Skip to content

Bennies Booooooom Box Traditional Geocache

Hidden : 08/20/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Bennies profile

Introduction

Near the village of Qarqar there is 2000th year old(!) tree standing: The Plane tree of Skhtorashen. In Dutch a tree is a “Boom” and this is a biiiiiig one, so there’s the cache title . You can find the cache close to this famous and beautiful tree. There is some fresh natural drinking water nearby. Enjoy!

 

Cache

The cache is a tiny box. In the hint description or spoiler photo there is enough information to make this a secure find. Please handle the cache with great care and hide it in the same spot again and make sure it is closed well and completely covered! Thanks a lot and we wish you a good hunting.


Small note on cache maintenance: a local cacher kindly assisted helping with this.

 

 

ներածություն
Գյուղի Qarqar կա 2000th տարեկան (!) Ծառ մշտական​​: The Սխտորաշենի. Հոլանդերեն մի ծառ է «Boom», եւ դա biiiiiig մեկն է, այնպես որ այդ cache անվանումը. Դուք կարող եք գտնել քէշը մոտ այս հայտնի եւ գեղեցիկ ծառը. Կա ինչ - որ թարմ բնական խմելու ջուր մոտակայքում. Enjoy!

Cache
Քեշ մի փոքրիկ տուփ: Ի ակնարկը նկարագրության կամ spoiler լուսանկարում կա բավարար տեղեկատվություն, որպեսզի այս ապահով գտնել. Փակցնելուց առաջ խնդրում ենք կարգավորել քէշը մեծ խնամքով եւ թաքցնել դա նույն տեղում նորից եւ համոզվեք, որ այն փակ է, եւ ամբողջովին ծածկված. Շնորհակալություն ձեզ եւ մենք ցանկանում ենք ձեզ մի լավ որսի.


Փոքր նշում է cache պահպանման մի տեղական մարդ սիրով աջակցել օգնում այս խմբին:

Additional Hints (Decrypt)

Vafvqr fghzc [handle with care!]

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)