Skip to content

This cache has been archived.

GeoAwards: Ďakujeme vsetkým zúčastneným za účasť aj za pekné logy.
Verím, že sa s Vami opať uvidíme na ďalšom megaevente :-)

GeoAwards Team

Thanks very much to all visitors for your attendance and even more for beautiful logs.
I believe we all meet once again at the next Mega event :-)

GeoAwards Team

More
<

GA RAFTING

A cache by GeoAwards Send Message to Owner Message this owner
Hidden : Saturday, 06 September 2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

hlavicka
Oficiálny subevent k megaeventu Slovak GeoAwards 2014

Vážení priatelia,

prijmite pozvanie na tento adrenalínový subevent, charakterizujúci areál Divoká Voda, v ktorom sa megaevent koná. Vyskúšajte si splav na rafte v spenenej vode súťažného kanála, kde cvičili aj naši olympijskí víťazi Michal Martikán či Elena Kaliská.

TRVANIE : 10.00 - 18.00 hod. na zadaných súradniciach

Dôležité informácie:
- jeden splav na rafte obnáša inštruktáž, 2 jazdy, zapožičanie prilby a vesty.
- každý raft musí byť plne vyťažený 6 osobami plus inštruktor
- plánovacia tabuľka na jazdy bude k dispozícii od 08.00 hod. na úvodných súradniciach
- Jazdy začínajú vždy o celej hodine inštruktážou, po ktorej nasledujú 2 jazdy
- logovanie bude prebiehať po ukončení oboch jázd
- SWG si budete môcť zakúpiť na mieste logovania za cenu 0,5 eur
- cena raftu bude 4 žetóny na osobu (cena 1 žetónu - 1 euro)

Team GeoAwards sa teší na Vašu účasť

en
An official subevent to the megaevent Slovak GeoAwards 2014

Dear friends,

we would like to invite you to this adrenaline subevent which is characteristic for Divoka Voda Area - the venue of our mega event. Try rafting in wild water of championship channel which is used for training by our Olympic winners like Michal Martikan or Elena Kaliska.

DURATION: 10am - 6pm at the coordinates of this event

Important information:
- one attendance will include instructions, 2 rides and safety equipment - helmet and air jacket
- every ride must be fully occupied by 6 persons + instructor
- schedulle will be available from 8am at the coordinates of this event
- the rides will always start at full hour by the instructions followed by two rides
- logbook will be available after finishing both rides
- SWGs will be available for 0,50 Euro/piece
- the price of rafting is 4 tokens/1 person (1 token costs 1 Euro)

GeoAwards team is looking forward to your attendance

de
Das offizielle subevent zum megaevent Slovak GeoAwards 2014

Liebe Freunde,

Besucht bitte diesen Adrenalinevent, der das Areal “Divoka voda”, wo sich der Megaevent erreignet, charakterisiert. Hier könnt Ihr Rafting auf wildem Wasser, wo Olympiasieger Michal Martikán und Elena Kaliská trenieren.

DAUER: 10:00 – 18:00 auf den Anfangskoordinaten

Wichtige Infos:
- For der ersten Fahrt bekommmt ihr eine kurtze Schulung, einen Helm eine Schimmweste. Insgesamt kännt ihr zwei mal fahren
- Jeder Raft muss voll besetzt sein. Da heißt 6 Personen und ein Instruktor
- Der Fahr plan wird um 8:00 zur Verfügung stehen
- Die Fahrten beginnen immer zur ganzen Stunde mit einer Anweisung, nach der zwei Fahrten folgen.
- Logen wird man na den zwei Fahrten
- SWG wird man für 0,5 € kaufen können
- Der Raft wird 4 Jetons kosten (1 Jeton = 1€)

GeoAwards Team freut sich auf Ihre Teilnahme


rafting

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.