Skip to content

Fialnik Traditional Cache

Hidden : 11/04/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Fialník . Kuesta Fialník nacházející se mezi obcemi Loučky, Koberovy, Klokočí a Vesec na rozhraní Semilska a Jablonecka je jednoduše řečeno zvláštní stráň (podle španělského cuesta), jejíž severovýchodní strana příkře spadá k silnici spojující Koberovy s Vescem a jihozápadní stráň se svažuje jen pozvolna. Kuesta vznikla tektonickou činností. Její zlomová linie je rovnoběžná s Ještědsko-kozákovským hřbetem. Po takřka vodorovné hraně kuesty vede příjemná cesta převážně smíšeným borovo-bukovo-modřínovým lesíkem a dál podél Višňových sadů. Z této nádherné vycházkové cesty jsou v některých místech pěkné výhledy na již uvedený Ještědsko-kozákovský hřbet a v úseku blíže Klokočí na hradbu Betlémských skal, které tvoří čelo Klokočských skal. Fialník byl v minulosti sečen a pasen. Ve 30. letech minulého století však sedláci s touto činností skončili. Sklízení sena a pasení dobytka bylo neefektivní. Nadále začali některé části kuesty zalesňovat borovicemi a modříny. Geologický podklad kuesty tvoří vápnité pískovce. Proto se na zbylých loukách daří květeně. Na jaře zde kromě jiných rozkvétají fialky, podle kterých kuesta dostala svoje jméno. Pokud půjdete z Klokočí po červené do Vesce nebo naopak tak dojdete k nedávno opravené kapličce u rozcestníku na Fialník. zdroj: http://www.turistika.cz/

Additional Hints (Decrypt)

sbgbuvag

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)