Skip to Content

<

V.T u Vyskova - letecka strelnice

A cache by ZCh a VHS Stribrna Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/24/2014
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

O dělostřelecké střelnici prvorepublikového vojenského výcvikového prostoru (v tehdejší terminologii V.T. u Vyškova, tzn. výcvikového tábora) jsem vám už kdysi cosi psal u dnes již archivované kešky GC42P07. Dnes se vám pokusím říct něco o další součásti V.T. - tedy o letecké střelnici.


Na výchozích souřadnicích byste našli jen neznatelné základy jedné z pozorovatelen, popisovaných v dalším textu. Kde hledat finálku se dozvíte v závěru listingu. Pozor - budete se pohybovat přímo po okraji VVP !

Letecká střelnice se skládala z:

  •  střelnice pro střelbu na T.R. (tažný rukáv)
  •  střelnice pro bombardování (na bodový a liniový cíl)
  •  střelnice pro střelbu na P.T. (pískový terč)
  •  letiště Studnice

Střelnice pro střelbu na T.R. (tažný rukáv)
se nacházela na východním a západním okraji vojenského prostoru. Byly to dvě linie 6,5 km dlouhé, podél kterých létala ledadla, táhnoucí za sebou červenobílý rukávový terč. Linie byly na koncích vyznačené dřevěnými věžemi o výšce 36 metrů a pozemními červenobílými úhlovými šipkami 20x20 metrů. Protože východní linie měla sloužit i pro noční střelby, byly na vrcholcích východních věží 4 reflektory a neonová šipka. V terénu měly být linie původně vyznačené širokými průseky. Nakonec byla z důvodu pracnosti použita jednodušší varianta - v rozestupech po 500 metrech byly nad korunami stromů umístěny červenobílé "stříšky". Přesněji řečeno - na V linii dle pamětníků tyto stříšky opravdu existovaly, ovšem na Z linii lze dodnes najít na místech každé stříšky jen pětici jam, ve kterých měly být betonové patky těchto stříšek. Pro účely řízení střeleb a pozorování výsledků byly původně jen jednoduché pozorovatelny (2 stany na podsadách), které následně byly nahrazeny velkými srubovými pozorovatelnami. (Dlouho jsme se domnívali, že tyto pozorovatelny nebyly nikdy realizovány, ale pak se podařilo najít v MZA dokumenty o kolaudaci pozorovatelen, a následně za pomoci jednoho pamětníka z Nových Sadů lokalizovat umístění Z pozorovatelny)

 

Střelnice pro bombardování
byla umístěna v prostoru tzv. Hanácké louky (dnešní cvičiště ostrého trhání). Cvičilo se zde bombardování na bodový a liniový terč. Původně měly být výsledky bomardování vyhodnocovány z dřevěných pozorovatelen výšky 70 metrů. Pro enormní nákladnost byla nakonec zvolena výstavba pozemních betonových pozorovatelen, které díky svému atypickému vzhledu jsou lidově nazývány jako "houba" nebo "hřébek".
(Přestože se domníváme, že o historii vojenského prostoru už toho víme docela dost, pořád nacházíme další a další otázky, na které (zatím ?) neznáme odpověď. V případě těchto pozorovatelen víme z archivních zdrojů, že jich bylo plánováno a zkolaudováno pět, ale přitom jsou známy jen tři. Zbývající dvě zatím prostě chybí...)

 

Střelnice pro střelbu na P.T. (pískový terč)
byla umístěna zhruba mezi Podivicemi a Kobylničkami v prostoru zvaném Pulkava. Z nedaleké pískovny zde bylo navezeno mnoho kubických metrů písku, a rovněž zde byly vybudovány dvě menší betonové pozorovatelny.

 

Letiště Studnice
Protože při výcviku v bombardování by musela letadla (s podvěšenými bombami) startující z vyškovského letiště přelétávat státní silnici Vyškov - Prostějov, a ta by musela být z bezpečnostních důvodů uzavírána, bylo rozhodnuto vybudovat v okolí Studnic polní letiště. Ve Studnicích rovněž sídlilo velitelství letecké střelnice - velitelem byl štkpt.let. Fratišek Rabenstein. O historii tohoto letiště toho zatím moc nevíme. Nicméně za povšimnutí stojí zápis v kronice Studnic, týkající se předávání vojenského materiálu letiště německé vojenské správě v r. 1939:
"Materiálu i zařízení zmocňovali se občané sami a bohužel stal se tento vojenský materiál i předmětem obchodu, zejména mezi občany a vedoucími vojenskými gážisty. A jak to již bývá v podobných případech, neshodami mezi občany dozvěděly se německé úřady o těchto transakcích a odcizení vojenského materiálu..."  


Mohl bych vám toho o letecké střelnici povídat ještě mnohem víc. Vás ale bude spíš zajímat, kde hledat kešku. Úvodní souřadnice vás dovedou na místo, kde stála srubová pozorovatelna západní linie pro střelbu na tažný rukáv. Dlouho jsem přemýšlel, proč byla umístěna právě zde - v bezprostřední blízkosti hájovny. Jedním z důvodů mohla být třeba dostupnost pitné vody poblíž. Takže kešku hledejte u blízkého pramene, který se nachází přímo na hranicích VVP. Cestou k výchozím souřadnicím vás asi překvapí dvě tabule zakazující vstup. První se vztahuje k lesu po pravé straně (nicméně cesta po okraji lesa jde po hranici VVP), druhá tabule "POZOR, STŘELBA" těsně před hájovnou je pravděpodobně soukromá iniciativa majitele hájovny, aby mu tam necourali lidé.


Těžištěm zájmu Vojensko-historického sdružení Stříbrná o.s.je zejména historie VVP Březina od r. 1934 do r. 1945. Budeme vděčni za jakékoliv dokumenty, fotografie a jiné materiály, vztahující se k této problematice. Hledáme také pamětníky či jejich příbuzné, kteří by byli ochotni podělit se o své vzpomínky.

Kontaktovat můžete přímo ownera (ZCh), který je rovněž jedním z členů sdružení.


Zdroje:

A zvláštní poděkování patří bunkrologické múze, díky které jsem se začal zajímat o historii tohoto prostoru...

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.