Skip to content

<

Bird's heaven CZ/EN

A cache by Milan Kerslager Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/19/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Ptáci jsou svobodní – mohou létat.
Birds are free – they can fly.
Pozor, kvůli hnízdění ptáků na jaře zavřeno! Warning: at spring cache disabled due to bird's nesting!

Zámecký rybník v Lipové byl vybudován v roce 1680 v rámci robotní práce místními sedláky jako projev podrobení a smíru s tehdejším majitelem Lipovského panství, jímž byl tehdy Johan Georg Slawata poté, co se pokusili neúspěšně dobýt zámek a vůdci jejich selského povstání byli popraveni. Plocha rybníka je téměř 11 hektarů, což je nejvíce v okolí Lipové. Rybník byl v poslední době odbahněn v roce 1985 a posléze ještě v roce 2010, kdy byla v celkovém nákladu 17 miliónů korun v rámci rozpočtu též zrekonstruována výpusť, která byla po povodních ve stejném roce nově nadimenzována na stoletou vodu. Důvodem byly potíže s blízkým Sohlandským rybníkem, u kterého se hráz nepřelila jen díky jejímu navýšení pomocí protipovodňových pytlů s pískem. Finance obec získala převážně z dotace z Fondu životního prostředí. Od výchozích souřadnic je ve vzdálenosti 150 metrů ostrůvek, který by měl sloužit jako hnízdiště labutí, volavek a divokých kachen, avšak není k tomu vhodně přizpůsoben. Rybník není veden jako chovný, ale jako sportovní voda, takže chytat ryby se dá jen na prut a s rybářským lístkem. Obec počítá s provozem lodiček a rekonstrukcí pláže na straně u hostince U pytláka, protože stávající písečná pláž u hráze je ve vlastnictví majitelů přilehlého zámku. Zámek je v dezolátním stavu, v době založení keše je vydáno stavební povolení na zajištění statiky stavby a zastřešení objektu s platností do ledna 2015, ale bohužel už byly pokusy o záchranu zámku několikrát neúspěšné.

Tato keš je věnována všem mým přátelům, kteří budou nedaleko odsud na sever oslavovat jisté narozeniny, které se svým dnem kryjí se vstupem vojsk (pro mladší: dne 21.8.1968 vstoupily vojska Varšavské smlouvy do ČR). Slavili jsme je i v době, kdy to mohlo být pokládáno za rozvracení státu. Ale to už je naštěstí dlouho a dnes už kvůli datu oslavy nebo tomu, že něco řeknete, neskončíte rovnou za lígrem. Máme naštěstí svobodu s azimutem 331 a doufáme, že naši ruští "přátelé" se k nám opět dočasně nenastěhují, i když to při pohledu na Gruzii nebo letošní Ukrajinu nezní až tak jistě. Budiž tedy tato keš též věnována připomínce, jak snadné je svobodu ztratit, jak obtížné je ji udržet a jak je ještě těžší ztracenou svobodu získat zpět (někteří mají jasno, viz písnička El Condor Pasa).

English: Castle Pond in small town Lipova (Linden) was built in 1680 as statute labour by local farmers as a sign of submission and reconciliation with former owner Lipova manorialism, which was Johan Georg Slawata, after they unsuccessfully conquer the castle and the leaders of the peasant uprising were executed. The area of the pond is almost 11 hectares, which is the most large pond near Lipova. Mud was removed from the pond in 1985 and later in the 2010 with total cost of 17 million Czech crowns. The budget has been used for newly dimensioned drain too after the floods in the same year. This was due to difficulties with not far away Sohlandsky pond, where the dam was spilling over and had been saved by many sandbags. Budget was acquired mainly from grants from the Environmental Fund. There is an island 150 meters away from the starting coordinates which should serve as nesting place for swans, herons and mallards, but it does not work because failed adaptation (the bird lives happily behind island in the reeds plant). The pond is not recognized as a breed, but as sports water, so you can catch fish on a fishing rod if you have the fishing ticket. A boats operating here and the beach will be reconstructed on the next side close to tavern named "U pytlaka" (At the poacher), because the existing sandy beach near the dam is owned by the castle. The castle is in ruin now and in the time of the founding of this cache a building permit has been issued to ensure the statics of the building and for new roof until January 2015. But several attempts were already made to rescue the castle unsuccessfuly.

The cache has been dedicated to my fiends for the time of celebration a birthday as every year we do close to this place. There were times when the celebration could be reason for arresting because the same day there was the Warsaw Pact invasion to the Czechoslovakia. Now we are not tied to Rusiia anymore and nobody could be arrested because just think or speak differently with azimuth 331. Those old times are gone we hope, but we are aware of Georgia and recently of east Ukraine too. For this reason the cache is dedicated to the freedom too. All we should know how it is easy to lost freedom, how it is difficult to preserve freedom and how this is the most difficult to regain freedom (some of us know already – see the song El Condor Pasa).

Od 1. března do 30. června nelovte, keš bude kvůli hnízdění ptáků disable.
The cache will be disabled every year from March 1st to Jun 30th because of bird nesting.

Additional Hints (Decrypt)

[cs] nmvzhg n imqáyrabfg, n pb gra cgáx?
[en] nmvzhgu naq qvfgnapr, naq jung nobhg oveq?

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.