Skip to content

<

Örudden - stenstranden

A cache by Vallafrun Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/09/2014
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Stenstranden på Örudden är en klapperstensstenstrand som uppstått genom att gruset i den ursprungliga isälvsavlagringen genom svallning sköljts ur och spolats bort och kvar är bara de större stenarna.Ören är en del av den mellansvenska randmoränzonen som troligen bildades mellan 8900 och 8300 år f Kr. När inlandsisen smälte undan blev stora mängder morän kvar på Ören.

Begreppet den mellansvenska randmoränzonen kommer sig av att inlandsisen sköt grus och sten framför sig som en plog och det skapades en serie långa ryggar som kallas den mellansvenska randmoränzonen och sträcker sig tvärs över Sverige i västostlig riktning.

En bit bort i naturreservatet Ören finns också strandvallar som tillsammans med klapperstenstränderna utgör en ovanlig naturtyp i Stockholms län. Ören är mycket flack och högsta punkten knappt 20 meter hög.

Ör betyder grovt grus, grusbank, revel eller holme. Som namnet Ören antyder utgörs jordlagren i markytan huvudsakligen av stenigt grus och på södra delen finns också klapper. Det exponerade läget har medfört att bildningens ursprungliga form har förändrats genom svallning, dvs vågorna tog med sig det finare materialet och lämnade de grövre stenarna i form av t ex klapperstensfält. I norr är stranden långgrund och sandig, där finns bland annat sådant finare material som förflyttats av vågorna .

Örens ryggar och strandhak har troligen bildats senare när området på grund av landhöjningen steg ur havet. Ryggarna som är maximalt 3 till 5 meter höga, är sannolikt strandvallar.

De utgörs av svallsediment och har bildats genom vågors och strömmars påverkan vid tidigare havsnivåer, då platsen befunnit sig i vågornas bränningszon. Serier av strandvallar har bildats successivt efter hand som landet stigit ur havet.

De bäst bildade strandhaken finns på Örens norra sida och är 4 till 5 meter höga. Strandhaken bildas ofta som terrasser genom att vågorna transporterar en del material ut från stranden eller längs med stranden. Materialet i strandzonen blir då extremt rundslipade stenar så kallad klapper.

För att logga denna earthcache ska du göra följande:

Besök koordinaterna och informationstavlan (WP1).

- Vid koordinaterna se dig omkring och se efter hur många terrasser det finns mellan havet och WP1. Är det strandvallar eller strandhak tror du?

- Förklara med egna ord varför man bör gå efter stranden och inte uppe i vegetationen. Det har inte med att man inte bör störa ägarna - trots att detta är nog så viktigt enligt beslut från Länsstyrelsen.

- Vid WP1 tag reda på från vilket håll har isrörelsen har skett.

- Hur tjockt är lagret av sand och grus?

Om du vill får du gärna lägga upp en bild på dig själv, klapperstenstranden eller din GPS.

När du har skickat svaret till mig är det OK att logga - jag återkommer med mail om det är något som inte stämmer.

 

Grattis Ken68n till att vara FTF


 

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.