Skip to Content

<

Helfstynske povesti

A cache by GeoLuchadora Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/20/2014
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size: large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Za zakladatele hradu je považován rytíř Friduš z Linavy, ten přišel do Českého království začátkem 14. století aby si zde koupil či postavil hrad nebo tvrz.

Od té doby, co na Helfštýně vládl loupeživý rytíř Friduš z Linavy, vedlo se všem zle. Rytíř často sjížděl ze svého skalnatého hnízda dolů k Bečvě, kde po silnici jezdívali bohatí kupci s nákladem soli a suken, vína a jantaru a vodili otroky i dobytek na cizí trhy. Helfštýnský pán na ně číhal v zákrutech Bečvy mezi vrbami, kupce pobíjel a s kořistí se vracel na svůj hrad. Celých šest let trvala vláda tvrdého a neúprosného pána a přibývalo nakradeného zboží, které si rytíř na hradě bedlivě střežil. I doslechl se o zlém pánu král země a zalomcoval jím vztek. Svolal velké vojsko a vydal se loupežníka krutě potrestat. Když se Friduš doslechl, že se blíží trestná výprava, zpočátku se chtěl ze svého hradu bránit, ale nakonec se králi sám vzdal a prosil o milost. Co se s Fridušem stalo, zda ho král nechal pověsit či přijal milost, bohužel přesně nevíme, protože od té doby nikdo v kraji o rytíři neslyšel. Jisté ale je, že po nějaké době při úplňku o půlnoci se začal zjevovat na hradě velký černý pes. Ten na různých místech hrabe v zemi a vyje. Říká se, že je to duch loupežníka Friduše, který tu hledá své ukryté poklady.


Za dob, kdy se majitelem hradu stal bohatý a mocný moravský rod Kravařů, zde na hradě nebyla voda. Musela se dovážet z lesní studánky, což nestačilo. Proto se pán z Kravař rozhodl, že vykope studnu. Jenže ve středověku to bylo velmi složité. I vyzkoušeli mnoho způsobů jak studnu vykopat, leč všechny pokusy byly marné. Zoufalý pán se proto rozhodl vyhledat babku kořenářku, aby mu poradila za kým jít, kdo by studnu vykopal. Bába mu poradila, že jediný, kdo tuto práci svede, je čert. Babka mu také poradila, jak čerta přivolat. Prý k tomu stačí vzít tři kousky čertového peří a o půlnoci hodit do ohně. Pán udělal přesně, co mu řekla, a když se čert zjevil, požádal ho, aby studnu vykopal. Čert mu to slíbil, a že studna bude hotova do kohoutího zakokrhání. Měl ale jednu podmínku, že musí podepsat úpis svou vlastní krví. Pán z Kravař souhlasil. Ráno čert v přestrojení skupoval kohouty z okolních vesnic. Jen kohout z hradu byl ukryt v kapli, schovala jej tam žena pána z Kravař. Vyslechla totiž půlnoční úmluvu a zděsila se, komu její muž podepsal smlouvu. Nastala noc a čert se pustil do práce. Těsně před tím, než čert vytáhl ze studny poslední kámen, zakokrhal kohout, kterého z kaple vypustila Kravařova žena. Čert se tak vylekal, že kámen stačil odhodit jen za hradbu do lesa. Pak přinesl pánovi úpis, hodil jej na zem, kde shořel a řekl mu: ,,Kdybys neměl tak chytrou ženu, tak by ses smažil v pekle.“ Čert si pak ještě odplivl a zmizel. Z tohoto příběhu plyne poučení i pro náš život, muži mají sílu i odvahu, dokážou chránit nás i vlast, ale ženy mají krásu a chytrost. A proto se muži žení, protože potřebují ke své síle chytrost.


