Skip to content

GeoTour GA57 Fortenland Multi-cache

Hidden : 12/01/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:  regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Welkom bij Garden of Amsterdam GeoTour

Deze cache is onderdeel van de Garden of Amsterdam GeoTour. Ontdek het Fortenland, de historische buitenplaatsen en de uitgestrekte waterpartijen in de regio Gooi & Vecht. Voor deze GeoTour hebben wij 60 speciale caches geplaatst in een gebied van historische rijkdom en heerlijke natuur. Als je de GeoTour uitspeelt, maak je kans op de speciale GeoTour geocoin. Hiervoor moet je een codewoord verzamelen uit alle caches en bonuspunten verdienen. Lees er meer over en download het GeoTour paspoort hier. Veel plezier met de eerste GeoTour van Nederland!

The questions are available in English in the list of waypoints

GeoRoute Fortenland

In samenwerking met de VVV Gooi & Vecht is een mooie route samengesteld van ca 30km die het beste per fiets kan worden afgelegd. Per auto gaat ook prima, maar houd er rekening mee dat parkeren niet overal gratis is en er stukken gewandeld moeten worden.


Ontdek Fortenland!

Waarom herbergt Gooi & Vecht zo dicht bij elkaar zoveel forten en kastelen? Wat moest er beschermd worden? De nu zo vredige regio was eeuwenlang de laatste verdedigingslinie die een vijand uit het oosten moest passeren om bij de rijkdommen van Amsterdam te komen. De Nieuwe Hollandse waterlinie en de Stelling van Amsterdam ontmoeten elkaar hier.

Deze GeoRoute voert je langs alle belangrijke fortificaties die in de Gooi- en Vechtstreek te vinden zijn. We beginnen de tocht in de mooiste en best bewaarde vestingstad die Nederland heeft, Naarden Vesting. Het coördinaat boven aan de pagina is het startpunt.

Waypoint 1 - VVV Utrechtsepoort Naarden (start en informatiepunt)

Gebouwd in 1680, samen met de Amsterdamse Poort (inmiddels verdwenen), was dit de enige toegang tot de vesting. De oorspronkelijke poort is in 1877 vervangen door het huidige gebouw.

Tussen 1881 en 1939 reed de Gooische Tram door deze poort (van Amsterdam naar Laren)

Het gebouw is rijk versierd met het stadswapen van Naarden (dubbele adelaar), met in de nissen sculpturen die verwijzen naar de vestingbouw en het militarie bedrijf, een staande leeuw met zwaard en pijlen (symbool van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden)
Op de torentjes bevinden zich plaquettes van koning Willem III en zijn echtgenote Sophia.

In 1980 is de Utrechtse Poort gerestaureerd. Het huisvest nu een vestiging van de VVV Gooi en Vecht.

Waypoint 2 - Nederlands Vestingmuseum

Het Vestingmuseum werd in 1955 opgericht door Ebbo van Wijngaarden als "Vestingmuseum Naarden".
De eerste jaren bleef de expositie beperkt tot twee kazematten (A en Z) en de tussenliggende lage flank. Vanwege de slechte klimatologische omstandigheden nam het bestuur aan het einde van elk seizoen de hele tentoongestelde collectie mee naar huis om de expositie in het voorjaar weer opnieuw in te richten en het museum open te stellen.

Tussen de jaren '70 en '90 kwamen ook alle andere gebouwen en kazematten op het bastion in gebruik bij het museum en werden de verhalen van de geschiedenis van vestingbouw (kazemat A), geschiedenis van Naarden (kazemat Z), leven in het garnizoen (kazemat IJ) en geschiedenis van de Waterlinies (kazemat W) in de tentoonstelling weergegeven.
Naast de vrijwilligers kwam er betaald personeel en het aantal bezoekers liep met de jaren op tot een top van bijna 50.000 begin jaren '90.

Vanaf 2004 is een begin gemaakt met de gehele vernieuwing van de exposities in het museum en het organiseren van diverse publieksactiviteiten.
In de ondergrondse kazematten dwaal je als bezoeker door en langs de geschiedenis in het rijke verleden van de vesting Naarden.

