Skip to content

<

Cerkvica Marijinega rojstva v Kačičah

A cache by VolkD Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/21/2014
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Cerkvica Marijinega rojstva

The Church of Mary's Birth


SLO

Cerkev uvrščajo v 17 stoletje, saj datumi kažejo na to, a je prav gotovo starejša, ker gotska rebra prezbiterija kažejo na prejšnji čas. Na vratih obzidja najdemo vklesano letnico 1659. Kasneje je bila cerkev večkrat obnovljena. Ena od letnic predelave oziroma obnove cerkve je razvidna na zvoniku (1784). Cerkev ima glavni oltar in dva stranska. Na glavnem oltarju je kip Marije z Jezusom. Kip so izdelali v Münchnu, blagoslovljen pa je bil leta 1890 na veliki šmaren.  Stranska oltarja sta posvečena sv. Urbanu  zavetniku vinogradov. Čeprav se čudno sliši, pa je bil to včasih vinoroden okoliš. Temu pričajo tudi domača krajevna imena. Celo področje, ki je danes zaraščeno z gozdom se še vedno imenuje Nogradi. Glavni oltar je posvečen sv. Sebastjanu, ki je zavetnik pred kužnimi boleznimi. To ni naključje, saj je v letih med 1788 in 1800 tu divjala kuga, umrlo je zelo veliko ljudi.

Preživeli so se zaobljubili, da bodo vsako leto na kvartno soboto v juniju, romali k Materi božji v Kačiče. Tako je cerkev postala priljubljena romarska pot. Tu se je zbralo veliko ljudi in cvetela je trgovina. Prihajali so ljudje s Trsta, pa tudi z Istre. Kmetice so prinašale poljščine in sadje, predvsem fige. Običaj se je ohranil še celo v povojnem času.

Ob cerkvi je bilo tudi križišče cest, saj se cesta tu razdeli na javorško in gabersko cesto ter cesto proti Kačičem, kjer se slednja razcepi za smer Lokev in Istra. Zaradi strateške lokacije je nekoč bila tukaj tudi mitnica.

Cerkev je bila večkrat obnovljena, predvsem se zazna predelave okrog vrat. Raziskave (Vir = http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-22NG28BI/6ad99391-8edb-4bee-ac43-d0a02953ff10/PDF) kažejo na to, da je večino tega naredil zidar in kamnosek Anže Felicjan, ki je svoje stvaritve tudi označil z imenom in priimkom, ali pa samo s stilno klesano črko f. Poznan je po portalu cerkve sv. Petra v Klancu pri Kozini. Delal je tudi za Rodiško cerkev. Očitno je bil v daljnem sorodu z mojo soprogo. Živimo namreč v 130 let stari hiši v katero je vgrajenih  kar nekaj kamnoseških del istega mojstra označenih z enako črko f in stilno neverjetno podobnih. Tudi priimek se ujema. Zato se nekako čutim poklicanega, da ravno jaz tu postavim geocache.

Geocache je skrit na mestu, kjer je nekoč bila mitnica.

 

Zaklad se ne nahaja na dani lokaciji. Tu je le primerno parkirišče, čeprav vam svetujem, da se zaustavite v vasi sami, ki je sicer majhna a  lepa.

Točno lokacijo morate izračunati.

N  45  AB.CDE   = 38 (seštevek številk)

E 013  FB.GDE   = 30 (seštevek številk)

Pri čemer velja:

G=F-A

C=G+F

 

E=  enice letnice, ko je bila notranjost cerkve Marijinega rojstva zadnjič obnovljena.

 

ENG

According to the dates, the church dates back to the 17th century, but Gothic groin vaults indicate that it is probably even older. 1659 is the year that is carved on the door of the wall. Later the church was renovated several times. One time the renovation or restoration occurred was surely in 1784 – the year can be seen on the bell tower. The church has one main and two side altars. On the main altar there is a statue of Mary with Jesus. The statue was made ​​in Munich and blessed in 1890 on the Assumption Day. The side altars are dedicated to St. Urban, patron saint of vineyards. Although it sounds strange, this used to be wine-producing area. This is also evident from the local geographical names. Even the area that is now overgrown with trees is still called Nogradi (Vineyard). The main altar is dedicated to St. Sebastian who is the patron saint against contagious diseases. This is no coincidence, since in the years between 1788 and 1800 a plague raged here, killing a great many people.

Those who survived took a vow to go on a pilgrimage to Mary Mother of God in Kačiče every fourth Saturday in June. Thus, the church became a popular pilgrimage route. A lot of people were gathering here and trade was thriving. People came all the way from of Trieste, as well as from Istria. Women farmers used to bring crops and fruits, especially figs. The custom was preserved even in the post-war period.

Near the church there is a crossroads – the road splits into three roads: one leading to Javorje, one to Gaberje and one to Kačiče. The latter than splits to one leading to Lokev and one to Istria. Due to this strategic location there was once a tollhouse here.

The church was renovated several times. Especially visible are the renovations around the door. Research show (Source=  http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-22NG28BI/6ad99391-8edb-4bee-ac43-d0a02953ff10/PDF) that most of the work was done by a mason and stone carver called Anže Felicijan who used to mark his creations with either his full name or a stylishly carved letter F. He is known for the portal of St. Peter's church in Klanec pri Kozini. He also worked on the Rodiška church. Apparently he was a distant relative to my wife. We live namely in a 130-year-old house in which several works of the same master stonecutter are inbuilt. They are all marked with the same letter F and incredibly similar in style. Even the lastname matches. Therefore, somehow I feel that it is my call to put a geocache here.

Geocache is hidden in the place where the tollhouse used to be. Geocache is located at the given coordinates which have to be calculated.

The coordinates here specify a nearby parking spot, but i suggest that you stop in the village itself, which is small but beautiful and worth seeing.

Precise coordinates have to be calculated:
N  45  AB.CDE   = 38 (sum of numbers)
E 013  FB.GDE   = 30 (sum of numbers)
Where:
G=F-A
C=G+F
E=  Last digit of year in which church of virgin mary was last restored inside.

Additional Hints (Decrypt)

cbmbeab cerorevgr bcvf /ernq qrfpevcgvba pnershyyl

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.