Skip to content

<

Cepicka

A cache by Patka a Viverka Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/21/2014
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Alexej Čepička

 

od 19.05.1948 byl JUDr. Alexej Čepička čestný občan města Kroměříž (min. spravedlnosti a první předseda MNV) čestné občanství zrušeno 10.10.1991

            Podle výpisu z rodné a křestní knihy se dne 18.8.1910 v Kroměříži v ulici Ztracená 77 narodil Aleksej Josef Čepička. Pokřtěn byl 6.9.1910 pozdějším desátým Olomouckým arcibiskupem a moravským metropolitou blahořečeným Dr. Antonínem Cyrilem Stojanem (viz také keška GC2WBE1 - Forgotten murder) v té době kroměřížským proboštem. Dům se nachází na úvodních souřadnicích a Josef a Mariana Čepičkovi  koupili jeho ¾ až dne 27.01.1919 od Jana, Arnošta a Ludmily Hlobilových, v roce 1920 pak dokoupili poslední čtvrtinu od Rudolfa Hlobila. Dům stál vedle Brauchbarovy pekárny, naproti Färbrovy továrny na kůže (rodina Färberova patřila ke kroměřížským obětem holocaustu - viz listing kešky GC3VYJ4 - Synagogue). Nedaleko se nachází i dům, který koupil v roce 1819 otec mojí praprababičky za 2350 zl.v.m. (vídeňské měny). Zřejmě to bylo ze spekulativních důvodů, protože jej asi po roce a půl prodal za 2400 zl.v.m. Od roku 1911 vlastnili dům manželé Přibylovi, s jejichž syny si Aluša coby kluk před tímto domem hrával. Matka trpěla otevřenou tuberkulosou, proto chodil Aluša již jako chlapec ke křížku na Oskol k panu Kubíčkovi (opět viz keška GC2WBE1)  pro čerstvé mléko. Základní školu začal navštěvovat v roce 1916. Od roku 1921 navštěvoval reálné gymnázium v Kroměříži, kde v roce 1929 maturoval a byl přijat na právnickou fakultu Univerzity Karlovy.

            V průběhu svých vysokoškolských studií bydlel nejprve u svého o jedenáct let staršího bratra Bedřicha Kusáka. Po neshodách s bratrem se raději odstěhoval na vysokoškolské koleje. Po osmi letech  ukončil v roce 1937  studia práv  promocí a nastoupil jako advokátní koncipient v Ostravě. Roku 1929 vstoupil do KSČ, v letech 1942-45 byl vězněn v nacistických  koncentračních táborech Osvětim a Buchenwald. Další kroměřížský rodák Karel Kryl (více se o něm můžete dovědět při luštění kešky Pocta Karlu Krylovi nebo navštivte nově otevřenou stálou expozici Karla Kryla na souřadnicích N 49°17.859', E 17°23.615') ve své knize Země Lhostejnost k tomu uvádí: „I Alexej Čepička se vrátil, ověnčen gloriolou komunisty a politického vězně. Než se našlo několik odvážných spoluvězňů, kteří vypracovali dokument o tom, že Gottwaldův zeť byl sice v koncentráku, ale ve funkci kápa. Knížka „Svědectví“ pak byla vytištěna v tiskárně Karel Kryl v Kroměříži. Během neuvěřitelně krátké doby byli svědkové jaksi sprovozeni z oběhu. Po únoru 1948 byla knihtiskárna mého otce uzavřena, otec poslán co buržoust na nucené práce, zvané tehdy „do výroby“.“ 

            Po válce se stal v letech 1945-1946 předsedou MNV v Kroměříži. Poté se z komunistického politika okresního formátu rychle stal ministrem a jedním z předních funkcionářů KSČ. Snad i proto, že se oženil s jedinou (byť nemanželskou) dcerou Klementa Gottwalda Martou. Ta měla z prvního vztahu s jugoslávským komunistickým funkcionářem Djurdjevem dceru Martičku. Spolu se jim v roce 1949 narodila dcera Alena a o tři roky později  další dcera Klementa.

            V letech 1947–1956 zastával vysoké stranické i státní funkce: 1946-1960 poslanec NS, 1947–1948 ministr vnitřního obchodu, 1948–1950 ministr spravedlnosti a současně generální tajemník Ústředního akčního výboru Národní fronty, 1949–1950 předseda Státního úřadu pro věci církevní, 1950–1956 ministr národní obrany (armádní generál), 1951–1956 člen předsednictva a politického sekretariátu Ústředního výboru KSČ, 1953-1956 náměstek předsedy vlády, 1949-1958 člen ÚV KSČ.

