Skip to content

SALUDANT GAUDÍ Traditional Cache

This cache has been archived.

FGA team: Després de comprovar que el catxe últimament dura poquíssim temps al seu lloc, i a causa de la seva complexa elaboració, hem decidit, molt al nostre pesar, arxivar-lo.
Moltes gràcies a tots el geocatxers que l'han visitat!!!

Después de comprobar que el catxe últimamente dura poquísimo tiempo en su lugar, y a causa de su compleja elaboración, hemos decidido, muy a nuestro pesar, archivarlo.
Muchas gracias a todos lo geocatxers que lo han visitado!!!

After verifying that the catxe has been in place for a very short time lately, and due to its complex elaboration, we have decided, much to our regret, to archive it.
Thank you very much to all the geocatxers who have visited it !!!

More
Hidden : 09/06/2014
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


CAT:

Col.loquem aquest catxé per celebrar els 200 trobats, i com segon de la nostra sèrie Gaudi. Es important tornar-lo a deixar en el lloc exacte. Gràcies!!

Entre 1901 i 1902 Antoni Gaudí va crear la tanca i el portal d'entrada de la finca que el seu amic Ermenegild Miralles i Anglès, editor i fabricant de llosetes de cartró, tenia a l'antic municipi de Sarrià, que es va incorporar a Barcelona el 1921. L'arquitecte va solucionar la llarga tanca, de la qual avui en dia només es conserva una petita part, amb un mur de pedra i una reixa metàl.lica de perfils ondulants. La tanca enllaça al portal d'entrada amb un sinuós arc lobulat on s'obren dues portes, la de carruatges i la de vianants, també d'originals formes corbes. Els dos accessos estan protegits, a banda i banda del portal, per dos grans marquesines, fetes de peces de fibrociment amb forma de closca de tortuga. El conjunt es completa amb dos excel.lents exemples del treball de Gaudí amb el ferro forjat: la reixa de la porta de vianants i la creu de quatre braços que corona el portal. Amb l'ùltima reforma es va instal.lar una estàtua d'Antoni Gaudi à la porta.

CAST:

Colocamos este caché para celebrar los 200 encontrados, y como segundo de nuestra serie Gaudi. Es importante volverlo a dejar en el lugar exacto. Gracias!!

Entre 1901 y 1902 Antoni Gaudí creó la cerca y el portal de entrada de la finca que su amigo Ermenegild Miralles i Anglès, editor y fabricante de losetas de cartón, tenía en el antiguo municipio de Sarrià, que se incorporó a Barcelona en 1921. El arquitecto solucionó la larga cerca, de la que hoy en día tan solo se conserva una pequeña parte, con un muro de piedra y una reja metálica de perfiles ondulantes. La cerca enlaza en el portal de entrada con un sinuoso arco lobulado donde se abren dos puertas, la de carruajes y la de peatones, también de originales formas curvas. Los dos accesos están protegidos, en ambos lados del portal, por dos grandes marquesinas, hechas de piezas de fibrocemento con forma de caparazón de tortuga. El conjunto se completa con dos excelentes ejemplos del trabajo de Gaudí con el hierro forjado: la reja de la puerta de peatones y la cruz de cuatro brazos que corona el portal. En la útlima reforma se instaló una estatua de Antonio Gaudi en la puerta.

ENG:

We placed this cache to celebrate our 200 founded, and as the second of our Gaudi series. Is very important to place it in the right site. Thanks!!

Between 1901 and 1902 Antoni Gaudi created the fence and the entrance gate of the farm that his friend Ermenegild Angles i Miralles, publisher and manufacturer of cardboard tiles, had in the old town of Sarria, who joined Barcelona in 1921. The architect solved the long fence, which today only a small part is preserved, with a stone wall and a metal grate with rolling profiles. The wall links in the portal entrance with a winding lobed arch where two doors open, the carriages and pedestrians, also original curved shapes. The two entrances are secured on both sides of the portal, with two large marquees, made ​​of cement-shaped pieces of turtle shell. The set comes complete with two excellent examples of the work of Gaudi in wrought iron: the gate pedestrian door and four-armed cross that crowns the portal. In the latest reform a statue of Antonio Gaudi was installed in this gate.

Additional Hints (Decrypt)

PNG/PNFG: FV l AB RAT: LRF naq AB

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)