Skip to Content

<

Car challenge

A cache by GeoCаt & !ldar Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/06/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 CAR CHАLLЕNGE

Golyam Polich Peak over Kalin Dam (2520 sq.m.) is the highest place in Bulgaria that you can reach by car, while the water reservoir is at the highest altitude in the Balkans (2394 m). The road to it was built during the Second World War to serve the construction of hydropower cascade of dams, reservoirs and pumped storage (pumped storage hydroelectric power plant). 
Take the exit to Rila Monastery. The exit is unmarked, promising no adventure and more like a detour for the nearby village of Pastra, starting with a dirt road. It is better known as the road to the psychiatric clinic, located about a mile away. In the span of 16 km, you will climb 1700 meters above sea level on a narrow concrete road to enjoy unique and lesser known views of the slopes of the Rila Mountains. The winding road is a startling challenge to your senses. You can drive any car on it, but, of course, it is best to take a jeep because of its engine and cooling power.  The road would be less of a challenge and the concern for the car would be offset by the pleasure of the journey. The last section to the top is a rocky mountain road. This is where you reach Golyam Polich and the a firetower called "The Screw" which rises 250 meters above the dam.  In front of you will be wonderful views of Rila Mountains, Otovishki peak, the mountain hut Ivan Vazov and the small lake Karagyol which serves as a second reservoir connected by an underground channel with the main dam. The two reservoirs are set up as interconnected vessels so that the water flow can be easily controlled. The water from Kalin Dam falls 740 m down in vertical shaft to the hydrostation Kalin with 640 liter / sec., and part of the energy produced is used to pump the water back to the dam by an electric pump with a flow rate of 500 l / sec. The hydroconstruction Group Rila is the first comprehensive hydro power cascade in Bulgaria. Its construction was a engineering achievement for its time and it took 27 years from 1925 to 1952. 
For the past wo years during the summer the road serves as a track for race cycling and running. The fastest cyclist and runner reached the top in 1:36 min by bike and 1:38 minutes by foot, starting a mile up the road, by the lowest water reservoir with its small wall and the psychiatric hospital which has been closed for the past 3 years. From there onward, it's just you, the road, the mountains and ... the cache on top. Video - http://youtu.be/-ycKJ93VLQM laugh
THE CACHE: The Cache is located in the highest place in Bulgaria which you can reach by car, including a regular one. You can approach Golyam Polich Peak from different directions and also walking - from Rila Lakes, from the mountains hut Ivan Vazov, or from Rila Monastery, etc., but the cache was set up mainly because of the road from Pastra – reachiing Golyam Polich Dam via Kalin Dam, which you will only see if you go on it. Walking will take you about 3-5 hours (depending on your pace) and the drive is about an hour, hour and a half. laugh

 АВТОМОБИЛНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

Върхът Голям Полич над язовир Калин (2520 м) е най-високото място в България, до което можете да стигнете с кола, а самият язовир е язовирът с най-голяма надморска височина на Балканите (2394 м). Пътят е строен през втората световна война, за да обслужва строежа на хидроенергийна каскада от язовири, водохранилища и ПАВЕЦ (помпено-акумулираща водноелектрическа електроцентрала).
Отбивката е от прохода за Рилски Манастир. Тя е необозначена, невзрачна, необещаваща никакви приключения и повече прилича на отбивка за някоя махала или обор на село Пастра, защото започва от шосето с черен път. По-позната е като пътя за лудницата заради психиатричната клиника, която се намира на километър по нея. В продължение на 16 км, обаче, ще преодолеете 1700 метра надморска височина по тесен бетонов път и ще се насладите на неповторими и не толкова познати и комерсиални гледки от склоновете на Рила планина. Виещият се път е възхитително нагънат и представлява стряскащо предизвикателство за вашите сетива. Можете да се качите с всякакъв автомобил, но естествено за окачването и охлаждането на един джип, пътят не би бил предизвикателство, а притеснението за колата би било отместено от удоволствието от пътуването. Последната отсечка от язовира до върха е каменист планински път. По него ще стигнете до Голям Полич и кулата "Винтчето“ на около 250 метра над язовира. Открива се прекрасна гледка към Рила, Отовишки връх, хижа Иван Вазов и малкото езеро Карагьол пристроено във втори язовир и свързано с подземен канал към язовир Калин. Двата басейна представляват скачени съдове, а водният поток може да бъде спиран и контролиран. Водата от язовир Калин пада 740 м. по вертикална шахта до ПАВЕЦ Калин с 640 л/сек., а част от енергията, която произвежда се използва за изпомпване на водата обратно в язовира, чрез електрическа помпа с дебит 500 л/сек. ВЕЦ Група Рила е първата цялостна хидроенергийна каскада в България. Строителството и е било инженерно постижение за времето си и е отнело 27 години от  1925 г. до 1952 г. Ако имате желание, можете да се разходите и до водонапорната кула, която се извисява над пътя и през цялото време вещае, че отивате именно към нея, но в последния момент ще остане далеч зад гърба ви.
От две години през лятото пътят е и трасе за състезание по колоездене и бягане. Най-бързия колоездач и бегач е взел отсечката до върха за 1:36 мин. с колело и за 1:38 мин. тичайки, като старта е на километър по-нагоре по пътя, където се намира най-ниското водохранилище с малка язовирна стена и  недействащата от три години психиатрична клиника. От там нататък сте само вие, пътят, планината и… кеша на върха. Видео - http://youtu.be/-ycKJ93VLQM laugh
КЕША: Кеша се намира на най-високото място в България, до което можете да стигнете с кола, дори обикновена. Можете да се качите на връх Голям Полич от различни посоки и пеша - от Рилски езера, от хижа Иван Вазов, от Рилски манастир и т.н., но КЕША е поставен именно заради пътя село Пастра - връх Голям Полич през язовир Калин, който път ще видите само, ако минете по него. Пеша ще ви отнеме около 3-5 часа (според крачката), а с кола около час - час и половина, според колата wink

 

 

Additional Hints (Decrypt)

Ybbx fcbvyre vzntr. "Ivagpurgb" jvyy pyhr jurer gb fgnaq.
Cbtyrqav favzxvgr. "Ivagpurgb" fur gv cbqfxnwr xlqr qn mnfgnarfu.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.