Skip to content

ROMANÓWKA Traditional Geocache

Hidden : 03/19/2015
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Kiedy Twoje życie choć raz pokieruje Twoim losem tak, że znajdziesz się   w Romanowie, zapragniesz  tu wrócić. Obszar Natura 2000 „Pasmo Krowiarki”, w którym położone jest Romanowo to ogromne bogactwo fauny i flory. Tu posłuchasz odgłosu derkacza, jeleni odbywających rykowisko, a przy odrobinie szczęścia zobaczysz szybującego po niebie czarnego bociana. Człowiek wspólnie naturą, stworzyli tu wiele ciekawych i fascynujących miejsc. Są tu stare pozarastane wyrobiska kamieniołomów, które stwarzają dobre warunki do życia rzadkim i chronionym gatunkom  roślin i zwierząt. Są tu wzgórza, na których brak zalesienia, pozwala cieszyć się przepięknymi widokami,  malownicze dolinki, przepiękne krajobrazy i przeszłość ze swoją bolesną aczkolwiek ciekawą historią, po której pozostało wiele pamiątek.
             Romanowo to niewielka, rozproszona wieś w Gminie Kłodzko, ciągnąca się w malowniczej dolinie potoku Piotrówka.  Ze względu na swoje położenie jest oazą ciszy i spokoju.  Mieszkańców tu niewielu, ale to sympatyczni i pomocni ludzie. Dojechać tu można z kierunku Kłodzka drogą nr 33, z Lądka Zdrój kierując się na Bystrzycę Kłodzką oraz z Bystrzycy , drogą nr 33  lub  przez Stary i Nowy Waliszów.
            W centralnej części miejscowości stoi, oddana w 2011 roku Świetlica Wiejska. Krzyżują się tu również, dwa istotne na Ziemi Kłodzkiej szlaki turystyczne: czarny szlak im. J. Szczypińskiego, działacza PTTK z Ołdrzychowic Kłodzkich, prowadzący ze Złotego Stoku do Bystrzycy Kłodzkiej oraz żółty szlak z Przełęczy Puchaczówka do Żelazna, przez wielu uznawany za jeden z piękniejszych w Sudetach.         Z Romanowa wyruszymy również zielonym szlakiem na Wapniarkę i dalej do Przełęczy Spalona.
            Są też ścieżki i miejsca, których próżno szukać w przewodnikach, zapraszam w podróż po fascynującym Romanowie i jego okolicach.

 

Přivede-li vás osud někdy do Romanowa, budete se sem chtít jistě vrátit. Oblast Natura 2000 „Pásmo Krowiarki”, ve které leží Romanowo, má ohromné bohatství fauny a flóry. Můžete zde uslyšet hlas chřástala, jelenů v říji, při troše štěstí uvidíte také černého čápa letícího na obloze. Člověk zde společně s přírodou vytvořil mnoho zajímavých a fascinujících míst. Jsou zde staré zarostlé kamenolomy, které vytvářejí dobré životní podmínky pro vzácné a chráněné druhy rostlin a zvířat. Jsou zde nezalesněné kopce, které nám umožňují kochat se nádhernými výhledy, malebná údolíčka, překrásné krajiny. Zdejší kraj má také zajímavou, i když bolestnou historii, po které zůstalo mnoho památek.
Romanowo je malá, roztroušená obec v gmině Kladsko, která se rozkládá v malebném údolí potoka Piotrówka. Vzhledem ke své poloze je to oáza ticha a klidu. Obyvatel je zde málo, ale jsou to sympatičtí a vstřícní lidé. Dostaneme se sem z Kladska silnicí č. 33, z Lądku Zdrój směrem na Kladskou Bystrzyci a z Bystrzyce pak silnicí č. 33 nebo přes Stary a Nowy Waliszów.

Ve středu obce stojí Vesnická klubovna, otevřená v roce 2011. Je zde také křižovatka dvou důležitých turistických stezek Kladské země: černé stezky J. Szczypińského, aktivisty PTTK (Svaz polských turistů) z Kladských Ołdrzychowic vedoucí ze Złotého Stoku do Kladské Bystrzyce a žluté stezky vedoucí ze Sedla Puchaczówka do Żelazna, kterou mnozí lidé označují za jednu z nejkrásnějších v Sudetech. Z Romanowa se můžeme vydat také zelenou stezkou na Wapniarku a dále na Sedlo Spalona.
Jsou zde také stezky a místa, které bychom v průvodcích marně hledali, proto vás zvu na putování po okouzlujícím Romanowě a jeho okolí.

If fate ever brings you to Romanowo at least once, you will want to come back again. Romanowo lies in the Krowiarki mountain range Nature 2000 protected area which boasts a multitude of flora and fauna. Here, you can listen to corncrakes or rutting deer and, if you’re lucky, you can see a black stork in the sky. Mankind and nature have created many interesting and fascinating places here. They include old, overgrown quarry excavations which provide a good habitat for rare, protected plant and animal species. There are also forestless hills with beautiful views, small picturesque valleys, incredible landscapes as well as a past with painful yet interesting history which has left many mementoes.
Romanowo is a small, dispersed village in the Kłodzko commune, in a beautiful valley of the Piotrówka stream. Its location makes it an oasis of peace and quiet. The village does not have many inhabitants but they are nice and helpful people. You can reach Romanowo from Kłodzko via road no. 33, from Lądek Zdrój by going towards Bystrzyca Kłodzka and from Bystrzyca via road no. 33 or Stary Waliszów and Nowy Waliszów.

The central point of Romanowo is the village community center, opened in 2011. Two tourist trails vital to the Kłodzko region cross here: the black trail from Złoty Stok to Bystrzyca Kłodzka, named after Jan Szczypiński (an activist of the PTTK Polish Tourist and Sightseeing Society from Ołdrzychowice Kłodzkie), and the yellow trail from the Puchaczówka Pass to Żelazno, which many claim to be one of the most beautiful trails in the Sudetes. You can also take the green trail to Wapniarka and then to the Spalona Pass.
In addition, Romanowo features paths and spots which cannot be found in tourist guides so come and see this fascinating region for yourself.

Additional Hints (Decrypt)

1. nol bgjbemlp fmhxnw avfxb m glyh
2. nol jrwfp fmhxnw m glyh
3. ubgry - zntarglx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)