Skip to content

Kościół garnizonowy pw. Św. Jerzego w Łodzi. Traditional Geocache

This cache has been archived.

Carpatia: Skrytka została zarchiwizowana z powodu braku reakcji właściciela/właścicielki w oczekiwanym czasie na ostatnią notatkę recenzencką.

Jeśli w terenie pozostały jakieś resztki po skrytce, proszę je uprzątnąć.

Carpatia - Community Volunteer Reviewer

More
Hidden : 10/22/2014
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Kościół garnizonowy pw. Św. Jerzego w Łodzi. / St. George’s garisson church in Łódź


[PL]


Świątynia mieści się przy ulicy św. Jerzego 9 (do 1918 roku ul. Jekaterynburska). Powstała w 1896 roku jako cerkiew garnizonową św. Aleksego Metropolity Moskiewskiego dla uczczenia 100 rocznicy istnienia 37. Jekatierynburskiego Pułku Piechoty, który stacjonował ówcześnie w Łodzi. Fundatorami budowy byli najwięksi łódzcy fabrykanci: m.in. Karol Scheibler, Juliusz Heinzel, Izrael Kalmanowicz Poznański. Cerkiew, wybudowano na planie kwadratu z przyległą do niej prostokątną ujeżdżalnią koni dla wojska.

W 1918 roku, po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, cerkiew przemianowano na rzymskokatolicki kościół pw. Św. Jerzego. Usunięto także cebulaste hełmy nadające budowli jednoznacznie rosyjski charakter, mimo tego zabiegu świątynia nadal posiada wiele elementów orientalnych. Wtedy też część przeznaczoną na ujeżdżalnie przekształcono w nawę.

Podczas II wojny światowej okupanci ponownie przemianowali kościół na ujeżdżalnię. Od 1946 roku kościół był filią parafii Św. Józefa i siedzibą duszpasterstwa wojskowego, a w 1990 roku biskup polowy Sławoj Leszek Głódź erygował przy kościele parafię wojskową. Od 1920 roku w kościele znajduje się kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej koronowany w 1926 roku (rekoronowany w 1996 roku) jako Hetmanka Wojska Polskiego. Od 1998 roku przed kościołem stoi pierwszy łódzki pomnik papieża Jana Pawła II.

W okolicy, przy zbiegu ulic Ogrodowej i Srebrzyńskiej znajduje się także trójwyznaniowy Stary Cmentarz, bezwzględnie warty odwiedzenia.

Pamiętaj, że współrzędne mogą nie być w 100% dokładne.
Weź ze sobą ołówek.

Źródło: pl.wikipedia.org[EN]


Temple is located at St. George 9 street (untill 1918 Jekaterynburska st.). Founded in 1896 as a garrison church of St. Metropolitan Alexy of Moscow to celebrate the 100 anniversary of the 37th Yekaterinburg Infantry Regiment, who was stationed at that time in Lodz. The founders of construction were the greatest Lodz manufacturers, among others: Karol Scheibler, Juliusz Heinzel, Israel Kalmanowicz Poznański. Orthodox church, was built on a square plan with adjacent rectangular horse riding school for the army.

In 1918, when Poland regained its independence, the church was renamed the roman catholic St. George’s church. Also removed the onion helmets suitable buildings uniquely Russian character, although this treatment temple still has many oriental elements. Then the horse riding school was transformed into the nave.

During World War II occupiers renamed church again to the riding hall. Since 1946, the church was a branch of the parish of St. Joseph and the seat of military chaplaincy, and in 1990 Field Bishop Sławoj Leszek Głódź erected the parish church of the military. Since 1920, in the church is a copy of the image of Our Lady of Czestochowa, which was crowned in 1926 (recrowned in 1996) as Hetman of Polish Army. Since 1998, at the front of the church stands first in Lodz statue of Pope John Paul II.

In the nearby area, at the intersection of the Ogrodowa and Srebrzyńska st. is also located three religious Old Cemetery, absolutely worth a visit.

Remember that the coordinates may not be 100% accurate.
Take a pensil with you.

Source: pl.wikipedia.org

Additional Hints (Decrypt)

zntarglpmal, fhgreran / zntargvp, onfrzrag

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)