Skip to Content

<

Vesterskoven O-cache - all of them

A cache by micbladt Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 3/28/2015
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[DK] Cachen ligger IKKE på ovenstående koordinater, men indenfor en radius på 2 km.
[GB] The cache is NOT at the above coordinates, but within a radius of 2 km.


Om området

Haderslev Vesterskov er en flot, frodig og varieret løvskov på små 2 kvadratkilometer.
Skoven ligger tæt op til Haderslev by, og bliver derfor i stor stil brugt af borgerne som rekreativt område, og her kan man finde naturlegeplads, hundeskov, rum med ly for regnen, - og naturligvis orienterings-poster.
Vesterskoven er en rest af de store Farrisskove, der tilbage i tiden strakte sig fra Kolding og over mod Farup ved Ribe.


Orienteringsløb - og O-cacher

Orienteringsløb går i princippet ud på at finde vej ved hjælp af kort og kompas.
Som geocacher går vi jo ofte med snuden nede i vores "elektronikdims" og er måske mindre opmærksom på omgivelserne omkring os, for vi skal jo bare gå efter pilen og komme ind på 0-punktet.
I denne - og andre O-cacher (baseret på poster i "Find vej i") - er man lige pludselig mere afhængig af reelt at kunne læse et kort, og orientere sig i forhold til omgivelserne; bygninger, veje, stier, volde, vandløb, vegetationstype m.m. Det giver lige en ekstra dimension, og specielt de pæle/poster der ikke lige ligger op ad en sti, kan godt være en udfordring at finde.


Sådan finder du de endelige koordinater

Den lokale OrienteringsKlub (OK-HTF) har ladet opstille i alt 30 permanente poster, og udfærdiget et kort over området, hvorpå posternes placering er indtegnet. Det hele er en del af "Find vej i Danmark", som beskriver sig selv som en forenklet udgave af orientering - en slags skattejagt, der bringer dig gennem skoven, parken eller byen på jagt efter poster.

Din opgave:
 1. Inden du tager afsted skal du downloade dit kort her, og printe det ud. Et print i farver kan være en fordel.
 2. Inden du tager afsted, bør du planlægge din rute.
 3. Tag ud i området og find alle posterne. De fleste poster ligger ud til sti eller vej, men enkelte ligger off-road og kan, efter årstiden, kræve rigtig godt fodtøj (enkelte steder vil gummistøvler nok være at foretrække).
 4. Hver post er nummereret og forsynet med en kode på 3 bogstaver.
  Hver af disse koder skal omsættes til et tal, ved at finde bogstavernes placering i alfabetet (A=1, B=2, C=3, ..... Z=26).
  De tre bogstavers placering skrives efter hinanden, uden mellemrum, så der opstår et 3-6 cifret tal.
  Eks: MIS = 13919.
 5. X = Værdierne for post (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)
 6. Y = Værdierne for post (16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30)
 7. Cachen finder du her:
  N 4497240 + X
  E 2692046 - Y

Hvis du har fundet alle posterne til denne cache (altså alle 30 poster), har du også informationerne til de 2 andre - knap så terrænkrævende - O-cacher i området:
Vesterskoven Nord O-cache - easy
Vesterskoven Syd O-cache - easy

Husk at medbringe skriveredskab.
First Finder vil blive hædret øverst på denne side. Der er ikke FFC i den fysiske beholder.

Rigtig god fornøjelse.


På "www.findveji.dk har du også mulighed for at oprette en brugerprofil, indtaste koderne for de enkelte poster, og komme i "Hall of Fame":Find flere steder i Danmark hvor der er udarbejdet
poster og kort, ved at klikke dig ind på hjemmesiden
www.findveji.dk.
Bogstav-koden, her på billedet, er naturligvis redigeret :)

About the area

Haderslev Vesterskov is a beautiful forest on a bit less than 2 square kilometers.
The Forest is close to Haderslev city, and is therefore used a lot of the public as a recreational area, and here you can find a natural playground, dog wood, rooms to hide from the rain - and of course orienteering.
Vesterskoven is a bit of the former great Farrisskove that back in time ranged from Kolding and towards Farup at Ribe.


Orienteering - and O caches

Orienteering is how to find your way using a map and maybe a compass.
As a geocacher, we often go around with our nose down in our "electronic device" and might be less aware of the environment around us, because we only have to follow the arrow and go for ground zero.
In this - and other O caches - you suddenly are more dependent on actually being able to read a map and orient yourselves in relation to your surroundings; buildings, roads, trails, ridges, streams, vegetation type, etc. It gives just an extra dimension, and especially the wooden posts that are not just placed along a path, can be challenging to find.


How to find the final coordinates

The local Orienteering Club (OK HTF) have set up a total of 30 permanent wooden posts, and made ​​a map of the area on which the location are plotted. It's all part of the "Find your way in Denmark", which describes itself as a simplified version of Orienteering - a sort of treasure hunt that takes you through the forest, park or city in search of the posts.

Your task:
 1. Before you start you need to download your map here and print it. A print in color can be an advantage.
 2. Before you go, you should plan your route.
 3. Go to the area and find all the posts. The posts are mostly close to the path, but some are off-road and can, according to the season, require good footwear (at some places rubber boots).
 4. Each post is numbered and has a code: three letters.
  Each of these codes must be converted to a number by finding the letters position in the alphabet (A=1, B=2, C=3, ..... Z=26).
  The three letters position are written one after the other, without a spaces in between, and so you will get a 3-6 digit number.
  Ex: MIS = 13919.
 5. X = The values ​​for post (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)
 6. Y = The values ​​for post (16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30)
 7. You will find the cache here:
  N 4497240 + X
  E 2692046 - Y

If you have found all the post for this cache (all 30 poster), you have the information to solve 2 other - and easier - O-caches in the area:
Vesterskoven Nord O-cache - easy
Vesterskoven Syd O-cache - easy

Remember to bring along a pen.
First Finder will be honoret at the top of this page.

Enjoy.
Additional Hints (Decrypt)

[DK] Bire øwrauøwqr
[GB] Nobir Rlr Yriry

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

97 Logged Visits

Found it 95     Write note 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 7 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.