Skip to content

<

Forfjord Naturreservat

A cache by Fam.Berg Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/12/2014
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


i Andøy og Sortland kommuner ble opprettet 6. desember 2002. Reservatet dekker et areal på ca. 3103 daa hvorav ca. 1872 daa er sjøareal. Formålet med fredningen er å ivareta et område av stor kvartærgeologisk verdi (De Geermorener). Området har både stor faglig og pedagogisk verdi. Lokaliteten omfatter den indre delen av Forfjorden. Forfjorden, Forfjorddalen og Finnsæterdalen er store, u-formete daler, erodert ut av innlandsisen. De verneverdige avsetningene ligger langs nord- og sørsida av Forfjorden, og går et stykke inn i Forfjorddalen. Området er rikt på løsmasseakkumulasjoner. Det har vært sediment-transport fra innlandsisen, både fra Forfjorddalen og Finnsæterdalen. I lokaliteten er det en serie på over 20 mindre randmorener, som ligger på tvers av fjordens lengderetning. De parallelt liggende ryggene er ikke mer enn 1-2 m høge, og slike moreneserier er gjerne kalt ”De Geer-morener”. De antas å være dannet under isen, som har gått på grunn i havet. Hver rygg kan være en årsmorene, avsatt etter hvert som isen trakk seg tilbake, f.eks. ved kalving. Tilsvarende moreneserie finnes ikke andre steder i fylket, og sannsynligvis heller ikke andre steder i landet.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.