Skip to content

Arboretum Mystery Cache

Hidden : 07/21/2014
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[CZE] Tato keška je věnována parku před kladenským gymnáziem (Kameňák).

NA VÝCHOZÍCH SOUŘADNICÍCH KEŠ NEHLEDEJTE! NACHÁZÍ SE ZDE PARK, VE KTERÉM BUDETE LUŠTIT.

Založení této keše mě napadlo nedávno, když jsem si vzpomněl na mou první laboratorní práci z biologie. Téma laboratorní práce bylo poznávání stromů a keřů v parku kolem školy. Tak jsem se rozhodl použít své pět let staré podklady pro vytvoření této kešky. Hlavním úkolem bude nejprve rozpoznat druhy stromů a následně jednotlivé druhy spočítat. Během luštění si můžete zároveň odlovit keš GC1DQNX.Na mapě v galerii je znázorněna oblast, ve které musíte stromy rozpoznat. Zakreslil jsem všech 43 stromů, které jsou potřebné k nalezení finální keše.

AO se vždy jedná o počet stromů jednotlivého druhu, které se nachází na mapou vyznačeném úseku. Počítejte pouze stromy, které jsou na mapě zakroužkované, keře do počítání nepatří!

A Jírovec maďal H Javor klen + Javor Mléč
B Lípa srdčitá I Jasan ztepilý
C Jinan dvoulaločný J Jilm habrolistý
D Douglaska tisolistá K Třešeň
E Platan javorolistý L Morušovník bílý
F Borovice černá M Buk lesní + Buk červený
G Liliovník tulipánokvětý N Bříza bělokorá

P = H-K-J+I+G, Q = B-L+1, R = F-E, S = M+G+2, T = (N/2)+D, U = A+C

Finální souřadnice keše jsou N 50° 08.PQR E 14° 05.STU

Ciferace PQR = 5 a STU = 2

Poznávačka stromů je nejjednodušší v jarních a letních měsících. Pro opravdové "FAJNŠMEKRY" se na podzim a v zimě meze nekladou.

Při odlovu finálky prosím o navrácení kešky pořádně na své místo kam patří.

Tak teď už jen lovu zdar a pořádně si oprašte své biologické znalosti.


[ENG] This cache is dedicated to the park in front of Kladno grammar school.

DON'T SEARCH FOR THE CACHE ON ORIGINAL COORDINATES! THERE IS ONLY THE PARK IN WHICH YOU'LL DECIPHER THE FINAL COORDINATES.

The idea of creating this cache came to me only few weeks ago, when I remembered myself of my first biological project. The project topic was to name and map all trees and shrubs in our park. So I decided to use my five year old project to create this cache. The main objective is to count and identify tree species located in the park. On the map in the gallery you can see the area in which you will have to search for the trees. All 43 trees are marked on the map, so you have to identify them and count how many trees of each kind are in the park. Then you can calculate the final coordinates.

A to O is always the number of trees of each kind, which are located in the maped area. Count only the trees that are circled on the map, don't count the shrubs!!!

A Aesculus hippocastanum H Acer pseudoplatanus + Acer platanoides
B Tilia cordata I Fraximus excelsior
C Ginkgo biloba J Ulmus minor
D Pseudotsuga menziesii K Prunus avium
E Platanus x acerifolia L Morus alba
F Pinus nigra M Fagus sylvatica + Fagus sylvatica 'Purpurea'
G Liriodendron Tulipifera N Betula pendula

P = H-K-J+I+G, Q = B-L+1, R = F-E, S = M+G+2, T = (N/2)+D, U = A+C

The final cache coordinates are N 50° 08.PQR E 14° 05.STU

Digital root of PQR = 5 anf STU = 2

The identifying of trees is easier in spring or summer. For the real hardcore players fall and winter is also available.

When you find the cache, please return all the belongings to the right place in a right condition.

I wish you a pleasant journey.


Zvláštní poděkování patří mé učitelce biologie paní Mgr. Jaroslavě Klibániové. Dále Skupec reviewer za obrovskou trpělivost při schvalování téhle kešky, neboť to byla tak trochu komplikovanější práce se mnou. Jako poslednímu bych chtěl poděkovat Honzovi za Gleep007, který mi navedl jak udělat listing v HTML. Děkuji moc všem. Dále bych chtěl poděkovat Nymfadorka, za upřesnění jednoho stromu, protože bych neměl vůbec páru co to je.


.................... 1. pneu.beda & semik75 .................... ....................
2. schovic & Nymfadorka 3. budarv ....................
4. pansy1

Verze kešky
1.0 uložena na místo 21/7/2014, velikost malá (PET keš), logbook č.1 a malá obyčejná tužka
1.1 po konzultaci, že PET keš se klasifikuje jako micro změněna velikost
2.0 keš po kráděži uložena 22/5/2015 zpět na místo, velikost micro (PET keš), logbook č.2 a malá obyčejná tužka
3.0 došlo ke změně listingu a označení některých stromů + vzorce (kvůli vykácení Břestovce jižního) 28/2/2016 lokalita stejná, velikost micro (PET keš)

GeoCheck.org

Additional Hints (Decrypt)

Evorf ehoehz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)