Skip to Content

This cache has been archived.

artis.spertals: Nu, ja galavieta fui, tad iztiksim bez slēpņa.

Pirms 3 gadiem, kad viņu tur liku, nekāds fui nebija. Tagad ir ziema, gan jau sniega neeamiba atklājusi kaut kādas pudeles utt.

More
<

Valmieras puikas pastaigā

A cache by artis.spertals Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 4/25/2015
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Slēpnis neatrodas dotajās koordinātās! / Geochache is not located in the given coordinates!
Lai atrastu slēpni, būs jāuzzin īstās koordinātas. / In order to find the cache, you will have to find the real coordinates.

Slēpnis ir gana viegli atrodams, jo atrodas Valmieras sirdī. / Cache is pretty easy to find, as it's located in the heart of Valmiera.


Par Valmieras puikām - Pāvila Rozīša (1889-1937) autobiogrāfiskais romāns „Valmieras puikas” stāsta par vienu gadu Valmieras skolēnu un iedzīvotāju dzīvēs. Notikumi risinās pirms 1905. gada revolūcijas, kad vietējie iedzīvotāji cīnās par savām tiesībām, rīkojot slepenas sapulces un iedrošinot viens otru uz domām par cīņu.

Kad Rita Grava no Rīgas ierodas Valmierā, lai pieņemtu skolotājas vietu Jāņa Oša zēnu privātskolā, viņa ir cerību pilna par jaunas dzīves sākumu. Jauna pilsēta un cilvēki apkārt rosina smaidu skaistās sievietes sejā. Sākoties mācību gadam, Rozītis savā romānā iepazīstina lasītājus ar dažādiem tēliem – spilgtākajiem un drosmīgākajiem Valmieras puikām, interesantākajiem skolotājiem un vietējiem iedzīvotājiem. Skaisti tiek atainota arī Valmieras daba un pievilcība.

Romānā aizraujoši aprakstīta Valmieras iedzīvotāju ikdiena 20. gadsimta sākumā, kad katra diena nesa ko jaunu.


Par slēpņa atrašanās vietu - lai atrastu gala koordinātas, būs jāsameklē atbildes uz pāris jautājumiem, gan par Valmieras puikām, gan par mūsdienu Valmieru,

A - Kurā gadā atklāja statuju par godu Valmieras puikām?
B - Cik dibinātāju bija Valmieras novada Fondam?
C - Kurā gadā ir sarakstīta grāmata "Valmieras puikas"?
D - Latviešu pasakā ir divi ezeri, kuri sastrīdējušies par vietu, kur Vidzemē nomesties. Viens ir Alauksts, bet otrs ir .... . Saskaiti, cik burtu ir šajā vārdā (šis vārds bijis arī ilglaicīgam un ļoti populāram Valmieras politiķim).
F - Cik gadu romānā bija skolotājai Ritai Gravai, kas viņa ieradās Valmierā?
G - Kādā vārdā nosauktas krācītes Valmierā? Cik burtu šajā vārdā? (ģenitīva daudzskaitlī)
H - Kādā vīriešu dzimtas vārdā sauc kalniņu, kur romānā Valmieras Puikas zēni veda meitenes uz randiņiem (un ved vēlarvien arī mūsdienās). Izmanto šo vārdu nominatīvā, saskaitot burtus .
I - Kurā gadā Valmiera kļuva par pilsētu?
J - No cik nodaļām sastāv romāns "Valmieras puikas"? 
K - Kurā gadā sāka būvēt Sv. Sīmaņa baznīcu? 
L - Kā sauc vietu, kur Valmieras puikas, un arī citi valmierieši devās slidot? ( šī vieta vēl arvien ir atrodama Valmieras kartē, ar praktiski to pašu nosaukumu - cik kopā burtu šajos divos vārdos? Izmanto mūsdienās izmantoto nosaukumu)
M - Kurā gadā atjaunoja tiltu, ko valmierieši iesaukuši par "Boķa ribām"? 
O - Kāds pasta indekss ir viesnīcai, kura nosaukta Valmieras vēsturiskā nosaukuma vārdā. Izmanto tikai ciparus. 

Lai aprēķinātu koordinātas: (A+B+C+D+F)*(G+H+I+J+K)*(L+M+O). Sanāks 11-zīmju skaitlis jeb PQRSTUVWXYZ. Tālākās darbības, lai tiktu pie koordinātām, jau ar cipariem P-Z.
N57 [Q-X] [S-W+U] . [R-U] [W-P] [R+V]
E025 [Z+X] [T+R-U] . [P-S+Q] [X+Z+T+U] [S-W]

Par formulas pilnveidošanu paldies arnis357 .

 

 

 

 

 

 


About Valmiera Boys (Valmieras puikas) - the autobiographic novel "Valmieras Puikas" by Pavils Rozitis (1889-1937) tells the story about one year life of Valmiera scholars and inhabitants. The events take place before the 1905. year revolution, when the locals fight for their rights, participating in secret gatherings and encouraging each other for thoughts of struggle.
When Rita Grava arrives in Valmiera from Riga to accept the teachers role in Janis Ošs private school, she is hopefull for a new beggining in her life. New city, new people - thats the cause for the beautifull woman to smile. In the beggining of the school year, Rozitis in his novel introduces the reader with different characters - most bravest and brightest Valmiera Boys (Valmieras Puikas), most interesting teachers and other locals. Beautifully is displayed the nature of Valmiera in that time.

 

 

 

 

About the location of the cache. To locate the final coordinations, you will have to search for answers to following questions. They are both about Valmiera Boys (Valmieras puikas) and about nowadays Valmiera.
I suggest you use google, locals and luck to find correct answers to these questions.
 

A - On which year the statue "Valmiera boys" was founded? 
B - How many founders Valmiera Region Community Foundation had?
C - In which year the book "Valmiera boys" was written? 
D - Latvians has a fairytale about two lakes, who has a fight about the location where they would want to drop down within Vidzeme region. One of the lakes is Alauksts. Whats the name of the second one? (the name is also given to very longlasting and popular polician of Valmiera). Find out how many letters are in this word. 
F - How old were teacher Rita Grava, when she arrived in Valmiera? 
G - Whats the name of rapids (krācītes)? How many letters are there in this word (in latvian, the name of the object)?
H - Whats the male name of the hill where boys in the novel Valmiera boys where leading girls during the dates (they do that also nowadays). Use the word in latvian noun form (they usually end with "s").
I - On which year Valmiera became a official city? 
J - How many chapters does Valmiera boys have? 
K - On which year started the building of St. Simanis church? 
L - Whats the name of the location where Valmiera boys and also other locals of Valmiera went to ice-skate? (this place is still on the map of Valmiera - how many letters are in the latvian(!!!) two words of this location?)
M - In Valmiera, there's a bridge, what locals call "Bokis ribs" or "Boķa ribas". On which year the renovation of this bridge was finished?
O - Whats the postal index of the hotel, which is named in the historical name of Valmiera city?
 

In order to calculate the coordinates: (A+B+C+D+F)*(G+H+I+J+K)*(L+M+O).You will get 11 digit number PQRSTUVWXYZ. From now on, you have to use only P-Z digits.

The location of the geocache

N57 [Q-X] [S-W+U] . [R-U] [W-P] [R+V]
E025 [Z+X] [T+R-U] . [P-S+Q] [X+Z+T+U] [S-W]

 

Thanks to arnis357 for updating the calculating formula

 

 

 

You can check your answers for this puzzle on GeoChecker.com.

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

120 Logged Visits

Found it 99     Didn't find it 10     Write note 9     Archive 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 4 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.