Skip to content

<

Østerild - Nationalt testcenter for vindmøller #2

A cache by thy-geocaching Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/04/2014
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Det nationale testcenter for vindmøller skal bidrage til, at Danmark kan fastholde en førerposition på vindmøllemarkedet.


Verdens største industrielle testcenter for hav-vindmøller er placeres i Østerild Klitplantage af Miljøministeriet. Der skal fældes 15 kvadratkilometer skov og samlet set skal 30 kvadratkilometer skov, klithede, vådområder og eng inddrages til industrianlægget. Vindmøllerne bliver 250 m høje og kan ses i en radius af 55 km.

Testcentret, vindmøllerne og deres afprøvning

Testcenterets udformning.

Testcenteret er indrettet til at rumme 7 vindmøller langs en nord/syd- gående linie.
Omkring opstillingslinien er der defineret et testområde, som skal give plads til veje, bygninger, tekniske anlæg og master til måling og lysmar- kering. Området er cirka 1 km bredt og 4 km langt 

Møllepladser

Møllepladserne har en indbyrdes afstand på 600 meter, og den enkelte mølleplads har et areal på 150 x 100 meter. Det er det nødvendige arbejds- areal ved opstilling, justering og nedtagning af møllerne, hvor der vil være op til tre mobilkraner i arbejde på samme tid. 
En 5 km lang hovedarbejdsvej forbinder alle møllepladserne med vejtil- slutningen ved Gl. Aalborgvej i syd. 

Målemaster 

Til hver vindmølle hører en målemast. Målemasten er placeret vest for møllen i en afstand af omkring 500 meter, og masten, som er fastgjort med barduner, er op til 150 meter høj. 
Lys- og meteorologimaster 
Af hensyn til flysikkerheden er der to lysmaster, placeret i henholdsvis den nordlige og den sydlige ende af testområdet. Lysmasterne er 250 meter høje, svarende til den maksimale højde af øverste vingespids. Lyset er blinkende, synkroniseret hvidt lys. Masterne anvendes samtidig til meteorologiske målinger. 

Vindmøllerne 

De vindmøller, der testes, må have en maksimal højde på 250 meter, målt fra terræn til vingespids i øverste position. En sådan mølle vil have en tårnhøjde på omkring 150 meter og en rotordiameter på 200 meter.
Så store møller findes ikke på tidspunktet for anlæg af testcentret, men udviklingen går hastigt mod større og større møller. 
Vindmøllefabrikanterne Vestas og Siemens har hver købt to af mølle- pladserne, mens Risø DTU råder over de resterende tre møllepladser til udleje og forskningsformål. 

Test af møller 

Den enkelte mølletype vil typisk kun stå på stedet i 1 til 2 år. Herefter den vil blive opgraderet, ombygget eller demonteret og erstattet af en ny. Hver mølleplads indeholder to detailplaceringer. Det betyder, man kan opstille en ny mølle på samme tid, som man nedtager en afprøvet mølle. 

Møllerne testes efter internationale standarder for blandt andet følgende parametre: 

Ydeevne:
Møllens produktion måles som funktion af den indkommende vind til rotorplanet.

Holdbarhed:
Mange former for bevægelser, deformationer, udbøjninger og rystelser måles forskellige steder på møllen i forskellige situationer. 

Støjniveau 
Måles i jordniveau. 

Strømkvalitet 
Test og dokumentationer af møllens reaktioner ved spændingsfald eller kortslutninger på nettet. 

Herudover er der mulighed for: 
o    Afprøvning af nye ideer, koncepter og materialer ved test i fuld skala 
o    Meteorologiske målinger i 250 meters højde som grundlag for design af fremtidens vindmøller 
o    Driftserfaringer med prototyper, inden de sættes i serieproduktion 
o    Mulighed for træning af servicepersonale 
o    Eksperimenter med teknikker til udskiftning af større komponenter 

Additional Hints (No hints available.)