Skip to Content

This cache has been archived.

ArekPro: Cześć,
niestety nadszedł taki czas, że moje zainteresowanie i wena związana z Geocachingiem niestety zanika. Coraz mniej mam ochoty na kolejne reaktywacje czy zakładanie nowych keszy. W związku z czym posyłam skrzynkę do archiwizacji.

More
<

Jubilat

A cache by ArekPro Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/06/2015
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Skrzyneczka ukryta w pobliżu najstarszego domu towarowego w Krakowie.


English version below

MIEJSCE

  Handlowa Spółdzielnia Jubilat w Krakowie swój rodowód wywodzi ze spółdzielczości spożywców "Społem" , która istnieje na krakowskim rynku od 1908 roku. W 2008 roku Handlowa Spółdzielnia Jubilat obchodziła jubileusz 100-lecia swojej działalności. Faktycznie był to jubileusz kilku Spółdzielni aktualnie działających na terenie miasta Krakowa .

Początek działalności Spółdzielczości Spożywców na terenie Krakowa wiąże się z inicjatywą grupy działaczy z Robotniczego Stowarzyszenia Spożywczego „Naprzód”, które w 1908 roku uruchomiło przy ul. Wiślnej 8 pierwszy sklep Spółdzielczy.      

Pełny rozwój Spółdzielczości Spożywców w Krakowie nastąpił po uzyskaniu niepodległości w 1945 roku. Przełomowym był rok 1948 kiedy to z inicjatywy władz centralnych doszło do unifikacji działających na terenie Krakowa 34 spółdzielni w jedną Powszechną Spółdzielnię Spożywców w Krakowie z siedzibą przy Placu Matejki 8.
Po okresie unifikacji nastąpił burzliwy rozwój działalności Spółdzielni obejmujący okres lat pięćdziesiątych.
Wydarzeniem w 1958 roku był jubileusz 50-lecia Spółdzielni Spożywców w Krakowie i 10-lecia działalności PSS w Krakowie.
Z okazji jubileuszu zrodziła się myśl wybudowania domu handlowego o nazwie „Jubilat”

Ukończenie i oddanie do użytku w 1969 roku największego w Krakowie Domu Handlowego „Jubilat” stało się ważnym wydarzeniem w powojennej działalności PSS w Krakowie. 
Dzień 20 lipca 1969 r. był wielkim wydarzeniem, świętem nie tylko spółdzielczości, ale całego regionu krakowskiego. Zainteresowanie społeczne było tak duże, że przez okres kilku dni handel w „Jubilacie” odbywał się pod nadzorem służb porządkowych.

CACHE

Skrzynka to pojemnik na żywność ukryty na współrzędnych.W środku certyfikaty dla pierwszych znalazców. Po reaktywacji zmiana miejsca ukrycia i zarazem trudności. Dokładność współrzędnych 5m.

Proszę o dokładne maskowanie w celu uniknięcia kolejnego zaginięcia w najbliższym czasie!!!

English version


PLACE

  
Jubilat Cooperative Economics in Krakow derives its origin from a consumers' cooperative movement "Together" that exists on the Krakow market since 1908. In 2008, Cooperative Economics Jubilat celebrated the 100th anniversary of its operations. In fact it was the anniversary of several cooperative currently operating in the city of Krakow.

Start of Consumers' Cooperatives in Krakow associated with the initiative group of activists from the Association of Food Industry Workers "Forward," which in 1908 launched Street. Wiślna 8 first Co-operative store.

Full development of Cooperative Grocers in Krakow came after independence in 1945. The breakthrough was in 1948 when, on the initiative of the central government has been to unify operating in Cracow 34 co-operatives in one of the Universal Cooperative Grocers in Krakow, based at the Matejko Square 8.
After a period of unification, there was rapid development of cooperative activities covering the period of the fifties.
The highlight in 1958 was the 50th anniversary of grocers in Krakow and the 10th anniversary of the PSS in Krakow.
On the occasion of the jubilee he was born the idea to build a trading house called "Jubilat"

Completion and commissioning in 1969, the largest in Krakow Dom Handlowy "Jubilat" has become an important event in post-war activities PSS in Krakow.
Day 20 July 1969. Was a great event, a celebration not only of cooperatives, but the entire region of Krakow. Public interest was so great that for a few days, trading in the "JUBILE" held under the supervision of law enforcement agencies.

CACHE

The box is a container for food hidden on coordinates. In middle of certificates for the first finders. After reactivation change hiding places and at the same time difficulties. The accuracy of coordinates is 5m.Please carefully camouflage in order to avoid another disappearing in the near future !!!

This text was translated by Google Translate. If you have noticed any bugs please contact me by message or e-mail - can be in English.
Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

[PL] Cbq mvrybalz qljnarz.
[EN] Haqre terra pnecrg.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

490 Logged Visits

Found it 422     Didn't find it 18     Write note 18     Archive 1     Temporarily Disable Listing 8     Enable Listing 7     Publish Listing 1     Needs Maintenance 5     Owner Maintenance 5     Update Coordinates 5     

View Logbook | View the Image Gallery of 28 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.