Skip to Content

<

EROZIJA TLA / SOIL EROSION ON THE ISLAND OF RAB

A cache by HOPIK Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/1/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:U geomorfologije i geologije, erozije je djelovanje egzogenih procesa (kao što je protok vode ili vjetra) koji uklanjaju tlo i stijenu s jednog mjesta na Zemljinoj kori, pa ga prenose na drugo mjesto gdje je pohranjen. Erodirani sedimenta mogu se prevoziti samo nekoliko milimetara, ili tisućama kilometara.
Dok erozija je prirodni proces, ljudske aktivnosti porasli su za 10-40 puta u odnosu na stopu po kojoj erozija je nastao na globalnoj razini. Pretjerano (ili ubrzani) erozija uzrokuje i 'na licu mjesta' i problemima 'off-site'. Na licu mjesta utjecaji su pad, za poljoprivredne produktivnosti i (na prirodnim krajolicima) ekološko kolaps, kako zbog gubitka gornjih slojeva bogata hranjivim tvarima tla. U nekim slučajevima, eventualni krajnji rezultat je širenja pustinja. Off-site učinci uključuju taloženje putova i eutrofikacije vodnih tijela, kao i sedimenta vezane oštećenja cesta i kuća. Voda i erozija vjetra sada su dva primarni uzroci degradacije zemljišta; kombinaciji, oni su odgovorni za oko 84% globalne mjeri osiromašenog zemljišta, što pretjerano erozija jedan od najznačajnijih ekoloških problema diljem svijeta.
Intenzivna poljoprivreda, krčenje šuma, cesta, antropogeni klimatske promjene i urbanog širenja su među najznačajnijim ljudskih aktivnosti s obzirom na njihov učinak na poticanje erozije. Međutim, postoje mnogi prevencije i sanacije prakse koje mogu smanjiti ili ograničiti eroziju tla ugrožene.
(Izvučeni iz izvora:http://en.wikipedia.org/wiki/Erosion)

Dolina Fruga na otoku Rabu ispunjena je debelim tlom koje je izloženo jakoj eroziji i stvaranju jaruga. Tlo najmanje otporan na eroziju je glinasto tlo s velikim udjelom u prahu elemenata koji su lako otpustiti i prenosiv, što je razlog zašto erozivni tla javljaju ovdje na otoku Rabu. U jaruzi vidi se današnje glinovito tlo, a ispod njega se vidi staro (fosilno) tlo s tragovima korjenja.


ENGLISH

In geomorphology and geology, erosion is the action of exogenic processes (such as water flow or wind) which remove soil and rock from one location on the Earth's crust, then transport it to another location where it is deposited. Eroded sediment may be transported just a few millimetres, or for thousands of kilometres.
While erosion is a natural process, human activities have increased by 10-40 times the rate at which erosion is occurring globally. Excessive (or accelerated) erosion causes both 'on-site' and 'off-site' problems. On-site impacts include decreases in agricultural productivity and (on natural landscapes) ecological collapse, both because of loss of the nutrient-rich upper soil layers. In some cases, the eventual end result is desertification. Off-site effects include sedimentation of waterways and eutrophication of water bodies, as well as sediment-related damage to roads and houses. Water and wind erosion are now the two primary causes of land degradation; combined, they are responsible for about 84% of the global extent of degraded land, making excessive erosion one of the most significant environmental problems world-wide.
Intensive agriculture, deforestation, roads, anthropogenic climate change and urban sprawl are amongst the most significant human activities in regard to their effect on stimulating erosion. However, there are many prevention and remediation practices that can curtail or limit erosion of vulnerable soils.
(Drawn from source:http://en.wikipedia.org/wiki/Erosion)

Fruga valley on the Island of Rab is filled with thick soil which is subjected to strong erosion and incision of trenches. The soil least resistant to erosion is a clayey soil with a large proportion of powdered elements that are easily releasable and transportable, which is the reason why erosive soils occur here on the island of Rab. On the exposed trench wall we can see some clayey soil underlain by fossil soils (paleosol) with traces of fossil roots.


SOIL EROSION ON THE ISLAND OF RAB
To Earthcache će vas odvesti na mjesto erozije tla na otoku Rabu. Ovo mjesto je jedan od petnaest bodova na "Premužićeva staza 1" Geoparka RAB.

Vidi više podataka o ovoj stazi:
http://www.tzg-rab.hr/ger/rab/geopark.php

Za prijavu cache ćete morati odgovoriti na sljedeća pitanja:

  1. Procjena dubina rupe uzrokovane erozije tla u blizini od početnih koordinata.
  2. Pronađite tragove fosilnih korijene i opisati ih (vidi oglasnoj ploči na putne točke)

Molimo uzeti sliku o sebi u mjestu početne koordinate ispred mjestu erozije tla (opcionalno, nije potrebno za prijavu).

Pošalji mi e-mail sa svojim odgovorima na pitanja putem mom profilu (na engleskom molim). Nema potrebe čekati na odgovor od nas prije prijave svoj pronalazak. Ako nešto pođe po zlu, ja ću vam reći.

Lijepo hodanje!

ENGLISH

This Earthcache will take you to a place of soil erosion on the island of Rab. This place is one of the fifteen points on the "Premuzic trail 1" of the Geopark RAB.

See more information about this trail:
http://www.tzg-rab.hr/ger/rab/geopark.php

To log the cache you will have to answer the following questions:

  1. Estimate the depth of hole caused by soil erosion near of the starting coordinates.
  2. Find traces of fossil roots and describe them (see information board on the waypoint)

Please take a photo of yourself in the place of the starting coordinates in front of the place of soil erosion (optional, not necessary for logging).

Send me an email with your answers to the four questions via my profile (in English please). There is no need to wait for a reply from us before logging your find. If anything is wrong, I will let you know.

Nice walking!


Additional Hints (No hints available.) 

Find...

134 Logged Visits

Found it 133     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 100 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.