            Akční výbory Národní fronty byly zvláštní mocensko - politické orgány, které vznikly v únoru roku 1948 na výzvu Klementa Gottwalda, předsedy KSČ. Jejich ústředním řídícím orgánem byl Ústřední akční výbor Národní fronty a celý systém sloužil komunistům jako nátlakový prostředek k převzetí moci v tehdejším Československu. Neměly žádný právní základ, jejich činnost a rozhodnutí byly v podstatě nezákonné. Alexej Čepička se jako generální tajemník Ústředního akčního výboru Národní fronty zasloužil o zpracování a následné přijetí parlamentem zákona č.213/48 „O úpravě některých poměrů na ochranu veřejných zájmů“. Podle tohoto zákona byla všechna jejich opatření od 20. února až do 8. srpna 1948 prohlášena za zákonná, pokud „směřovala k ochraně nebo k zabezpečení lidově-demokratického zřízení“, a to i v těch případech, pokud by jinak nebyla v souladu s právními předpisy. Protože k tomu došlo zpětně, šlo tedy o tzv. pravou retroaktivitu. Navíc tento zákon platí dodnes, když je sice zrušen ustanovením § 253 zákona č. 218/2002 Sb. (služební zákon), ale u služebního zákona byla již několikrát posunuta jeho účinnost, naposledy k 1. lednu 2015.

            Podle odhadů postihla činnost akčních výborů na 250 000 lidí. Z národních výborů všech stupňů bylo odstraněno až 60 000 členů nekomunistických stran, 11 000 úředníků muselo odejít ze zaměstnání vzhledem k předúnorové politické příslušnosti, funkce v odborových organizacích muselo opustit víc než 20 000 nepohodlných členů. Následovalo větší množství příslušníků Státní bezpečnosti a Sboru národní bezpečnosti (tehdejší policie), především těch, kteří sloužili již v letech první Československé republiky. V obvodu správního okresu  Kroměříž (tvořili ho obce soudních okresů  Kroměříž a Zdounky - v lokalitě Trňák u Drahlova na souřadnicích N49°14.951'E17°22.785' můžete ještě vidět dochovaný hraniční kámen mezi těmito obvody)  musely ze severnějšího obvodu odejít tyto počty příslušníků: tři nadstrážmistři, dva kapitáni (přičemž jednomu z nich nebyla ještě jeho kapitánská hodnost potvrzena) a jeden nadporučík. Z východního obvodu dva nadstrážmistři, dva nadporučíci a jeden kapitán spolu s jedním právě přeloženým poručíkem. Po doplnění stavů se z nich v rámci reorganizace stali modré čepičky - tzv. švestky.

            Alexej Čepička měl značnou odpovědnost za nezákonnosti a zločiny páchané státní správou v letech 1948–1955. Spolu s Klementem Gottwaldem a Rudolfem Slánským (jeho svědek na svatbě) byl hlavním architektem plánů KSČ na likvidaci římskokatolické církve, osobně řídil politické procesy s odpůrci komunistů.

            Moc Alexeje Čepičky upadla po smrti jeho tchána a v roce 1956 byl odvolán z významných stranických funkcí. Několik let vykonával funkci předsedy Státního úřadu pro vynálezy a normalizaci. V roce 1963 byl dokonce z KSČ vyloučen za nezákonnosti, kterých se dopustil v padesátých letech. Dožil se věku 80 let a zemřel 30. září 1990 Dobříši. 

Zdroje :

  • Pernes Jiří; Pospíšil Jaroslav; Lukáš Antonín, Alexej Čepička – šedá eminence rudého režimu; Brána : Praha, 2008. ISBN 978-80-7243-382-7.
  • Kryl Karel, Země Lhostejnost; Torst : Praha 2012. ISBN: 978-80-7215-428-9.
  • Rodinné stránky s rodokmenem ownera na serveru WWW.MyHeritage.com
  • PEŘINKA František Vácslav, Dějiny města Kroměříže; Kroměříž: Obecní rada města Kroměříže 1913

            Vaším úkolem je najít ukrytou keš před domem, kde si Aluša jako chlapec s kamarády hrával. Šest čísel k získání souřadnic zjistíte z textu, ale pozor místo je pod dohledem kamerového systému a může být zamudleno. Hledejte především očima. Prosím vezměte si tužku a šetřete místem.

Additional Hints (Decrypt)

zbqeá prcvpxn

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)