Již tři roky sužoval široké okolí hradu Jan z Messenpecku, byl to surový a nedobrý člověk, loupil i vlastním lidem, vypaloval domy, odvážel ženy i dívky na hrad. Jednoho letního dne se sám projížděl po krajině, když u jednoho domu v sadě česalo hezké děvče drobné hrušky jakubínky. Z nenadání se před ní objevil jezdec na koni a spustil: ,,Vyřiď otci, panenko, že si zítra pro tebe přijedu. Také mu pověz, jestli tě nevypraví, shoří dům s celou rodinou,“ rezavě se usmál a byl i s koněm ten tam. Sedlákovi se hrůzou postavily vlasy na hlavě, když mu dcera vyřídila rytířův rozkaz. Věděl, co by následovalo. Nešťastný otec se rozběhl k malému, ale tehdy hlubokému jezírku. Tam usedl na zem, hlavu dal do dlaní. Tu mu někdo poklepal na rameno a nyní úplně zkoprněl. Stál za ním vodník: ,,Vojtěchu, neboj se mne. Slyšel jsem, co rytíř řekl tvojí dcerce. Zítra se dobře schovejte a nikde dívku nevypravuj. Pán dostane, co zaslouží,“ smál se vodník a jeho smích slyšel sedlák, i když už byl doma u rodiny. Druhého dne jel rytíř Jan zvesela pro novou kořist, ale nedojel. Těsně u vsi sedělo na břehu mokřiny děvče. Bylo ještě pěknější než to z minulého dne a jen se smálo na rytíře a přímo jej očima přitahovalo. Jen k ní dojel, sama mu naskočila na koně před něho a dokonce se přitulila. Rytíř dojel s dívkou na Helfštýn a hned se uzavřel v nejvyšším poschodí paláce. Časně zrána se rytíř protahoval na své kožešině a otevřel oči. To neměl dělat. Před ním stála zelená divoženka poseta po celém těle, místo vedle místa, velkými zelenými bradavicemi a už přiskočila k Janovi z Messenpecku a omotala rytíře spoustou barevných pentlí. Měla takovou sílu, že se jí urozený pán neubránil. Vzala pána do náruče se slovy: ,,Jsi můj ženich, Jene, pokud jsi na hradě!“ a vyvěsila rytíře z okna. Pán křičel tak silně, že se seběhla celá hradní posádka. Bylo se na co dívat. Z okna vykukovala ohyzdná zelená babice, držela ven z okna za pentle pana Jana a křičela: ,,Okamžitě propusťte všechny ženy a dívky z hradu a co váš pán ukradl a uloupil, naházejte do hradní studny. Jestli tak nenačiníte, pustím vašeho pána a roztříští si všechny kosti v těle!“ Zbrojnoši tedy propustili z hradu všechny zadržované, také veškerý lup za tři roky s těžkým srdcem vhodili do studny.Teprve potom divoženka vtáhla rytíře do komnaty a tam mu pověděla: ,,Jestli, rytíři, neopustíš navždy hrad do večera, přijdu v noci za tebou a roztrhám tě na kusy.“ To dořekla a zmizela. Zbrojnoši, co vztrhli do panských komnat, divoženku nenašli, jen svého pána svázaného pentlemi. Marně Jan z Messenpecku pátral po nakradeném zboží v hradní studni. Voda v ní byla zakalená a vydávala takový zápach, že i rytíř se od ní vzdálil. V pozdním odpoledni rytíř i s celou posádkou kvapně opustil Helfštýn a odešel nocovat do Přerova. Na hrad se nikdy nevrátil.

Když bydlel na hradě černý rytíř Messenpeck, bylo zle v celém kraji. Rytíř měl své lidi, kteří mu donášeli zprávy o tom, kde která dívka se bude vdávat. V den svatby unášel mladé panny na svůj hrad, rytíř totiž s oblibou užíval práva ,,první noci.“ Již mnoho děvčat z kraje se muselo tomuto právu podvolit, a pak se následující den vracely domů s pláčem. Jednoho dne měla dcera týnského mlynáře Anežka svatbu se svým milým Ondřejem, ševcem ze sousední vesnice. Oslavy byly malé a skromné ze strachu před rytířem. Přesto se všichni obávali, že se něco stane. A stalo se. Do místnosti, kde oslavy probíhaly, se najednou rozrazily prudce dveře a tam stál rytíř v těžké zbroji s mečem v ruce a zařval: ,,Dejte mi nevěstu nebo nechám zapálit celé stavení!“ Ondřej, který chtěl bránit svou nevěstu, ze zoufalství skočil na rytíře s holýma rukama, ale černý rytíř ho srazil k zemi jedinou ranou. Anežka se vrhla k Ondřeji a do ucha mu se slzami v očích pošeptala: ,,Neboj se o mě, Ondřeji, jenom tobě jsem se zaslíbila a tvá zůstanu…“ V tom ji rytíř popadl a odtáhl z místnosti. Venku již čekali zbrojnoši s rytířovým koněm. Za chvíli se rozrušení svatebčané dívali, jak jezdci v čele s rytířem rychle ujížděli na hrad. Když jezdci vjeli na nádvoří hradu a padací most se se skřípáním řetězů zavřel, rytíř řekl: ,, Ted není pro tebe cesta z hradu ven“ a začal se chechtat na celý hrad. Anežku ovanul rytířův zkažený dech z jeho úst plných žlutých zubů. Anežka neváhala a vysmekla se z rytířova náručí, seskočila z koně a rozběhla se k hradnímu jezírku. Zastavila se těsně nad okrajem příkopu s jezírkem a zvolala: ,,Nikdy tvá nebudu a dokud budeš v tomto kraji, bude má duše tvým nočním děsem!“ Opilí zbrojnoši jí už nestačili zadržet a Anežka skočila… Černý rytíř práskal bičem své zbrojnoše ze zlosti nad nevydařenou nocí a pak s pohárem vína zalezl do svého pokoje. Ještě tu noc se začaly dít podivné věci. O půlnoci se jezírko s pitnou vodou proměnilo v žabinec a z vody vystoupil duch mrtvé Anežky. Její šaty byly celé zelené. Prošla po hradbách hradu a pak vešla do paláce, do komnaty rytíře. Když rytíř spatřil zelenou paní, vyděsil se a strachy začal ječet. Přivolaná stráž však už nic nespatřila, jen rytíře skrčeného v koutě. Toto se opakovalo po deset nocí, rytíř byl nevyspaný a měl strach i přes den. Proto se rozhodl z hradu odejít. A celý kraj si po odchodu černého rytíře oddechl. Od těch dob se na hradbách a ve sklepeních zjevuje zelená paní, nikomu ale neublíží. Roku 1467 hrad kupuje Albrecht Kostka z Postupic, diplomat, činný ve službách krále Jiřího z Poděbrad. Albrecht byl mužem meče a patřil mezi nejvýznamnější šlechtice v zemi. Na hradě začal s přestavbou opevnění. Jednou z těchto změn bylo i kopání tajné únikové chodby…

