Skip to content

This cache has been archived.

cervisvenator: Når et event er over, skal oppføringen arkiveres jf. retningslinjene http://www.geocaching.com/about/guidelines.aspx#event og veiledningen for arrangering av event http://www.geocaching.com/calendar/guide.aspx:

[i]Når et event er ferdig, arkiveres oppføringen av eieren.[/i]

Merk at deltagere fremdeles kan logge eventet, selv om det er arkivert.

More
<

Austmarka Kul Event Tur

A cache by Villbring Send Message to Owner Message this owner
Hidden : Saturday, 19 September 2015
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Austmarka, sør i Finnskogen

Event lørdag 19.09 kl 1100 - 1900

sommer i Austmarka


Kul Event Tur er en lek med ord - event tittel er valgt ut fra et prosjekt støttet av Hedmarks fylkeskommune for å kombinere kultur og cache tur. Dette prosjektet heter kul-tur. Foreningen Atelier Austmarka står bak dette initiativet.

gråbeinflokk (ulveflokk) i Austmarkas store skog, Finnskogen

Finnskogen er et stort område øst i landet. I søndre del av skogen ligger Austmarka, rett øst for Kongsvinger. I løpet av sommeren er det lagt ut mer enn 90 cacher i området, 86 cacher er lagt til Historiske Vadreruter, et tiltak knyttet til friluftsåret 2015. Cachere med tilknytning Kongsvinger og Austmarka gikk sammen på initiativ fra Riksantikvaren, og i løpet av kort tid ble 86 cacher publisert samtidig. Alle disse har navn som starter på HV. Austmarka hadde mange godt bevarte plasser, finnetorp og nedskrevet historikk. Derfor ble dette område valgt til første turløype. Denne runden er på fem mil.

Med tanke på den kulturhistoriske vandreruten som er velutstyrt med cacher så vil en på vandringen her møte på kunstinnlag og overraskelser. En TB med 7 store ulver som henger mellom trærne ved en cache, noen cacher er kunst, noen har besøk av kunst eller er nær kunst og selve eventet har fått en kunstpark med temporary art. Vi forsøker å kombinere lek, tur og kultur. Det viktigste er det lekne mennesket.

For omtrent et år siden ble det lagt ut en postrute med 54 cacher. Disse egner seg godt å ta ved bruk av sykkel eller bil.

Austmarka Samfunnshus - Finnksogen

Nytting informasjon:

Tid/Sted: Austmarka Samfunnshus Det er mange som ikke har besøkt denne biten av skogen / landet. Derfor lager vi nå mulighet for å være i bygda en helg. Dette eventet er på
Lørdag 19 September fra kl. 1100 til 1900.
nytt event søndag formidag. Vi åpner døren kl. 1500 Fredag 18. Vi håper du og dine tar høstferien her og blir med på morroa!

Overnatting: Været rår ingen over, derfor har vi leid bygdas storsal, Samfunnshuset fra fredag til søndag. Der er det raust med parkering for bo og camping biler og det er mulighet for å slå opp telt (på grus) og du har tilgang til toalett og vann. (ikke strøm ut)

Det er også mulig å sove på flatseng inne i salen hvis du skulle foretrekke det. (Salen er delt i to, og ene delen kan vi bruke til sovesal) Vi må vite hvor mange som skal sove over, og på hvilken måte, så når du melder deg på vil vi sette pris på at du melder om du kommer med bobil, telt eller vil sove inne i salen. GRATIS overnatting.

Vil også informere om at det er mulige overnattinger på Kongsvinger hotell (27 km unna) Dragonmoen camping (ca 10 km unna) og Sigernessjøen camping (ca 20km unna)

Mat:

Det skal serveres suppe både på fredag og lørdag kveld, samt frokost på lørdag og søndag morgen. (Se program for tider) Begge måltidene er for alle, det vil si tilrettelagt for diett, religion, allergi eller intoleranse.

Selve basisen til suppa blir kokt på grønnsaker og ren grønnsaksbuljong. Så vil det være buffé med tilbehør du selv kan velge å ha i suppa. Det blir servert brød med hvete og smør til.

Det samme gjelder frokosten. Det vil bli kokt grøt på havregryn og vann. Havre er naturlig glutenfrie, alt annet tilsettes fra bufféen. Det vil finnes boller med diverse ingredienser du da selv velger å tilsette din grøt.
 

Det er selvfølgelig også mulig å ta med seg egen mat.
Priser eksempeler:

  • Suppe kr40,
  • Grøt kr30,
  • Vaffel kr20,
  • Kaffe/Te kr10

Nærbutikk er åpen Fredag fra 9-16 og Lørdag 10 -14 hvis det er noe du vil kjøpe til helgen.

