Skip to Content

<

Slivsø #01

A cache by micbladt Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 5/30/2015
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Denne cache blev frigivet i forbindelse med eventet Der er noget i luften, ... (GC5PY2M).
De første 15 cache-beskrivelser bringer tilbageblik til avisartikler fra tiden omkring afvandingen.
Beskrivelsen i nr. 16 er Slivsø-sangen - skrevet til og fremført ved - indvielsen af den nuværende Slivsø.

Dannevirke 30.01.1951

Skal Afvandingsprojektet ved Slivsø halveres?


Naturfredningsmyndighederne arbejder med sagen paa Grundlag af et Forslag fra Amtslandinspektør Lindhard


Den vestlige Del af Slivsø, fra Østergaardsmølle til Snævringen i Aadalen ca. 500 m østfor Hovedlandevejen, trænger haardt til Afvanding, men den østlige Del - fra Snævringen ud til Havet - bør man lade henligge i sin Naturtilstand. Det kan derfor anbefales at bygge et Dige paa 400 m's Længde i den omtalte Snævring.
     Det er Amtslandinspektør Lindhard der fremsætter dette Forslag til en Halvering af Afvandingsprojektet for Slivsø, og Naturfredningskomiteen for Haderslev og Omegn, paa hvis Foranledning Amtslandinspektøren har udtalt sig, vil nu gaa videre med sagen.
     Hr. Lindhard gaar kraftigt ind for Afvandingen af det vestlige Omraade. Det vil betyde en afgørende Forbedring af Sundhedstilstanden i Hoptrup, som paavirkes stærkt af Disen fra Engene. Den høje Grundvandstand har ogsaa i andre Retninger virket generende, f. eks. for Byggeriet i den lave Del af Hoptrup By, og paa den gamle Annekskirkegaard, som man nu er i Færd med at forlade til Fordel for den højere beliggende nye, er Forholdene saadan, at nygravede Grave fyl­des, helt eller delvis med Vand, saa man ved Begravelser har maattet se Kisten forsvinde i Vand.
     Da de vestlige Arealer kan afvandes fuldt ud, kan Projektet for dette Omraade desuden betragtes som lønnende. For den østlige Del med selve Søen stiller det sig anderledes. En grundig Undersøgelse vil maaske vise, mener Amtslandinspektøren, at Projektet kun kan gennemføres som en Vandspejlssænkning der vil efterlade en skamferet Sø eller et bundløst og værdiløst Morads, så at det betalingspligtige Areal bliver mindre end forudset, saa der vil blive større Udgifter til baade Anlæg og Drift.
     Til denne Usikkerhed ovenfor Projektet kommer saa de æstetiske og videnskabelige Værdier der vil gaa tabt, hvis man afvander hele Slivsø-Omraadet, medens alle berettigede Interesser vil være varetaget, hvis man halverer Projektet og bygger Diger der ogsaa kan værne den indre Bydel mod indtrædende vande.


Historien kort:

Ved slutningen af sidste istid for hen ved 14.000 år siden lå det nuværende Slivsøområde som en dyb fjordarm ind i landet. I fjorden aflejredes dynd og planter, som Hoptrup Å førte med sig. Gradvist blev fjorden mere og mere lavvandet. Havstrømmene i Diernæs Bugt opbyggede med tiden en strandvold, som lukkede havvandet ude, og fjorden blev til en ferskvandssø.

Efter 2. verdenskrig kunne Danmark sælge alle de landbrugsprodukter, som vi kunne frembringe. Nu kunne det betale sig at indvinde nyt landbrugsland. Derfor opstod tanken om at dræne Slivsø for vand og omskabe søbunden til frugtbar agerjord.

Afvandingsprojektet tog form gennem 1950'erne. Der blev gravet kanaler og opført pumpestationer. Søvandet blev pumpet op i Hoptrup Å og løb derfra til Diernæs Bugt.

Landvindingslag Slivsø blev stiftet i slutningen af 1950'erne og har indtil 2003 varetaget afvandingen af søområdet.


The area's history

At the end of the last Ice Age about 14,000 years ago the current Slivsø-area was a deep fjord into the country. In the fjord silt and plants was deposited - materials from Hoptrup Å. Gradually the area more and more shallow. The Ocean at Diernæs Bay built up - over time - a barrier beach that closed the sea water out, and the fjord became a freshwater lake.

After the 2nd World War Denmark could sell all the agricultural products, which we could produce. Now it was an advantage to reclaim new agricultural land. Therefore, the idea was set to draining Slivsø and transform the lake bottom into fertile land. The drainage project took shape during the 1950s.

There was dug canals and built pumping stations. The seawater was pumped into Hoptrup Å and ran away to Diernæs Bay.

A local association "Landvindingslag Slivsø" was founded at the end of 1950s and until 2003 it handled drainage of the lake area.Additional Hints (Decrypt)

[DK] v geæ
[GB] Va gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

278 Logged Visits

Found it 267     Didn't find it 2     Write note 2     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Owner Maintenance 4     

View Logbook | View the Image Gallery of 6 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.