Již několik týdnů robotníci kopali tajnou chodbu, ale práce stále neubývalo. Skála pod hradem byla tak pevná a tvrdá, že za den s bídou vykopali pár centimetrů. Dělníci již byli znaveni náročnou prací, a tak si neodpustili pár uštěpačných poznámek a kleli do pekel. Jednou šel kolem sám Albrecht Kostka a zaslechl jejich nářky a kletby. ,,Proč tolik reptáte? Cožpak vám dobře neplatím?“ Jeden z dělníků odpověděl: ,,Pane, odpust, ale práce je to těžká a jedině kníže pekel by dokázal prokopat tuto tvrdou skálu.“ Kostka neodpověděl a šel dál. Časem ale stížností přibývalo a práce se nehýbala. To už i pan Kostka byl z toho rozmrzelý, jeho dluhy narostly do obrovské částky a hrozilo, že by musel dát hrad do zástavy. Jednou večer, když pan Kostka přemýšlel co dál, vzpomněl si na slova dělníka a řekl si: ,,Jestliže mohl pán z Kravař mít čerta na vykopání studny, proč ne on na tajnou chodbu?“ O půlnoci si ďábla přivolal, ten se mu zjevil v černo-šarlatovém plášti a s úlisným hlasem se zeptal: ,,Jaké je tvé přání, můj pane?“ Kostku zamrazilo, když čerta spatřil, ale ovládl se a v duchu si ještě řekl, že nesmí promarnit svou duši. Po chvíli řekl: ,,Mí lidé už téměř rok pracují na tajné chodbě, ale práce stále stojí. Problém je tvrdá skála, pověs mi, jsi schopen ji prorazit?“ Čert pána vyslechl a odpověděl: ,,Ale ovšem, to je maličkost, do rána budu s prací hotov, ale nebude to, jak jistě víš, pane, zadarmo. Za práci chci úpis s tvou duší, můj pane.“ Albrecht Kostka s tím počítal a řekl mu: ,,Dobrá tedy, dovol mi, abych úpis podepsal vedle v místnosti, je tam lepší světlo.“ A než stačil čert něco namítat, Kostka odešel. Za chvilku byl zpátky a podal čertovi úpis podepsaný krví… Na druhý den byla chodba skutečně hotova, čert pozval pána, at si chodbu prohlédne. Ten byl velmi spokojen, protože chodba vedla k hoře Krásnici a byla tak široká, že v ní mohl projet povoz. Čert s kohoutím zakokrháním zmizel. Ještě ten večer se čert objevil podruhé, hodil úpis na zem a zařval: ,,Ty jsi mne podvedl, úpis jsi podepsal psí krví a proto mě kníže pekel vyhnal, nesmím se vrátit dokud neulovím další lidskou duši!“ Tak vyzrál pan Albrecht Kostka nad mocnostmi pekelnými a o rok později se mu to vyplatilo. K hradu totiž přitáhlo vojsko vedené uherským králem Matyášem Korvínem. Vojsko hrad obléhalo po několik dnů, ale stateční obránci hradu škodili nepříteli kde mohli a k tomu jim dopomáhala tajná chodba. Díky ní totiž dělali časté výpady z hradu, až uherské vojsko odtáhlo s nepořízenou. Roku 1475 kupuje helfštýnské panství Vilém z Perštejna, jeden z nejbohatších a nejmocnějších pánů Českého království. Vilém, když získal hrad, začal s velkou přestavbou a nechal nad dnešní druhou hradní bránou dosadit kamenný reliéf zobrazující klíčový okamžik pověsti o založení jeho rodu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O černém psu