Påmelding:

Vi vil helst at du melder deg på innen 11 September 2015, dette er for å vite hvor mye som skal kjøpes inn og ordnes. Logg en WILL ATTEND med HVERT ENKELT NICK som kommer Si hvor mange som kommer, og gjerne hvor mange som er voksne og hvor mange som er barn.

Husk å melde fra om du/dere vil benytte dere av soveplass, og om du/dere vil ha middag/frokost.

Program:

Det er laget et program for hele helgen, men vi kan se for oss at det skjer endringer. Derfor er det lagt på vår webbside

På websiden er det et skjema der dere kan tinge en plass eller to på cach-dagis eller i Finnebadstue. Vi vil sette pris på om du /dere kan fylle ut skema på eventets nettside kul-event-tur-2015 Vi regner med at vi får designet T-skjorter og for ikke å bestille for mye/for lite vil vi også legge det ut der.

Vi vil melde endringer her på siden når det er noe å informere om

ungdom i Atelier Austmarka

Se event søndag "kort event tur" for motivasjon til overnatting....

Austmarka –  Southern Finnskogen

Event Saturday 19.09.2015  kl 1100 – 1900

Kul Event Tur is a play on words - The event title is chosen from a project supported by Hedmark county to combine culture and Geocaching. This project is called Kul-tur. Atelier Austmarka is behind this initiative.

During the summer there were more than 90 caches published in the area. Geocachers from the Kongsvinger and Austmarka areas worked together on the initiative from the Directorate for Cultural Heritage, and in a short time was 86 caches published simultaneously on Historic walking routes. All these have names starting with HV. Austmarka has many well-preserved sites and recorded history and that is why this area chosen for the first section of the trail. This round is 50 Km (about 30 miles).

While wandering along this route with it's many caches you will come across some art installations and surprises. A TB with 7 large wolves hanging between the trees by a cache. Some caches are actually pieces of art, or with art or sculptures nearby. The event place has it's own art park with temporary art.

Time / Location: 

There are many who have not visited this bit of forest /country so we hope you come and join us during the autumn break here and join in the fun!
We open the door at kl 1500 (3pm) Friday 18th September 2015
This is why we are now giving you the opportunity to be in the village a for a weekend. The main event is on Saturday, September 19, 2015 from kl. 1100 to 1900. with another event on Sunday.

Lodging:

As the weather can be unpredicatable,  we have hired the village hall/community center from Friday to Sunday. There is generous with parking caravans and campers and there is a possibility to pitch a tent (on clay) and you have access to toilets and water. There is no electrical hook-up though.

It is also possible to sleep inside the hall on the floor if you have a matress should you prefer it. (The hall is divided into two, and one part can be used as a dormitory) We need to know how many people will be sleeping over, and in what way, so once you register, we will appreciate that you let us know if you will be using campervan, tent or will sleep inside the hall. Accomodation is FREE.

You should also know that it is possible to book into the Kongsvinger hotel (27 km away) or Dragonmoen camping (about 10km away) and Sigernessjøen camping (about 20km away).

Food:

There will be suppe available on both Friday and Saturday night, and breakfast on Saturday and Sunday mornings. (See program for times.) The suppe is suitable for everyone, including those with special requirements for diet, religion, allergies or intolerance.

The evening  soup is cooked using vegetables and pure vegetable broth and alongside there will be buffet with other ingredients you can choose to add the soup. It is served with bread and butter as well.

The same applies to breakfast. It will be cooked porridge oats and water. Oats are naturally gluten-free, everything else is added from the buffet. There will be bowls with various ingredients you can then choose to add your porridge.

It is of course possible to bring your own food.
Price examples:

  • Soup kr40,
  • Porridge kr30,
  • Wafer KR20,
  • Coffee / Tea kr10

The local convenience store is open Friday from 9 to 16 and Saturday 10 -14 if there is anything you want to buy this weekend.

Registration:

We would prefer that you register before 11th September 2015. This is so that we have an idea of how many we need to cater for. Log a 'Will Attend' and tell us how many will be in your group/family.
Say how many people are coming, how many are adults and how many are children. Remember to let us know if you will be sleeping indoors and if you want to dinner and/or breakfast.
Be sure to secure a spot or two in the sauna at the same time. To help us handle the information we ask you to fill form on event's website kul-event-tur-2015.

Program:

There are program for the weekend, please look it up at kul-event-tur-2015

New event Sunday 20th september, same localitation. "Kort event Tur"

Additional Hints (No hints available.)