Skip to content

MOP Chotyniec - good morning A 4 / Północ Traditional Cache

Hidden : 05/02/2015
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Skrytka to mały magnetyczny pojemnik. W środku dziennik oraz coś do pisania.
The cache is a small magnetic cartridge. In the middle of the log, and something to write
Bariera/Barrier,

MOP Chotyniec został zbudowany na 6 km na nitce północnej autostrady A- 4. Jest to pierwsze miejsce gdzie, można zatrzymać się i odpocząć po przekroczeniu granicy na przejsciu Korczowa ( Polska) - Krakowiec (Ukraina). Tutaj łączy się polska autostrada A 4 z ukraińska drogą magistralną M10. Jest to szlak drogowy łączący europę wschodnią z zachodnią: Kijów - Lwów - Rzeszów - Kraków - Wroclaw - Drezno - Berlin. Na MOP Chotyniec wykonano miejsca stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, stanowisk kontroli pojazdów, stanowisk do zrzutu nieczystości z autokarów, budynków toalet, stref wypoczynku, oczyszczalni ścieków sanitarnych oraz kabin telefonicznych. Jako ciekawostkę można, potraktować 5 krotne przekroczenie granicy powiatów przemyskiego oraz jarosławskiego na odcinku ok. 7 km. Jest to Miejsce Obsługi Podróżnych kategorii I. Prawie 22-kilometrowy odcinek autostrady A4 Radymno-Korczowa budowała grecka firma J&P Avax. Grecka spółka oprócz drogi wybudowała również m.in. MOP, dwa wiadukty oraz estakadę z przejściem dla zwierząt.
Dobrej drogi.

MOP Chotyniec was built on the 6 km to the thread northern highway A- 4. This is the first place where you can stop and rest after crossing the border crossing Korczowa (Poland) - Krakovets (Ukraine). Here connects to Polish motorway A 4 from the Ukrainian main road M10. It is a transit route connecting the east and west europe: Kyiv - Lviv - Rzeszow - Krakow - Wroclaw - Dresden - Berlin. MOP Chotyniec made of the parking space for cars, trucks, buses, vehicles carrying hazardous materials, vehicle inspection stations, positions to dump impurities from the coaches, buildings, toilets, rest areas, sewage treatment plant sanitation and telephone booths. It is interesting, you treated 5 times the border counties of Przemysl and Yaroslavl on the stretch approx. 7 km. It is the service area category I. Almost 22-kilometer section of the A4 motorway Korczowa Radymno-built Greek company J & P Avax. Greek company also built roads except, among others MOP, two viaducts and flyover with a passage for animals.
Good roads.

Additional Hints (Decrypt)

Mbonpm sbgb/Frr cubgb.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)