Skip to content

Rock'n'roll v vsako slovensko vas Mystery Cache

Hidden : 06/16/2015
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Pozor: nova formula za izračun končnih koordinat od 20.8.2016
Note: new formula for calculation of final coordinates from 20.8.2016

Rock'n'roll v vsako slovensko vas je bila oddaja na Radiu Slovenija v začetku 80. let prejšnjega stoletja. Po uvodnih besedah "že 70 let živim v Mariboru in pozdravljam akcijo rokendrol v vsako slovensko vas" starejše občanke sta mikrofon prevzela legendarna voditelja z Radia Študent Damjan Ovsec in Marjan Paternoster. V oddaji sta stresala take, da bi nekdo, ki bi to poslušal danes, težko verjel, da je bilo kaj takega mogoče povedati na nacionalnem radiu v tistih časih. Vmes pa je bilo veliko dobre glasbe, tudi glasbe skrivnostnih oseb iz spodnje uganke (po zgledu zaklada v Parizu, ki mi je bil posebej všeč). Išćite konkretne glasbene povezave, ne nepomembnih podatkov.

Gospod A je bil britanski glasbenik, ki je igral v skupini skupaj z gospodom D in katerega prva žena je bila tudi prva žena gospoda E.

Gospod B je bil ameriški glasbenik, neločljivo povezan z mestom, iz katerega glasbeno izhaja tudi gospa Q. Naslovna pesem drugega albuma skupine, s katero je zaslovel, je bila stalnica koncertnih nastopov gospoda F.

Gospod C je bil britanski glasbenik, ki je zaslovel s priredbo ene od pesmi najpomembnejše skupine gospoda A.

Gospod D je ameriški glasbenik, avtor največje uspešnice gospoda H. Gospod F mu je posvetil pesem na enem svojih prvih albumov.

Gospod E je britanski glasbenik. Prva pesem, ki mu je v samostojni karieri prinesla prvo mesto na lestvicah, je prinesla širšo prepoznavnost tudi njenemu avtorju, gospodu L.

Gospod G je bil ameriški glasbenik, vodja skupine, ki je posnela enega svojih zadnjih uradnih albumov v živo z gospodom D.

Gospod I je pevec nekdanje britanske skupine. Njen kitarist je igral v eni od zasedb skupine, ki je bila prva pomembnejša skupina gospoda E, in kot gost na prvem albumu gospoda C.

Gospa J je bila ameriška glasbenica. Avtor njene največje uspešnice je igral v filmu skupaj z gospodom D.

Gospod K je bil ameriški glasbenik, ki je umrl v mestu, v katerem je bil rojen gospod H.

Izvor gospoda L bi takoj razkril njegovo identiteto. Eno njegovih večjih uspešnic je za svoj prvi album posnela razvpita disco skupina.

Gospa M je kanadska glasbenica, avtorica pesmi o glasbenem festivalu, na katerem so med drugim nastopili tudi gospa J, gospod H in skupina gospoda G. Pesem je posnela tudi ena od skupin, v katerih je deloval gospod N.

Gospod N je kanadski glasbenik, ki je naslovno pesem enega svojih albumov posvetil gospodu K.

Gospod O je član britanske skupine, katere pevec je skupaj z gospodom F posnel eno številnih priredb znane uspešnice dekliške skupine iz 60. let, ki jo je na enem svojih studijskih albumov posnela tudi skupina gospoda G. Kot kitarist je gostoval na treh albumih gospoda R.

Gospod P je ameriški glasbenik, ki je prejel oskarja za najboljšo izvirno pesem za film. S svojo pesmijo za isti film je bil za oskarja nominiran tudi gospod N.

Gospa Q je ameriška glasbenica, katere največja uspešnica je priredba pesmi gospoda P. Enega svojih zadnjih albumov je zaključila s priredbo naslovne pesmi zgodnjega albuma (sicer tesnega prijatelja) gospoda N.

Gospod R je ameriški glasbenik (in občasno igralec), ki je prispeval dve pesmi za album z glasbo iz filma, na katerem sta tudi pesmi gospoda P in gospe Q. Priredbo njegove pesmi je posnel tudi gospod I.

Zaklada ni na izhodiščnih koordinatah. Tam tudi ni več tovarne vinilnih gramofonskih plošč Helidon, ki je nekoč stala prav na tem travniku in jezila stanovalce soseske Na Jami še pred približno 30 leti. In prav nič ne kaže na to, da je zelenica pravzaprav del diskografske zgodovine in da so tu tiskali plošče tako za Helidonove izvajalce (Buldožer, Miladojka Youneed, prve plošče Let 3) kot izvajalce in licenčni program drugih založb (Suzy, Jugoton).