In 2008 is het museum begonnen met het plannen van een verhuizing naar Bastion Oranje, eveneens binnen de vestingwerken van Naarden. In 2011 is het eerste deel van die vernieuwing in gebruik genomen: de Utrechtse Poort. In 2013 zal deel twee: de Gele Loods (genieloods uit 1880) volgen en naar verwachting in 2015 het gehele bastion Oranje.

Vraag 1: Met welke letter worden de WC's op de plattegrond aangegeven?

 1. De letter W (A=6)
 2. De letter X (A=6)
 3. De letter Z (A=6)

Waypoint 3 - Muizenfort Muiden

De vesting Muiden maakte al vanaf de zeventiende eeuw deel uit van de toenmalige Hollandse Waterlinie.

Het 'Muizenfort' ofwel gebouw C , is een onderdeel van de vesting Muiden. Het is gebouwd in de periode 1874 - 1876, gelijk met de daar tegenover gesitueerde bomvrije kazerne. Het fort is een zogenaamde capponnière (een aan de voet van de hoofdwal gelegen uitbouw ter flankering van de gracht) gebouwd op het ravelijn bij de voormalige Naarderpoort en maakt(e) deel uit van zowel de Hollandse Waterlinie als van de Stelling van Amsterdam.

Vraag 2: Op de toegangsdeur naar het fort hangt links een informatiebord. Wat is het tweede woord van de vierde regel?

 1. infanteristen (B=1)
 2. vóór (B=5)
 3. vooruitgeschoven (B=7)

Waypoint 4 - Het Muiderslot

Het Muiderslot is een van de beroemdste kastelen van Nederland met een rijke en bewogen historie.

Wanneer het Muiderslot gebouwd is, is onzeker. Meestal zegt men dat het rond 1280 door graaf Floris V werd gebouwd, maar mogelijk bestond het kasteel toen al en heeft de graaf het slechts gekocht. Het kasteel werd gebouwd aan de monding van de Vecht in de Zuiderzee, waar tegenwoordig het IJmeer ligt, een randmeer van het IJsselmeer. Direct bij het kasteel ligt Muiden met zijn haven.

Door middel van een ketting over de Vecht kon Floris V tol heffen bij de langsvarende schepen.

Graaf Floris V werd op 27 juni 1296 in de omgeving van het kasteel vermoord. Tijdens een valkenjacht werd hij gevangengenomen door de deelnemende edellieden Gijsbrecht IV van Amstel en Herman van Woerden. Hij werd vijf dagen gevangengezet in het kasteel. Bij een ontsnappingspoging uit het kasteel werd hij, door onder anderen Gerard van Velsen, gedood met 22 messteken.

De meubels, gebruiksvoorwerpen en schilderijen die momenteel in het kasteel zijn te bezichtigen stammen uit de 17e eeuw. In die periode leefde de schrijver Pieter Corneliszoon Hooft in het kasteel. Hij verzamelde andere kunstenaars om zich heen, de Muiderkring genaamd.

(bron Wikipedia)

Vraag 3: Je staat hier voor het poortgebouw van het slot. In welk jaar is de poort gebouwd?

 1. 1572 (C=0)
 2. 1968 (C=3)
 3. 1777 (C=4)

