Skip to Content

<

DSSVP #8 - Brosikuv kriz

A cache by Hendryšáci z Oder Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/11/2014
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
„Drobné sakrální stavby – kapličky, boží muka, kříže, poklony, sochy svatých – stály a pořád ještě stojí na okraji zájmu společnosti i památkové péče. Jsou zvláštní, mnohdy nikomu nepatří, často se neví, proč byly postaveny, dedikační nápisy vybledly, pamětníci nejsou… Prostě jen stojí po desetiletí a staletí na svém místě. Jejich původní význam, kdy byly především vyjádřením lidové zbožnosti, se vytratil. Co s nimi? Stovky jich pro nezájem nebo naopak přílišný nevraživý zájem lidí zmizely, ale stále jich ještě mnoho nacházíme ve volné krajině i v obcích. Mají pro nás ještě význam? Drobné sakrální stavby plnily funkci pamětní, vždyť mnohé jsou spojeny se zcela konkrétními událostmi či lidskými osudy, nesou v sobě pečeť památného místa. Především však bylo jejich posláním uspokojování běžných každodenních náboženských potřeb lidí. Kostel byl určen nedělím a svátkům, kříž k modlitbě při práci na poli. Kapličky byly cílem procesí v prosebné dny, konaly se zde liturgické obřady spojené se svátky jejich svatých patronů. Jako druhotně získaná pak byla jejich funkce orientační, stavěly na významných místech, na křižovatkách a v zákrutách cest, na návrších, na okrajích vesnic, u studánek. To vše ale patří do značné míry minulosti. Přesto tomu tak není zcela, i dnes najdeme podél silnic nové drobné křížky, památníky tragických událostí, u starých křížků i v kapličkách pak čerstvé květiny. Význam je ale dnes již převážně v něčem jiném. Kapličky, boží muka a kříže tvoří malebné jednotlivosti naší kulturní venkovské krajiny, vizuální dominanty či drobná a často i svébytná architektonická a sochařská díla v obcích. Jsou to památky, udávající krajině její rozměr, spojující minulost se současností, jak se dnes říká, jsou součástí našeho kulturního dědictví. V dnešní pomíjivé době jsou staré drobné památky připomenutím něčeho stabilního, zastavením času, pobídkou k chvilkovému zastavení, k zamyšlení. Přispívají k pocitu sounáležitosti s krajinou, s domovem. Po staletí různé ideologické vlny na drobné památky útočily. Vadily době ne snad fyzicky, ale především myšlenkově. Ničivým údobím mnoho z nich podlehlo a ani dnes nemohou konkurovat „velkým“ památkám, jsou drobné, je jich moc, ani se vlastně neví, kde jsou a většina ani není umělecky zvláště cenná. I proto mnohé chátrají, pomalu vrůstají do terénu a zůstávají po nich jen hromady cihel a kamenů či značky v mapách. Mnohé však naopak doznaly v posledním desetiletí svého znovuoživení. Oprav se ujímají obce, skupiny nadšenců i jednotlivci. Součástí bývá jejich nové vysvěcení, konají se pobožnosti, restaurují sochy. A tak se, doufejme, začíná drobným památkám blýskat na lepší časy.“
Bořivoj Teichmann - drobné sakrální stavby v poodří

Všechny zdroje informací pocházejí z knížky jménem "Opomíjené klenoty: drobné sakrální stavby v Poodří",jejímž autorem je Bořivoj Teichmann"

INFORMACE K SÉRII


Série se skládá z těchto keší

DSSVP #1
DSSVP #2
DSSVP #3
DSSVP #4
DSSVP #5
DSSVP #6
DSSVP #7
DSSVP #8
DSSVP - BONUS
Jak už bylo řečeno,tak tato série má za cíl ukázat vám nevelké a neprávem opomíjené sakrální stavby Oder.Některé keše jsou přímo u památky,některé jsou trochu dále.
V každé keši bude uvedeno PÍSMENO a ČÍSLO,které jsou potřebné k nalezení bonusové keše !
Často se budete pohybovat v hodně zamudlených místech,tudíž buďte obezřetní !


Brosikův křížTento pískovcový hrotový Brosikův kříž na Skřivánčí ulici u Zlatého potoka byl vysvěcen dne 22. září 1998 děkanem Hubertem Šulou za účasti P. Bohuslava Nováka a P. Kamila Víchy a ing. Petra Šustka, vedoucího odboru kultury Městského úřadu v Odrách a pěvecké skupiny Střední církevní školy sv. Anežky České Odry.Na podstavci je mramorovaná deska s biblickým nápisem :"Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás.Jan 15,16/22.9.1998".Vzadu na podstavci stojí nápis: "Gestiftet von Johann Brosik/ m J. 1845 neu errichtet im J. 1998 von Wöhltätern (Pořídil Johann Brosik v roce 1845,nově upraveno v roce 1998 dobrodinci)
ENGLISH VERSIONThe abbreviation "DSSVP" means :small sacral sights of Odry


This series consists from these caches

DSSVP #1
DSSVP #2
DSSVP #3
DSSVP #4
DSSVP #5
DSSVP #6
DSSVP #7
DSSVP #8
DSSVP - BONUS

How I say,this series will show you a small but unfairly overlooked sights of Odry.Some caches are close to the sight,some caches are little further from sight
In every cache,you will find letter and number,that are necessary to find BONUS cache !
You will be moving in a very muggled places very often,so be circumspect !


Brosikuv crossThis is the sandstone tined brosikuv cross.On the cross is marble plaque with biblic sign : "No you did not choose me,but I chose you.Jan 15,16/22.9.1998".On the back of the cross is a sign : "Gestiftet von Johann Brosik/ m J. 1845 neu errichtet im J. 1998 von Wöhltätern

Additional Hints (Decrypt)

[CZ]: manpxn

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

836 Logged Visits

Found it 727     Didn't find it 46     Write note 11     Needs Archived 1     Temporarily Disable Listing 8     Enable Listing 8     Publish Listing 1     Needs Maintenance 18     Owner Maintenance 10     Update Coordinates 5     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 23 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.