Skip to content

DK Megaevent 2015 Mega-Event Cache

This cache has been archived.

lechef69: Så det tid til at lukke DK-Megaevent 2015 ned.

Herfra vil jeg takke alle der har hjulpet til med afvikling under eventet, og til alle sponsorer for flotte præmier.
Til jer der har købt/vundet en Event Coin vil jeg for god ordensskyld lige bringe aktiveringskoden her : dkmedi2015.
aktivering sker hos www.geocaching.com.

Tak til jer alle sammen
lechef69

--ENGLISH --
Now it time to close down DK-Megaevent 2015.

Thanks to all who help out during the event, and thanks to all the sponsors for all the nice prizes.
To those of you who bought/won the Event coin, the activationcode is dkmedi2015, the activation should be made at geocaching.com

Thanks to all of you
lechef69

More
Hidden : Saturday, 22 August 2015
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

LAB CACHES - https://labs.geocaching.com/Adventures/Details/83d14463-ed34-47a2-a99b-0405ac4297c4 - LABCACHESLAB CACHES - Find Them Here - LABCACHES


DK-Megaevent 2015 tager til Middelalderen

I år bliver konceptet for dette event ændret en hel del, dette bliver også året hvor Danmarks første Tema Megaevent løber af stablen. Årets tema er Middelalderen.
Eventområdet vil bære præg af middelalderen, der vil være aktiviteter for børn og voksne, Middelalderlandsbyen fra Brøndby og Københavns historiske Fægteklub vil sørge for rette atmosfære, den sorte ridder kommer med et lille udvalg som man kan købe fra hans telt. Man vil kunne opleve rigtig middelalder kamp i eventarenaen, hvor de bliver kæmpet efter alle kunstens regler.

På pladsen kan du prøve kræfter imod dine venner eller en anden modig ridder eller skjoldmø i nogle at aktiviteterne som Søm bjælken, Pude kampen, munkebommen eller væbner labyrinten. Du vil også kunne se hvordan middelalder bordrollespil spilles, kom og kast en terning..

Du vil også kunne finde vore faste Geobutikker, Geogrej.dk og GeoCoin.dk som vil sætte deres boder op.
Ejbybunkeren vil også i år tilbyde en rabat for event deltagerne.
Skulle tørsten melde sig kan denne slukkes i frisk lavet kaffe hos Kalles Kaffe som også i år kommer forbi(lørdag).

Pladsen samt logbogen vil være åben for alle. Dog vil man kun kunne deltage i konkurrencer, lodtrækninger og opnå eventrabatter ved betaling af deltagergebyr:

Prisen for at deltage ved dette års DK-Megaevent er lørdag og søndag
Voksne 70 kr / børn(u. 12 år) 35kr
Kun Søndag - Voksne 25 kr / børn (u. 12 år) 10 kr

For deltagergebyret modtager man ved ankomst en deltagerarmbånd som giver adgang til rabat ved køb af sandwich, 20% rabat ved Ejbybunkeren, og kaffekupon(kun lørdag) kan herefter købes i sandwich boden.
Der er kun velkomst pose til deltagere om lørdagen. Og selvfølgelig adgang for deltagelse i konkurrencer og lodtrækninger.

Der vil på event hjemmesidekunne findes mange flere informationer omkring eventet herunder program, området og Middelalder temaet.

Eventcrewet ser frem til at byde jer velkommen til endnu et Event på Herstedhøje.
Eventhjemmeside - > Klik her
Danske program - > Klik her
Gå til bund af siden

DK-Megaevent 2015 goes medieval

This year the concept for the event have been changed quite a bit: This will be the year the first Theme event in Denmark will take place – the theme will be – The Middle Ages!

The event area will be inspired by the Middle Ages where you’ll find activities for all ages. The Medieval Village and the Copenhagen Historical Fencing Club will create the right atmosphere; the black knight will provide various items you can purchase from his tent.

You can experience real medieval battles in the arena.
At the event area you can battle your friends or another brave knight or maiden at activities like the nail board, pillow fights, the joust and the Esquire's labyrinth. You’ll also see how a medieval role play takes place – come and roll a die.

Of course you’ll find the usual geo shops: Geogrej.dk and GeoCoin.dk who'll have their shops open.

