Skip to content

Benatecke kolecko Multi-Cache

Hidden : 10/27/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Cyklostezka

Benátecká městská cyklostezka vhodná i pro pěší procházku vybudovaná v letech 2013 - 2014 Vás provede městem samotným i po jeho okraji a to cestami vesměs asfaltovými vhodnými pro pěší, kolo i kočárek.


Pojeďme či pojďme na to...

Čeká Vás přibližně hodinová procházka o délce lehce přes 3,5 km, počítaje i návrat zpět.

Stage1 - okolo Raabovy vily

N 50° 17.623 E 014° 49.891
Na počátku stezky vidíte sloupek dopravního značení s kulatými značkami. Nedaleko je vchod do první restaurace kterou můžete využít, celkem potkáte na trase tři. Než stezka zahne vpravo namiřte svůj pohled vlevo na opravenou Raabovu vilu.
A = počet příkazových (modrá kulatá) dopravních značek na dvou sloupcích vzdálených od sebe cca 4 metry na výchozích souřadnicích

Stage2 - jde to s námi s kopce

N 50° 17.617 E 014° 49.696
Stezka se o kus dál opět odděluje od silnice a míří do spodní části zámeckého parku. Na místě se ale zastavte a letmým pohledem vlevo nahoru nalezněte na domě ceduli s nápisem.
B = ciferace počtu písmen v názvu organizace na ceduli na domku jižním směrem (3 slova červeným písmem)

Stage3 - začátek anglického parku

N 50° 17.632 E 014° 49.371
Cestou můžete potkat několik zastávek naučné stezky o 7 zastaveních vycházející z nádvoří zámku. Děti si mohou zaluštit a dospělí se něco málo dozvědět o okolí, fauně i flóře a na jedné z cedulí najít solidní hrubku. K další zastávce doporučuji pokračovat mimo asfalt a to spodní částí anglického parku. Díky svažitému terénu, který je nevyužitelný, se dochoval dodnes. O vznik anglického parku se zasloužili manželé Leopold a Josefína Thun-Hohensteinovi, kteří anglický park přetvořili na prudkém svahu za zámkem. Kolem budovy zámku vlastnili okrasnou zahradu a na jižním svahu vinice. V údržbě parku pokračoval jejich syn Leopold Bohumil. Od období před 1. světovou válkou park začal upadat. V rovinaté části vzniklo přírodní kluziště a ve svahu byl dokonce vybudován skokanský můstek. Mezi válkami vzniklo ve svahu letní kino Vojnarka, které bylo po roce 1989 stále méně využíváno a provozně ani finančně nevyhovovalo. Hlediště chátralo, technika také a v roce 2014 bylo přistoupeno k rozebrání a k hledání jiného využití této lokality.
Původní tabule zničena a odstraněna - CCDD = vzdálenost v metrech na informační tabuli (poslední řádek na mapce)
Náhradní úkol: na bílé ceduli s modrým textem naleznete v posledním řádku číselný údaj xxxx / DxCxxD

Stage4 - železniční most

N 50° 17.271 E 014° 49.214
Vlečka s železničním mostem přes řeku Jizeru byla postavena majitelem benáteckého panství hrabětem Leopoldem Bohumilem Thun-Hohensteinem, který se velmi snažil o hospodářský rozvoj celého panství. V roce 1869 vystavěl panský cukrovar ve Starých Benátkách a v letech 1877-8 jej propojil s železniční tratí Praha - Mladá Boleslav - Turnov. Vlečka končila v zastávce nazvané Chrastenhof-Chrástecký Dvůr, kde byla postavena budova stanice, rampa na skládku řepy a vedlejší kolej. S velikou slávou byla pokřtěna první parní lokomotiva jménem „Christiane" po manželce pana hraběte. Třinápravová lokomotiva-familiárně nazývaná„Kristýnka"-byla vyrobena v Anglii továrnou H. Hughes & Co. Enginer, pracovala do roku 1944.
Druhá lokomotiva byla zakoupena cukrovarem v roce 1880 v německé továrně Hagans z Erfurtu. Lokomotiva mela opět tři nápravy a nesla jméno „Benátek". Vlečka zajišťovala provoz cukrovaru, místních cihelen a zásobovala město uhlím.
Lokomotiva, sloužící po roce 1948, byla lidmi pojmenována jménem „Marta" - po manželce Klementa Gottwalda, což však nebylo stranickými představiteli kladně přijato a zodpovědný pracovník továrny musel tuto nevhodnou iniciativu vysvětlovat až na nejvyšších stranických místech.
Cukrovar ukončil provoz v roce 1949 a společně s vlečkou přešel do majetku firmy Karborundum. Vlečka byla prodloužena dále do hlavního závodu. V prostoru „bývalého cukrovaru" byly vystavěny provozy SiC a Jizera, ve kterých probíhala v pecích výroba SíC a surovárnách výroba a zpracování SiC a umělého korundu.
Po roce 1990 docházelo k postupnému útlumu využití vlečky, v záři roku 2005 byla vlečka snesena, poté firma Korund s.r.o., nový majitel bývalého cukrovaru a provozu Jizera, odprodala most a celou vlečku až do Chrásteckého Dvora (od roku 1961 stanice Zdétín u Chotětova) městu Benátky nad Jizerou.
Na místě bývalé vlečky je vybudována cyklo a inline stezka z Benátek až do stanice Zdětín u Chotětova (původní Chrástecký dvůr) o délce přesahující 4 km.
E = počet písmen názvu města v němž byl most vyroben

Stage5 - City Park

N 50° 17.216 E 014° 49.534
Poslední část okruhu byla dovršena v říjnu 2014 dobudováním CityParku s osvětlenou fontánou i chodníky. Park je rozdělen do několika zón, z nichž každá je koncipovaná pro určitou skupinu obyvatel. Část naproti poliklinice je koncipována vyloženě jako klidová. Střední část tvoří louka ideální pro posezení s přáteli či házení frisbee. V prostoru za Billou vznikla zóna určená především dětem. Její součástí jsou mimo jiné dráhy pro jízdu na kolech a koloběžkách či inlinech.
FG = počet trysek fontány (sudé číslo)

Stage6 - ????

N50°17.(D-B)(E+C)B E014°49.D(E-A)(F+G)
U fontány se posaďte na jednu z laviček a spočítejte si umístění další zastávky. Není to daleko, ale stezka je zde přerušena a pokračovat budete nuceni kus po silnici / chodníku.
H = 3. číslice na 4. řádku cedule o cyklostezce
I = 2. číslice na 4. řádku cedule o cyklostezce

Finálka

Od poslední zastávky se vydej na vzdálenost BF*HI+E metrů pod azimutem (A+C+G+H)D°
(* = násobení)

.

Additional Hints (Decrypt)

fgneý xzra

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)