Skip to content

de Aarlese Beemden Multi-cache

This cache is temporarily unavailable.

IVNLaarbeek: Cache needs maintenance. Deze moet ik binnenkort gaan uitvoeren

More
Hidden : 10/02/2014
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Deze geocache loopt door de Aarlese Beemden. 

Deze route is beschreven in een folder.


Met dank aan Arjan. Hij heeft ons geweldig geholpen met het opzetten van deze cache!

Deze geocache loopt door de Aarlese Beemden. Deze bevinden zich ten noorden van het dorp Aarle-Rixtel tussen de dorpsrand en het Wilhelminakanaal. De veldnaam “ Beemd” wordt in Noord-Brabant gebruikt om weilanden in een beekdal aan te duiden. Dit houdt in dat het van oorsprong een nat hooiland betreft dat laag gelegen is. Het gebied was onderdeel van de laaglandbeek de Aa. Van dit biotoop is weinig meer terug te vinden doordat 2 kanalen Laarbeek doorsnijden. Rond 1824 werd de Zuid-Willemsvaart gegraven en een eeuw later het Wilhelminakanaal. Hierdoor heeft de Aa zijn functie als laaglandbeek verloren voor dit gebied.

De grote biodiversiteit van de Beemd wordt veroorzaakt doordat dit gebied is ontkomen aan grootschalige landbouw. Het wordt tegenwoordig beheerd door kleine hobbyboeren. De historische perceelindeling binnen het gebied bestaat al meer dan 200 jaar omdat hier in tegenstelling tot het grootste deel van Brabant nooit ruilverkavelingen zijn geweest. Het IVN, afdeling Laarbeek heeft hiervan een gebied van 1½ ha in beheer. Het gedeelte rondom het IVN gebouw “de Bimd” wordt ingericht als een heemtuin met bijbehorende flora en fauna, insectenhotel, poel en moeras, (op aanvraag te bezichtigen). Het deel met het populierenbos, de knotwilgen houtril en houtwal, sloot en poelen in het weiland zijn vrij toegankelijk.

Je kunt het foldertje uitprinten om tijdens de cache wat nog wat meer informatie bij de hand te hebben van deze prachtige omgeving.

De bonus cache kun je vinden door alle 4 de routes van IVN Laarbeek te lopen. In de schatten bevinden zich de bonus kaartjes voor deze cache. Verzamel ze allemaal:

 

Parkeren kan bij N 51 30.779  – E 5 38.656

 

WP1: N51.30.833 – E5.38.576

Welk nummer zie je hier op het IVN paaltje? A=
 

WP2: N 51 30.997  – E 5 38.5(A-3)9

Hier vind u een informatiebord over dit ommetje. Hoeveel kruiken zijn hier ingemetseld? B=

 

WP3: N 51 30.991 – E 5 38.5(C-16)9

Je staat hier voor een insectenmuur. Deze muur is ook zeer geschikt voor de metselbij

Metselbijen maken gebruik van bovengrondse holten in bomen en muren.

Ook kunnen ze zelf holten uitknagen in zacht materiaal, bijvoorbeeld mergel.

Metselbijen zijn solitair en bouwen geen kolonie. De metselbij legt ca. 10 broedcellen per holte. De eitjes worden afgezet in de broedcellen, ieder ei krijgt een voedselvoorraadje voor de uitgekomen larve. Nadat een ei is afgezet schermt het vrouwtje het af door een muurtje te 'metselen' waarna het volgende ei wordt afgezet. De jonge bijen vliegen pas het volgende jaar uit nadat ze zich uit hun schuilplaats hebben geknaagd.

De metselbij brengt verder geen schade aan een muur. De metselbij nestelt zich enkel in bestaande holtes.

Ook is de metselbij niet gevaarlijk voor mensen.

Tel het aantal boomschijven in deze muur. C=

 

WP4: N51 31.031 –E5 38.(C+40)0    

Aan de andere kant van de sloot bevindt zicht een griend veld.

De griendcultuur is al zeer oud. Al in de IJzertijd werden wilgen gekapt en de ‘tenen’ gebruikt voor het vlechtwerk in de wanden van woonhuizen.

Een griend is een vochtige akker waarop wilgenhout wordt verbouwd. Grienden werden tot ca 1960 op grote schaal geëxploiteerd, daarna nam de vraag naar griendhout sterk af zodat veel grienden niet meer werden onderhouden.

De bomen werden aangeplant en met regelmaat ongeveer 25 cm boven de grond afgezet – op deze akker is dit hoger. Uit de stobben groeiden dan weer nieuwe takken. Een jaarlijks afgezette griend werd snijgriend, twijgwaard of twijggrond genoemd. De dunne twijgen waren vooral geschikt voor het maken van manden. Grienden die om de vijf jaar werden geoogst noemde men 'hakgrienden'. De zwaardere takken waren voor vele doeleinden geschikt, van stelen voor gereedschap tot het vlechten van zinkstukken.

Knotwilgen bieden door hun dichte kruin en hun vaak holle stam veel nest- en schuilgelegenheid voor vogels, marters, vleermuizen en insecten. Zij verrijken daarom vaak de fauna van een gebied.

 

Hier staat een boom die “bijna uit elkaar valt”. Wat voor soort boom is dit (4 letters). Stapel tel het antwoord. D=

 

 

WP5: N51 31.044 – E5 38.554

De plek staat bij een prachtige schietwilg van ongeveer 100 jaar uit. Waarschijnlijk is deze boom geplaatst als “grensboom”. Men gebruikte vroegen bomen om de grenzen van percelen aan te duiden. Vaak werden hier eiken voor gebruikt. Solitaire bomen op een stuk land zijn vaak grensbomen geweest in vroegere tijden.

 

WP6: N51.31.1(D-6)3 – E5.38.5E9  

Hier bevindt zich een informatiebord over de omgeving van de poel. Deze poel is weer in ere hersteld nadat in de jaren 70 het was aangebracht voor een stukje natuur genot bij Aarle-Rixtel.

Helaas wordt dit gebied bedreigd door de eventuele komst van “de ruit om Eindhoven”.

De hopen gras die zich nabij dit waypoint bevinden dienen als schuilplaats voor insecten en muizen. De muizen dienen weer als voedsel voor de uilen die in dit gebied voorkomen. Ze verhogen de biodiversiteit in dit gebied.

Je kunt ook bij de poel heerlijk genieten en picknicken.

Hoeveel waterplanten staan op dit bord genoemd? E=

 

WP7: N51.31.054 – E5.38.744

Hier staat in het land nog houtsingels in plaats van afrasteringen. Vroeger werden deze veel gebruikt voor kachelhout en hout om te bouwen. Je loopt nu over oud landpad - meer dan 200 jaar: De Beemdsteeg

 

WP8: N51.30.9F4 – E5.38.813

Wat zit er in de houten bak? Een . . .  ; (pas op! mogelijk schrikdraad bij de bak!) F=

Stapeltel het woord (3 letterwoord)

 

Schat:

N51 30.A(F-2)(E+3) – E5 38.72(B-1)

 

 

Additional Hints (Decrypt)

Vafrpgra irefgbccra mvpu tennt uvrebaqre.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)