Za izračun koordinat skrivališča boste potrebovali priimke (oziroma umetniško ime, kjer je to umestno) skrivnostnih oseb od A do R (gre seveda za priimke, ki so jih osebe uporabljale v glasbeni karieri: npr. Marc Bolan in ne Marc Feld, kar je njegovo pravo ime).

Zaklad boste našli na N 46 03.XXX E 014 29.YYY.
XXX = (A × C × P × R) – (D × G × L × O) + (D × I × J × O) – (F × G × L × M) + (A × R) – (I × J) + P + Q
YYY = (E × F × M × N) – (B × H × K × Q) – (A × E × N × R) + (F × I × J × M) + (B × Q) + (I × J) - (C + D) × P + B

Zaklad je skrit vsem na očeh, če pogledate s prave strani, seveda. V njem je samo dnevnik. Pisalo prinesite s seboj. Prosim, da vsebnik skrbno namestite nazaj natanko tako, kot ste ga našli!

 

Rock'n'roll v vsako slovensko vas (rock'n'roll to every Slovene village) was a radio show on Radio Ljubljana in early 1980's, hosted by legendary hosts of student radio Radio Študent Damjan Ovsec and Marjan Paternoster. It is hard to believe today that their subversive iconoclastic jokes were allowed on national radio in those times. And there was also a lot of great music, performed by mysterious persons from the puzzle below. Look for well known musical connections, not obscure facts.

Mr A was a british musician who played in a band with Mr D and whose first wife was also first wife of Mr E.

Mr B was an american musician, whose career is closely tied to the city, that is also the musical origin of Mrs Q. Title song of the second album of the group, that made him famous, was regularly performed live by Mr F.

Mr C was a british musician, who first gained international recognition by covering a song of the most important band of Mr A.

Mr D is an american musician, author of the greatest hit of Mr H. A song on one of the early albums of Mr F is dedicated to him.

Mr E is a british musician. The first No. 1 hit of his solo career has also brought international fame to its author, Mr L.

Mr G was an american musician, leader of a band that recorded one of its last official albums live with Mr D.

Mr I is a singer of former british band. Their guitarist played in one of the lineups of a band that was the first important band of Mr E and as a guest on first album of Mr C.

Mrs J was an american musician. The author of her greatest hit starred in a film with Mr D.

Mr K was an american musician, who died in the city of birth of Mr H.

Origin of Mr L would immediately disclose his identity. One of his most well known hits was recorded by an (in)famous disco band on their first album.

Mrs M is a canadian musician, author of a song of a famous rock music festival, where Mrs J, Mr H and the band of Mr G were among the performers. The song was also recorded by one of the bands of Mr N.

Mr N is a canadian musician, who dedicated the title song of one of his albums to Mr K.

Mr O is a member of a british band. Their singer recorded with Mr F one of many covers of a hit of a girl band from the 60's, that was also covered by the band of Mr G. He was a guest guitarist on 3 albums of Mr R.

Mr P is an american musician, who was awarded an oscar for best original movie song. Mr N was nominated in the same category for his song for the same film.

Mrs Q is an american musician, whose greatest hit was a cover of a song of Mr P. She covered the title song of an early album of (her close friend) Mr N on one of her last albums.

Mr R is an american musician (and occasional actor), who recorded 2 songs for a movie soundtrack album, to which Mr P and Mrs Q each contributed a song. A cover of his song was also recorded by Mr I.

The cache is not on published coordinates. Just like there is no vinyl gramophone record factory Helidon on that location anymore. It was standing in the middle of the green and annoying Na Jami neighbourhood up to some 30 years ago. This place belongs to discographic history of Yugoslavia, as records were pressed both for Helidon artists (Buldožer, Miladojka Youneed, Let 3) and for programs of other publishers (Suzy, Jugoton).

To calculate the coordinates, you will need last names (or artistic name where appropriate) of mysterious persons from A do R (you are looking for the names that they used in their music career: for example Marc Bolan and not Marc Feld, his real name).

The cache is located on N 46 03.XXX E 014 29.YYY.
XXX = (A × C × P × R) – (D × G × L × O) + (D × I × J × O) – (F × G × L × M) + (A × R) – (I × J) + P + Q
YYY = (E × F × M × N) – (B × H × K × Q) – (A × E × N × R) + (F × I × J × M) + (B × Q) + (I × J) - (C + D) × P + B

The cache is hidden in plain sight, if you approach the final location from certain direction. It contains logbook only. Bring your own pen. Please replace the container exactly the way you found it!

Additional Hints (Decrypt)

Zntargra | Zntargvp

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)