The Ejby Bunker will provide a discount again this year for all with an wrist band.
If you get thirsty, you can buy coffee at Kalle's Kaffe who'll stop by Saturday.

The event area and the log book will be open for everybody though you will not be able to participate in competitions and draws or get the discounts unless you pay the event fee:

The price for this year’s DK-Megaevent is:
Saturday and Sunday: Adults DKK 70 / Children (under 12) DKK 35
Sunday only: Adults DKK 25 / Children (under 12) DKK 10

When you arrive you'll receive an event band as proof of paid event fee. With this you will get a discount when purchasing sandwiches, 20% off the entrance fee at the Ejby Bunker and a coffee voucher (Saturday only) at the sandwich store.

There will only be a goodie bag for the participants on Saturday only.
Of course the wrist band gives access to participation in the competitions and draws.


On the website you can find even more information about the event and also find the program, information on the area and the medieval theme.

The event crew looks forward to be seeing you at yet another event at Herstedhøje!
Event website -> Click here
Program in English -> Click here
Go to bottom of page

Vom Mega-Event zum Mittelalter-Mega-Event

Das Konzept für unser Mega-Event für 2015 hat sich deutlich verändert: Zum ersten Mal in Dänemark werden wir das Mega-Event als Themen Veranstaltung durchführen – und das Thema ist das Mittelalter!

Der Eventbereich wird vom Mittelalter inspiriert, mit Aktivitäten für jedes Alter. Das mittelalterliche Dorf und der Kopenhagener „Historisches Fechten“ Club helfen uns die richtige Atmosphäre zu schaffen; „der schwarze Ritter“ liefert verschiedene Sachen, die man aus seinem Zelt kaufen kann, und Sie können echte mittelalterliche Kämpfe in der Arena erleben.

Auf dem Eventbereich können Sie gegen Ihre Freunde oder einen anderen tapferen Ritter und Mädchen kämpfen. Zum Beispiel bei Aktivitäten wie Würfeln, Kissenschlachten, das Hammern aus dem Nagelbrett, und das Esquire Labyrinth. Sie werden auch ein mittelalterliches Rollenspiel erleben können.

Geogrej.dk und GeoCoin.dk bringt ihre Geo-Shops

Alle Teilnehmer mit einem Event-Armband bekommen auch dieses Jahr einen Rabatt für den Eintritt der Ejby Bunker.

Wenn Sie Durst haben sollten, können Sie den ganzen Samstag ihren Kaffee in „Kalles Kaffe“ kaufen.

Wer das Event ohne Event-Armband/Eintrittskarte loggen möchte, kann dies natürlich auch machen: Das offizielle Event-Logbuch und der Eventbereich stehen offen zur Verfügung. Ohne Event-Armband werden Sie nicht an den Wettbewerben teilnehmen können und keine Rabatte erhalten.

Der Preis für das 2015 DK-Mega-Event ist:
Samstag und Sonntag: Erwachsene DKK 70 / Kinder (unter 12 Jahren) 35 DKK
Sonntag: Erwachsene DKK 25 / Kinder (bis 12 Jahre) DKK 10

Bei Ihrer Ankunft werden Sie ein Event-Armband als Nachweis der bezahlten Veranstaltungsgebühr. Damit bekommen Sie einen Rabatt beim Kauf von Sandwiches, 20% Ermäßigung auf den Eintrittspreis im Ejby Bunker und ein Coffee-Gutschein (nur Samstag) im Sandwichgeschäft.
Ein Goodie Bag für die Teilnehmer wird nur am Samstag ausgeteilt. Wer das Event-Armband trägt kann natürlich an den Wettbewerben und Verlosungen Teilnehmen.

Auf der Website finden Sie das Programm und noch mehr Information über der Event, die Region und das mittelalterliche Thema.

Die Event Crew freut sich Sie zum Mega-Event am Herstedhøje begrüßen zu können!
Eventwebsite -> Klicken Sie hier
Programm auf Deutsch -> Klicken Sie hier
Zum Ende der seite
REMEMBER CITO During all event
The plan can be change up until eventday - All rights for changes.

Additional Hints (Decrypt)

Uhfx Xbfghzrg Trg lbhe pbfghzr ernql

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)