Skip to content

Klepec II. Traditional Geocache

Hidden : 05/19/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato jednoduchá tradiční keš Vám chce ukázat přírodní památku Klepec II.


Mezi obcí Úvaly u Prahy a Českým Brodem jižním směrem, je krásné seskupení kamenů Klepec I. a Klepec II. Na turistické mapě je objevíte východně od obce Přišimasy, přesněji od Skřivan.Tato lokalita je bezpochyby zvláštní svoji nenápadností a ohromující velikostí zároveň. Při příjezdu na toto místo, nic nenaznačuje tomu, co se skrývá na vrcholku kopců porostlých náletovými dřevinami. Příjemně vás naladí klidná atmosféra místa. Nacházíte se na vrcholu malého hřbetu, kde obec Přišimasy leží. Je odtud krásný rozhled jižním směrem na Kouřim a Kostelec nad Černými lesy a směrem severním na Nymburk a Lysou nad Labem. Klepec I. a Klepec II spojuje krásna třešňová alej.

Vrch Klepec


Ocitli jsme se na vrchu Klepci ve výši 358 metrů nad mořem. Původ tohoto zvláštního jména nás zavádí až k holandskému slovu klippe, jež ve 14. století přešlo v německé klëp a znamenalo „svislé skály“ nebo „útesy“. Výška vrchu byla poprvé změřena v letech 1851–1852, kdy „Klepetz“ dosahuje triangulačního bodu 187,71 pařížských sáhů. Vrch zaujímá na ploše 7,4785 hektaru dvě oddělená území částečně v katastrálním území obce Přišimasy (Klepec I.) a větším dílem v katastru obce Tismice – Limuzy (Klepec II.). Pro zachování bizarních kamenů, které zde tvoří denudační zbytky větrající porfyrické říčanské žuly středočeského plutonu byl Klepec dne 29. listopadu 1977 vyhlášen Chráněným přírodním výtvorem, roku 2000 přejmenován na Přírodní památku.

Fůra sena


Přibližně 300 metrů severně od Slouhy natrefíme v lese zvaném „Borek“ na skupinu dalších kamenů. Z nich je nejmohutnější
"Fůra sena"
jíž se říká rovněž
"Stoh slámy"
Balvan je 4 metry vysoký, v průměru má 8 metrů a jeho váha byla ředitelem V. Smutným odhadnuta na úctyhodných 432 tun a 120 metrů krychlových kamenné hmoty. Na jejím povrchu se nalézá několik skalních mís, spojovaných s pověstmi o dávných pohanských obřadech. Ve skutečnosti jde i tady o dílo mocné přírody. Působením vody, mechů a lišejníků dochází na povrchu k pozvolnému rozkladu horniny a voda přes hluboký žlábek odplavuje neodolné částečky. Tento žlábek je označován za největší skalní škrap-rýhu na území Čech. Když přišli na Klepec roku 1843 kameníci s mistrem Michálkem z Rostoklat, hrozil Fůře sena odstřel, naštěstí bylo dělníkům zavčas zakázáno na skálu sahat a tak šťastně unikla osudu rozvrtání v stavební materiál. Všimněme si postranní desky, která nás upomíná, že se zde v roce 1844 konal velký a slavný tábor lidu: „Zde r. 1844 za roboty konal se Tábor lidu proti ujařmění Českého národa svolaný Josefem Klinderou z Nové Vsi č. 4.“ Na shromáždění selského lidu svolaném sedlákem Josefem Klinderou z Nové Vsi a mlynářem Soulkem z Tismic byla projednávána diskriminace Čechů ve smíšeném Rakousko-uherském území. Mezi zdejšími sedláky a učiteli zde vystoupil také Dr. Brauner z Prahy, s jehož moudrým proslovem většina účastníků táboru souhlasila, ať už to byli rolníci v svátečních šatech nebo lidé v stejnokrojích zdobeni červenobílými kokardami na prsou, nebo pražští a srbští studenti s lidmi všech povolání zblízka i daleka. Návrh byl po skončení tábora referován vládou ve Vídni. Lidé se vraceli do svých domovů po mezích plni nadšení, vlastenectví a euforie z dobrého činu pro budoucnost národa. Limuzští si prozpěvovali tuto píseň: „Mládenečku mladý, poslechni mé rady, zanech toho ženění. Oženíš se jednou, tvářičky ti zblednou, krása se ti promění! Přijdou na tě platy, kontribuce taky, na robotu musíš jít. Nepůjdeš-li jednou, drábi na tě sednou, ještě k tomu budeš bit.” Již roku 1848, pouhé 4 roky po táboru byli pánové Josef Klindera a mlynář Soulek zvoleni do sněmu za poslance z Českobrodska. Byla sice zrušena robota, ale poměry v zemi byly stále napjaté. Když českobrodský hejtman Smutný zakázal roku 1897 tábor lidu na hoře u Lipan z obavy, že by na něm sešli „různorodí živlové”, byl tajně svolán tábor lidu znovu na Klepec. Zde bylo jednohlasně přijato nové usnesení na ochranu utlačovaných Čechů v zemi, jíž sužují úředníci dvouhlavé černé orlice. Zpráva o táboru se po říši rozletěla velmi rychle a pak už byli hejtmani se zákazy opatrnější. Nedaleko Fůry můžeme narazit na několik dalších zajímavých kamenů. Najdeme zde „Obří záda“ a „Šplíchalův kočár“, který má jednu stěnu uměle zarovnanou se dvěmi vrty – stopa po práci lomařů v minulosti. I tady můžeme spatřit zarostlý živec. Další kámen ukazuje, kde v období četných záplav na Klepci stagnovala hladina středočeského moře. To by znamenalo, že veškerá půda pod hranicí 350 metrů nad mořem byla pod vodou! Zatopené lůmky obklopené mokřadní vegetací poskytují v oblasti Klepec II. vhodné podmínky pro růst vzácné bublinatky jižní (utricularia australis), která je uváděna v Červeném seznamu cévnatých rostlin ČR jako druh vyžadující další pozornost. Ze živočichů jsou tu zastoupeny některé ohrožené druhy. Patří mezi ně lejsek šedý (muscicapa striata), který zde byl vypozorován v rodině se třemi mláďaty v křovitém porostu při severní hranici Klepce. Dalším ohroženým druhem je užovka obojková (natrix natrix). Ta byla spatřena ve větším jezírku, jehož okolí jí skýtá vhodné příležitosti pro zimování. Přítomnost tohoto hada je nepřímým důkazem pro výskyt dalších obojživelníků.

Pověsti


Zázračná bylina

Na Klepci prý roste divotvorná bylina zvaná „rosička”. Objeví se snad jen jednou ročně v pravé poledne. Na listech má pět kapek a kdo se jimi natře, prodlouží si věk.

Fůra sena

Původ jména kamene je zajímavý, navazuje totiž na události o zkamenělém Slouhovi. V legendě vedla přes Klepec cesta, po níž se jednoho dne vydal jeden senař. Bylo zřejmě po dešti a kola povozu se začala bořit do bláta. Čím více pobízel koně, tím víc se vůz propadal do země. Bezradný muž si zavolal na pomoc čaroděje, který chtěl ale předem zaplatit. Skoupý senař se nechtěl za službu odměnit, a tak jej rozzlobený čaroděj i s fůrou sena zaklel v kámen.


Ke keši: HLEDEJ očima !!! není potřeba nikde hrabat ani nic převracet ,stačí ji jen vytáhnout !!!!


Additional Hints (Decrypt)

fgebz I , manzraí,fr manzraíz arulong

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)