Skip to content

<

Horsbetslet - EarthCache

A cache by Coland Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/10/2015
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Horsbetslet - EarthCache

Horsbetslet

Horsbetslet, eller Stenbryggan eller Bågberget som den också kallas, är ett väldigt unikt geologiskt fenomen som utgör en av Sörmlandsledens största sevärdheter. Horsbetslet är en cirka 10 meter lång naturlig bro som bildar en valvbåge mellan två bergsklackar. Horsbetslet är väldigt unikt då den består utav urgranit, och dem flesta naturliga broarna är gjorda utav mjukare sedimentära bergarter.

Naturliga broar är rätt så ovanliga och dem finns bara vid några få platser på jorden, och naturliga broar i hårda bergarter som granit är ännu ovanligare. Horsbetslet borde vara unik i Sverige och ha få motsvarigheter i världen, både med tanke på storleken av bron och materialet som den består av. Dem flesta naturliga broarna har bildats genom att floder har eroderat bort den mjukare sedimentära bergarten och har lämnat kvar bron, eller utgör rester av instörtade grottor. Horsbetslet har dock bildats av bergartens bankning, inlandsisens eroderande verksamhet, frostsprängning och slutligen vågornas bearbetning under det skede av landhöjningen, då området låg i strandzonen.

Bildning av en naturlig bro: Frakturer, stenblock bryts av vid frakturerna, bergsrum bildas på båda sidor av bergsryggen och till sist så skär erosion igenom bergsryggen och bildar en stenbrygga.

Naturlig bro

 En naturlig bro, eller naturlig båge, är en naturlig klippformation där en stenvalv formas, med en öppning under. De flesta naturliga broar bildar som en smal bro, med klippor vid sidorna, och blir smalare från erosion, med ett mjukare stenskikt under det klippformande skiktet, som gradvis urholkas ut tills ett hålrum skapas under bron, och utgör därmed bågen . Naturliga broar bildas ofta där klipporna utsätts för erosion från havet, floder eller vittring, där dessa processer "hittar" svagheter i stenen och sliter ut svagheterna och gör dem större tills de bryter igenom.

Bankning

Bankning är den struktur hos berggrunden som innebär att berggrunden genom sprickbildning uppdelats i skivor, bankar, som är parallella eller nästan parallella med berggrundsytan.

Glacialerosion

Glacialerosion är all nötning, slipning, lossbrytning och upplockning av berg- och jordmaterial som sker genom inverkan av en glaciär eller inlandsis. En viktig form av den glaciala erosionen är glacial abrasion, som uppstår i samband med att en glaciär glider över sitt underlag. Fastfrusna stenar och gruskorn i botten av glaciären fungerar som slipmaterial. Hällytorna slipas jämna, ofta med tydliga slipspår i form av grunda, parallella repor, s.k. isräfflor. Landskapet får mjukt rundade former, rundhällar.

Bilden: Inlandsisen drar sig över bergshällen och lenar den, samt lämnar stenblock vid hällen.

Frostsprängning

Frostsprängning, eller frostvittring, är en form av mekanisk vittring av berggrund som har vatten i sprickor och porer. Vattnet utvidgas med ca 9 % när det fryser till is och kan då spräcka loss stenfragment av alla storlekar – från bråkdelar av mm till block av meterstorlek i bergväggar och tunnlar.

Frostsprängning utlöser bergras, som bildar talusbranter. Bergras av storleken 1–100 m3 inträffar i de flesta fall då bergväggarna tinar efter vinterns frysning, dvs. i maj–juni i fjällen.

Bilden: vatten tar sig in i sprickor och när vattnet fryser så expanderar det vilket leder till att blocket bryts.

Littorinahavets eroderande verksamhet

När Horsbetslet låg i strandzonen på grund av landhöjningen så var det förmodligen Littorinahavets vågor som svepte över bron och bidrog till att forma den. Littorinahavet var ett förstadium till Östersjön som varade mellan 8 000 till 1 000 f.kr.

Inlandsis

Inlandsis är en domformad  glaciär som täcker en landareal på mer än 50 000 kvadratkilometer. Inlandsisar över låglandsområden kan ha en tjocklek på 2-3 kilometer, men den senaste inlandsis som fanns i Sverige hade en tjocklek på cirka 3-4 kilometer. Världens största inlandsis finns i Antarktis. Under kvartärperiodens istider täckte inlandsisar stora delar av norra Europa och Nordamerika. Den senaste inlandsisen i Sverige hette Weichsel och varade från cirka 115 000 år sedan till cirka 11 700 år sedan. Spår från inlandsisen i Sverige finner man bland annat i rundhällar, isräfflor, jättegrytor, flyttblock, rullstensåsar med mera.

Urgranit

Urgranit är en äldre benämning på de cirka 1 900 miljoner år gamla graniter, gnejsgraniter och besläktade magmatiska bergarter, alltså benämningen på den äldsta formen av graniter som förekommer i Sveriges och Finlands urberg. De bildades under den så kallade svekokarelska orogenesen. Begreppet urgranit är en äldre benämning som inte dirket används längre.

 

EarthCachen

För att få logga denna earthcache som hittad så ska du besöka de ovanstående koordinaterna och skicka dina svar på de nedanstående frågorna till mig via epost. Skriv inga svar i din logg. Loggar som inte uppfyller dessa krav kommer att raderas.

Uppdatering: På grund av det växande antalet personer som loggar mina earthcacher, och iochmed det ett växande antal personer som skickar svar till mig, så har jag beslutat att jag kommer från och med nu inte svara på alla mail som jag får med svar. Jag kommer fortfarande att läsa alla mail och om ni behöver skicka in nya svar så kommer jag att kontakta er. Så skicka era svar och logga sedan earthcachen och om ni skulle behöva ändra era svar så kommer jag att kontakta er.

1. Vilken av dessa orsaker tror du har bidragit mest till att en naturlig bro bildades här? Varför tror du så?

2. Hur kan man se på Horsbetslet att inlandsisen har bidragit till att forma bron?

3. Hur är formen på Horsbetslet, dvs är den helt plan, är formen regelbunden m.m.? Vad tror du har bidragit till att den har just den formen?

4. Vad tror du är anledningen till att det finns väldigt få naturliga broar i Sverige? Varför tror du så?

5. Frivilligt: Ladda upp en bild på dig och/eller din GPS med Horsbetslet. Detta är helt frivilligt och är inget krav för att få logga.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.