a) Jak se jmenuje řeka, ke které jezdil loupeživý rytíř Friduš z Linavy, ze svého skalnatého hnízda?
b) Koho Friduš přepadal? (2 slova )
c)Co udělal Friduš, když zjistil, že se k němu blíží trestná výprava, pověřená samotným králem? (2 slova )
d)Při jaké fázi měsíce, se na hradě opakovaně začal objevovat černý pes? ( Při …. )


O čertově studni


e)Kolik kousků čertového peří, musel hodit pán z Kravař o půlnoci do ohně, aby přivolal čerta? ( číslo )
f)Kdo pána z Kravař nakonec zachránil? (Jeho …. )
g)Která zvířata čert v přestrojení skupoval z okolních vesnic? (1 slovo v množném č. )

Nevěsta rytíře Jana


h)Která bájná bytost pomohla rodině sadaře?
i)Kam museli zbrojnoši naházet veškerý lup, aby zachránili svému pánu život? Do hradní …. ( jedno slovo )

O zelené paní


j)Jakého práva rád užíval černý rytíř Messenpeck? (Práva ….. ….. – 2 slova)
k)Jakým způsobem zemřela Anežka? ( 2 slova )
l)Kolik nocí strašil duch Anežky černého rytíře Messenpecka? ( číslo )

Tajná chodba


m)Koho si pán Albrecht Kostka zavolal na pomoc s ražením chodby?
n)Krev, kterého zvířete jej zachránila?
o)Jak se jmenoval uherský král, jehož vojsko neúspěšně, i díky tajné chodbě, obléhalo Helfštýn? ( 2 slova – Jméno i příjmení )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bedlivě si přečti otázky vztahující se k pověstem hradu Helfštýna a odpověz na ně. ( Za otázkami máš i pomocné nápovědy, není-li nápověda přítomna, znamená to, že doplňuješ 1 slovo. )

Máš-li odpověď ke každé otázce, můžeš nyní sečíst písmena v jednotlivých odpovědích, tam kde jsi doplnil číslo, číslo necháš ( Kdyby tedy odpověď na první otázku byla víla – sečteš jednotlivé písmena a dostaneš číslo 4, kdyby odpověď vyšla né slovem, ale číslem např. 2 nic nepřepočítáváš, takto postupuj u všech odpovědí).

Máš-li vše převedeno do čísel, doplníš jednotlivé čísla, dle písmen do vzorce a získáš tím souřadnice


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luštění této keše Vám zabere zhruba 30 až 40 minut, těm zdatnějším samozřejmě méně :o)
Záměrně jsem vybírala známější pověsti a luštění by nemělo být moc složité, pro ověření výpočtu je k dispozici Geocheck - v něm se po ověření dozvíte vše potřebné k odlovu, včetně HINTU!


Velká LOCK&LOCK oválná krabice
Keš obsahuje : logbook, propisku, mudlokartu, samostatnou krabičku na CWG ( 5 cwg na výměnu ) + TB a GC.


Dodržujte prosím pravidla výměny CWG kus za kus !!!

Prosím udržujte v keši základní počet CWG, to jest 5 kusů!!!

Pokud je v keši nižší počet, byl tu buď zloděj nebo analfabet!Keš není odpadkový koš, ani skládka KINDERšrotu !!!


Kačeři mějte na paměti umístění keše, proto prosím po zalogování důkladně keš zavřete a zamaskujte. Chceme přeci, aby keš vydržela co nejdéle. ;o)


... listingstyle by GeoF0X©

Additional Hints (Decrypt)

Ifr fr qbmivf cb birerav ...

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

419 Logged Visits

Found it 387     Didn't find it 4     Write note 19     Temporarily Disable Listing 2     Enable Listing 2     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 1     Post Reviewer Note 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 41 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.