Skip to content

LCNW #100 Traditional Geocache

Hidden : 04/12/2015
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


LCNW=Lerum County North West.

I skrivande stund är detta Lerum kommuns största sammanhängande geocachekluster med 100 intill varandra placerade geocacher och en bonus/ final.

Om det är en trail är upp till Er att bedöma.

Glöm inte att samla på de elva ledtrådarna som finns i korken på elva av de hundra geocacherna.

Bokstaven A till och med K med varsin siffra efter som senare behöver användas för att hitta bonus/ final-geocachen.

 

OBS! Det är INTE tänkt att geocacherna skall besökas med bil!

De flesta geocacherna har jag gömt med cykel som transportmedel.

Det finns sträckor mellan/ bakom vägbommar där motorfordonstrafik är förbjuden.

Det gäller alla motorfordon, även moped!
 

Stör inte närboende!

Parkering för några få bilar finns vid busshållplatsen vid LCNW #1 på N57° 49.382' E12° 12.553'

En stor pendelparkering med plats för många bilar finns i Gråbo i närheten av panncentralen på N57°50.094' E12°17.535'

 

 

LCNW = Lerum County North West.


At the time of writing this Lerum county's largest contiguous geocachecluster with 100 geocaches and a bonus / finals.


If this is a trail is up to you to judge.


Do not forget to collect the eleven clues found in the cap on eleven of the hundred geocaches.


The letter A to K, each with a number after which later need to be used to find the bonus / final-geocache.

NOTE! It is NOT meant to visit this geocaches  by car!


Most geocaches have I hid with bike as transport.


There are distances between / behind the barriers for roads where motor vehicle traffic is prohibited.


This applies to all motor vehicles, including mopeds!

Do not disturb the neighbors!


Parking for a few cars there at the bus stop at LCNW # 1 on N57 ° 49,382 'E12 ° 12,553'


A large commuter parking for many cars in Gråbo near the boiler room at N57 ° 50,094 'E12 ° 17,535'

 

 

 

Additional Hints (Decrypt)

Anab Fxlyg/ fvta

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)