Skip to content

Chrastenhof (Chrastecky dvur) Traditional Cache

This cache has been archived.

dejwy: I když už mám vše připraveno k obnově - archiv.
Důvodem je vznik již třetího PWT blivajzu v okolí, což je nad únosnou míru a tato keš je přímo v jeho cestě. Třetí PWT je parádní ukázkou, jak má vypadat geocaching - pravý emerický způsob, jak se vysemenit. Musí toho být hodně, hodně, hodně.... (a přitom owneři PWT umí pěkné krabičky, místa i mysterky...)

Děkuji všem kolegům za návštěvy a za pěkné logy a třeba ta hrůza někdy zanikne...

More
Hidden : 05/28/2015
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Keš není umístěna uvnitř Chrásteckého dvora.


Poloha

Rozvaliny původního Chrásteckého dvora (Chrastenhof, někde uváděn i jako Chrasterhof) se nalézají kousek od začátku železniční vlečky (dnes přebudována na cyklo a inline stezku) z Chrástu u Zdětína do Benátek, přibližně na polovině cesty ze Zdětína do Hřivna.

Historie

Písemně uváděn poprvé v roce 1389 jako dvorec, který ve své závěti odkázal jistý Rezek Všeborovi z Chrástu, snad svému synovi, zakladateli rodu Strupských z Chrástu. Jeho potomci byli Strupští z Chrastu a z nich poslední Zdeněk z Chrastu zemřel r. 1492 (jiné prameny uvádějí, že Strupští drželi dvorec až do r. 1547, kdy vymřeli po meči). Během husitských válek byl dvorec zpustošen. Při prodeji dražického panství Hynkem Bořitou z Martinic je také uváděn v Chrástu poplužní dvůr pustý a ves pustá. Dvůr byl znovu vystavěn až počátkem 16. stol., kdy zde pobýval Jiří Wolf, novobenátecký měšťan. Další zmínka o Chrásteckém dvoře je z r. 1652, tehdy byl jako opět zpustlý začleněn do panství Nové Benátky. Při dělení benátského panství r. 1679, obdržel díl zdonínský František Bohumír Hartman z Klarštejna a jak se zdá, aspoň částečně obnovil zpustlý dvůr Chrást a prodal potom dvůr Zdonín, dvoreček Chrást a ostatní podíl benátský matce své Zuzaně Marii za 7.000 zl. a 100 tolarů klíčného. Následně byl ale opět obnoven v původním rozsahu a později ještě rozšířen. Ještě počátkem 20. stol. zde býval rozsáhlý velkostatek s hostincem a obchodem.
V současné době se zde nacházejí pouze obvodové zdi objektů tvořících původní čtvercový hospodářský dvůr a rybník uprostřed. Plocha zarostlá stromy a křovím.

Střípky z kroniky Zdětínské

1891

Den 1. října čtvrtek byl z nařízení rakouských úřadů prohlášen dnem svátečním, školy měly volno. Toho dne jel rakouský císař a král František Josef I. (Čechové mu všeobecně přezdívali starý Franc Josef Procházka) se podívati na své milé „skopčáky“ do Liberce a Jablonce n. Nis., když dlel týden na návštěvě v Praze při příležitosti Zemské jubilejní výstavy. Dvůr Chrást byl okázale okrášlen prapory v říšských a zemských barvách. V poli proti stanici stály 2 slavnostní brány z chvojí, látek, praporů, věnců s obrovskými stožáry. Obce Zdětín a Sedlec nezůstaly pozadu. S věže Zdětínské plál prapor v zemských barvách. Ráno 1. října v půl šesté vyšel průvod 82 dítek ze Zdětína i Sedlce, mezi nimi 16 družiček a učitelský sbor. K tomuto průvodu se připojil šestičlenný obecní výbor a 16ti členná deputace zdejšího sboru dobrovolných hasičů. Objednaná kapela však přišla pozdě! Na nádraží v Chotětově se shromáždilo mimo žactva všech okolních škol velebné duchovenstvo, c. k. státní úřednictvo, zeměpanské úřady a úřednictvo okolních panství. Příjezd císaře, který projel nádražím o sedmé hodině, oznamovaly rány z hmoždířů na Chrástě a hudební kapely před stanicí. Při projíždění dvorního vlaku zapělo žactvo „Zachovej nám Hospodine císaře a naši zem.“ Při jeho večerním návratu se celá ceremonie opakovala. Družičky šly s voskovými svícemi a 16 hochů s lampiony. Na všech stranách po kopcích vzplanuly ohně. Na severní straně k Chotětovu za vsí vzplanul oheň, který připravili pp. Bohuslav, Špitálský a Lebeda. Oheň sestával ze 16ti smolných sudů a jiných látek hořlavých. Kostel ozářen bengálským ohněm a školní budova byla na západní straně ozdobena světelným transparentem na ploše 9 m2 s písmeny F. J. I. (Zhotovil Josef Kavka, říd. uč.). Bylo však mnoho občanů, kteří toto uvítání úplně ignorovali a nezúčastnili se ničeho.

1900

Hned v prvních měsících nového století v lednu, únoru a březnu rozšířila se epidemie planých neštovic takovou měrou, že přiškolená osada chrást byla po 2 měsíce uzavřena. ve školní kronice je zaznamenáno, že několik malých dítek této nemoci podlehlo.

1930

Výsledek sčítání v roce 1930:Chrástecký Dvůr čítá 6 domů s 21 obyvateli. Majitelem zbytkového statku je Ladislav Novák

1938

Víska Chrástecký Dvůr, kde je 6 popisných čísel s bývalým poplužním dvorem, po pozemkové reformě v r. 1926 zbytkovým statkem:
  • Číslo pop. 20. Chrástecký Dvůr – výměra
    Nyní zbytkový statek
    dřívější majitelé: Legionářské družstvo z Nových Benátek hrabě Kinský, Banka, hrabě Thun – Hohenstein a předcházející šlechta na zámku Benáteckém, nyní Lad. Novák
  • Číslo pop. 59. - Stanice Chrastecký Dvůr
    majitel: Čsl. Státní dráhy

Současný stav

Pozemek na němž a u něhož je částečně divoká skládka má soukromého majitele (nynějšími majiteli jsou Jiří a Věra Novákovi), ten nedokáže šíření skládky zabránit, ale ani k jejímu úklidu se nemá. Na severozápadní straně jsou zbytky statku díky přímému působení počasí asi v nejhorším stavu, ještě před 6 lety měl jeden objekt i zbytky střechy.

Zdroje:

Additional Hints (Decrypt)

mn eburz, mn fgebzrz, cbq fgerpubh (bcngear fpuenaxh ilmirqav n mnfr ieng, wr xeruxn)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)