Skip to content

GA T5 EVENT Event Cache

This cache has been archived.

Škorpióni: Ďakujeme/Danke/Thanks [;)]

More
Hidden : Saturday, 06 September 2014
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

hlavicka
Oficiálny subevent k megaeventu Slovak GeoAwards 2014

Vážení priatelia, pozývame Vás na T5 Event, kde si budet môcť vyskúšať žumarovanie, zlaňovanie budovy, lezenie na lezeckej stene, čo bude zážitok hlavne pre tých, ktorí to ešte neskúsili. Samozrejme pozývame aj tých z vás, ktorí sa chcú prísť len pozrieť. Tešíme sa na vašu účasť.

TRVANIE : 12:00 - 16:00 hod. na zadaných súradniciach
Dôležité informácie:
- po príchode na uvedené súradnice je potrebné sa nahlásiť na príslušnom mieste
- každý zúčastnený dostane inštruktáž a potrebný výstroj
- inštruktáž bude prebiehať priebežne podľa záujmu
- logbook sa bude nachádzať na mieste zodpovedajúcemu T5 terénu
- SWG si budete môcť zakúpiť na mieste konania eventu za cenu 0,5 eur

GeoAwards T5 Team(Muckobanda, mum_nz, L-O-L, Andrej[SK], :ITAL, rychto a Škorpióni) sa tesší na vašu účasť

en

An official subevent to the megaevent Slovak GeoAwards 2014

Dear friends, come and visit T5 event, where you can try rope climbing, which will be great experience especially for those who haven't tried it yet. Of course we invite people who will only come to have a look. We're looking forward to your participation.

DURATION: 12am - 4pm at the coordinates of this event
Important information:
- After arrival on specified coordinates, you have to sign in on determined place
- Instructing will continue based on interest of people
- Everyone will get instructions and equipment.
- Logbook will be on placed in T5 terrain
- You can buy SWG on the place, where event will be held for 0.50€

Geoawards T5 team(Muckobanda, mum_nz, L-O-L, Andrej[SK], :ITAL, rychto a Škorpióni) is looking forward to your participation

de
Das offizielle subevent zum megaevent Slovak GeoAwards 2014

Liebe Freunde, wir laden Sie auf T5 Event ein, wo Sie nach dem Seilklettern, das Gebäudeabseile probieren können.Es wird das Erlebnis hauptsächlich für die Menschen sein, die das noch nicht probieren. Natürlich laden wir auch alle ein, die nurschauen möchten.

DAUER: 12:00 – 16:00 auf den Anfangskoordinaten
Wichtige Infos:
- Nach der Ankunft auf die Anfangskoordinaten ist es nötig auf der Stelle zu anmelden
- Jeder Teilnehmer bekommt die Instruction und notvendige Ausrüstung
- Die Instruction wird nach der Interesse verlaufen
- Logbook wird sich auf der Stelle befindet, die T5 Terrain verantwortet.
- SWG können Sie auf der Stelle der Begegnung für 0.50€ kaufen

GeoAwards T5 Team(Muckobanda, mum_nz, L-O-L, Andrej[SK], :ITAL, rychto a Škorpióni) freut sich auf Ihre Teilnahme

​ 

Additional Hints (No hints available.)