Skip to content

Noordzee getijdencache. Traditional Geocache

This cache has been archived.

Absal0n: Jammer genoeg gaat deze het archief in. Het water heeft de container al te veel meegenomen.

More
Hidden : 03/15/2015
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

De Noordzee is een randzee van de Atlantische Oceaan in het noordwesten van Europa, met een gemiddelde diepte van 94 meter.


Het getijde, tij of getij is de periodieke wisseling van de waterstand, en de daarmee samenhangende getijstroom, die op Aarde optreedt als gevolg van de zwaartekracht van de Maan en, in mindere mate, die van de Zon. Deze verklaring van het verschijnsel werd in 1687 voor het eerst door Isaac Newton gegeven. Newtons theorie werd in 1740 door Daniel Bernoulli uitgebreid tot het evenwichtsgetij, dat ten onrechte vaak aan Newton zelf wordt toegeschreven. In 1776 werd de theorie door Pierre-Simon Laplace verder uitgebouwd tot een dynamische theorie van het getij, waarmee in principe het gedrag van ieder deeltje onder invloed van een veranderende getijdenkracht en op een draaiende aarde voorspeld moet kunnen worden. Belangrijke bijdragen aan de analyse en het voorspellen van het getij werden geleverd door William Thomson (Lord Kelvin) in 1867, George Howard Darwin in 1899 en Arthur Thomas Doodson in 1921. Doordat het getij op een locatie bepaald wordt door veel factoren, waaronder de afstand van de locatie tot de evenaar, de waterdiepte, en de aanwezigheid en vorm van landmassa's, vertoont het van plaats tot plaats grote verschillen. De getijvormen worden grofweg onderverdeeld in dubbeldaags getij, enkeldaags getij, en gemengd getij. De waterstand die daadwerkelijk optreedt wordt daarnaast niet alleen door het getij maar ook door weersomstandigheden als luchtdruk en wind bepaald. De periode van het stijgen van het water heet vloed of opkomend tij, die van het dalen eb of afgaand tij. De maximale waterhoogte heet hoogwater of hoogtij, de minimale hoogte laagwater of laagtij. Wanneer de getijkrachten van Zon en Maan dezelfde richting hebben en zo elkaar versterken, is de amplitude van het getij het grootst; dit wordt springtij genoemd. Wanneer de genoemde getijkrachten haaks op elkaar staan en elkaar verzwakken, is het verschil tussen hoogwater en laagwater het kleinst, en wordt van doodtij gesproken.


Te kopiëren code banner ヅ

<center><a href="http://www.geocaching.com/geocache/GC5PE5T_noordzee-getijdencache?guid=1c3a2d92-61e9-42fe-846e-39eccd6b1189"><img src="http://i1303.photobucket.com/albums/ag160/Sleutel13/Geocaching/noordzee%20banner_zps0ndm31uk.png" title="banner getijdencache" width="600" height="220" STYLE="border: solid px #000000;"></a></center>

Podium noordzee getijdencache photo podium noordzee_zpsbdedtdyr.png


 photo link naar waterstanden_zpssqwteq9f.png Flag Counter Houd er rekening mee dat de tijd in de link naar de waterstand in UTC staat. In de winter betekent dit dat je 1u bij de tijd moet bijtellen om de laagste waterstand te hebben. Cache: Gelieve de cache niet uit zijn houder te halen! (Please don't remove the cache from its holder!)

Additional Hints (Decrypt)

Ubhq erxravat zrg qr anghhe, wr trqhyq mny orybbaq jbeqra! Pnpur: Vx ubbe uvre avrg uryrznny guhvf.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)