Skip to content

<

Heilig - Saint - Santo (Bonus)

A cache by HaMaSi & Anseldelux Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/11/2015
Difficulty:
4.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

De weg langs 'Heilig - Saint - Santo' krijgt een sluitstuk in deze mystery.


De stash hoef je op de aangeduide coördinaten niet te zoeken. Ze verwijzen wel naar een locatie die een plaats verdient in deze reeks. Hier stond ooit de Sint-Veerlekerk, de hofkerk van de graven van Vlaanderen. De eerste sporen van deze kapittelkerk dateren uit de 10de eeuw. Tussen 1566 en 1579 werd ze zwaar toegetakeld. Een overgebleven deel werd enkele jaren later voor korte tijd opnieuw als kerk in gebruik genomen. Het kapittel van Sint-Veerle verhuisde in 1614 naar de Sint-Niklaaskerk. In 1736 werden de resten van de kerk afgebroken, maar sporen ervan zijn nog te zien in de muren van de omliggende huizen.

Om de plek te vinden waar je echt aan de mystery kan beginnen, begeef je je naar N51°03.AAC E3°43.BCD, waarbij je de codes A-B-C-D vindt in de trads van de reeks 'Heilig-Saint-Santo'. (GC5K0CV / GC5K0N3 / GC5K0D4 & GC5K0NR)

Je zal alles uit de kast moeten halen om de stash in handen te krijgen: je reken-, tel- en denkkwaliteiten, je fijnzinnigheid en geduld, .... Trek er voldoende tijd voor uit!

Je belandt in een gebouw dat als publieke ruimte geldt en dat dagelijks vrij toegankelijk is van 10u tot 16u (op maandag enkel van 14u tot 16u). Tijdens de 'geleide activiteiten' kan je echter de bonus niet zoeken. Deze zijn op weekdagen van 11u tot 12u en op zondag van 10u tot 11u (en uitzonderlijk ook op andere momenten).

 

The road along 'Holy - Saint - Santo' comes to its final in this mystery.

You won't find the stash at the indicated coordinates. Here once stood the Saint Veerle Church, the court church of the Counts of Flanders. The first traces of this collegiate church are dating from the 10th century. Between 1566 and 1579 she was severely damaged. The Chapter of Saint Veerle moved in 1614 to the Saint Nicholas Church. In 1736, the remains of the church were demolished, but traces of it can still be seen in the walls of the surrounding houses.

To find the place where you can really find the mystery, you have to go to N51 ° 03.AAC E3 ° 43.BCD, where A-B-C-D are the codes you found in the trads of the series 'Holy-Saint-Santo'. (GC5K0CV / GC5K0N3 / GC5K0D4 & GC5K0NR)

You get into a building that can be seen as a public space and that is freely accessible daily from 10 AM until 4 PM (On Monday only from 2 PM until 4 PM). During the 'guided activities' however, you can't find the bonus. These are from Tuesday until Saturday from 11 AM to 12 AM and on Sunday from 10 AM to 11 PM (and exceptionally at other times.)

BANNER To get this banner

Use this code:

<a href="http://coord.info/GC5K0G9"><img src="http://imgcdn.geocaching.com/cache/large/eabc37c3-efc5-4d11-88f5-2f66c8972046.jpg"></a>

Additional Hints (Decrypt)

Ceboyrrz bz gr fgnegra? Iennt urg rraf nna Qnzvnna!
Univat ceboyrzf gb trg fgnegrq? Nfx Sngure Qnzvna!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)