Waypoint 5 - Het Fort aan de Ossenmarkt in Weesp

We laten Muiden achter ons en gaan op weg naar Weesp. Bij WP5 vinden we het Torenfort aan de Ossenmarkt in Weesp in de provincie Noord-Holland. De vesting Weesp behoorde vanaf 1854 tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het fort aan de oostkant van de vestingstad Weesp werd in 1861 voltooid en maakte ook deel uit van de waterlinie en sinds 1892 ook van de Stelling van Amsterdam. Het torenfort is een van de laatste torenforten waarmee de waterlinie werd versterkt. Met de komst van de brisantgranaat was het fort met gemetselde muren niet meer bomvrij. In 1876 werd de gracht gedempt en het fort aan de oostzijde versterkt met een zware aarden dekkingswal, die van het eigenlijke fortgebouw gescheiden was door een gang en muur: de contrescarpgalerij. Het fort, waartoe ook de bewaard gebleven houten genieloods behoorde, is twee keer in staat van verdediging gebracht: tijdens de mobilisaties van 1870-1871 (Frans-Duitse oorlog) en 1914-1918 (Eerste Wereldoorlog). Op het dak stond oorspronkelijk een geschutsbatterij. Na de Tweede Wereldoorlog verloor het fort zijn verdedigingsfunctie. Vanaf 1985 werd het opgeknapt en geschikt gemaakt voor vreedzaam hergebruik. De aarden dekkingswal werd afgegraven en de gracht en brug werden hersteld. In Fort aan de Ossenmarkt, dat in 1992 feestelijk werd heropend, zijn onder andere de Kreatieve Groep Weesp, een muziekschool en de Historische Kring Weesp gevestigd. In de genieloods uit 1877 is nu een expositieruimte.

(bron Wikipedia)

Vraag 4: Ook buiten het fort vind je sporen van een militaire verdediging. Op het meest oostelijke kanon vind je bovenop een getal. Welke is dat?

 1. 2115 (D=1)
 2. 1393 (D=3)
 3. 1335 (D=7)

Waypoint 6 - Fort Uitermeer

Het fort Uitermeer is een oud fort dat is opgenomen in de nieuwe Hollandse waterlinie en later de stelling van Amsterdam. Het is gelegen in de Noord-Hollandse gemeente Weesp op de oostoever van de vecht, ten zuidoosten van Weesp bij het gehucht Uitermeer. Ten zuidwesten ligt het fort bij Hinderdam en ten noordwesten de vesting Weesp. Het fort had als doel het beschermen van de landdoorgangen tussen het Naardermeer en de Vecht. De twee belangrijkste doorgangen waren de spoorlijn van Amersfoort naar Amsterdam en de weg van Hilversum naar Weesp (langs de tegenwoordige N236). Tevens kon het de buurforten met zijn geschut helpen. Het beschermde tevens de sluis waarmee het land onder water gezet kon worden.

Vraag 5: Op dit punt sta je voor de ingang van het fort. De ingang is afgesloten met een traliehek. Onderaan zie je een halve cirkel met ronde gaten. Hoeveel zijn er dat, dit is antwoord E.

Waypoint 7 - Fort Werk IV Bussum

Fort Werk IV is misschien wel het meest verborgen fort uit de route. Het bevindt zich midden in een woonwijk, naast theater Spant! en sportvelden. Het diende als voorstelling voor de vesting Naarden. Het is het grootste en belangrijkste van een reeks van vijf verdedigbare aardwerken of versterkingen die in de tweede helft van de 19e eeuw in Bussum zijn aangelegd ter verdediging van de Vesting Naarden.

Fort Werk IV is gebouwd tussen 1868-1870. Het ligt op het hoogste punt van de voormalige Bussumer Eng op een afstand van circa 2200 meter ten zuiden van de Vesting Naarden. Fort Werk IV is het grootste en belangrijkste fort van de reeks. Hier is als enige sprake van permanente bebouwing terwijl de andere werken versterkingen waren van aardwerk. De versterkingen met nummers III en V werden tegelijkertijd aangelegd op een afstand van circa 1000 meter ten noordoosten en ten zuidwesten van fort Werk IV. In 1877 werden de versterkingen Koedijk (nummer I) en Vooruit Bussum (nummer II) aangelegd waarmee aansluiting werd verkregen met de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Vraag 6: Bij de ingang vind je een jaartal. Tel het eerste en vierde cijfer bij elkaar op. Dit is de waarde voor F

De Cache


Je vindt de cache op het volgende coördinaat:

N 52° 16.(F)(E-B)(F-A+C) E 005° 10.(D-1)(A+C)(D-C)


Additional Hints (Decrypt)

[NL] Mbrx ovw rra uhyfgfgehvx. [EN] Arne n fuehoorel

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)