Skip to Content

<

Slivsø #11

A cache by micbladt Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 5/30/2015
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Denne cache blev frigivet i forbindelse med eventet Der er noget i luften, ... (GC5PY2M).
De første 15 cache-beskrivelser bringer tilbageblik til avisartikler fra tiden omkring afvandingen.
Beskrivelsen i nr. 16 er Slivsø-sangen - skrevet til og fremført ved - indvielsen af den nuværende Slivsø.

Dannevirke 08.05.1958

Stenalderboplads på Lindholm i Slivsø


En række fine flintredskaber samt rester af pæle og skibe


I de sidste dage, er der under afvandingen af Slivsøen gjort et betydeligt stenalderfund på den lille ø Lindholm midt ude i Slivsøen. - Museumsinspektør Neumann fra Haderslev har nu taget fundet i øjesyn, og der synes ikke at være tvivl om, udtaler museumsinspektøren, at der er tale om en stenalderboplads.
Der er foreløbig fundet en del flint på øen, deriblandt en række fine tildannede redskaber, som synes at stamme fra den yngre stenalder, muligvis har øen dog været beboet helt tilbage til den ældre stenalder, idet den efter datidens forhold har haft en god beliggenhed.
- Vi er naturligvis meget interesseret i, om vi eventuelt i mudderet omkring Lindholm skulle kunne finde rester af huse o. l., idet det kan tænkes, at Lindholm i datiden har haft større udstrækning, end den havde umiddelbart før afvandingen her påbegyndtes for et års tid siden.
Det er dog ikke hensigten at gå i gang med direkte udgravninger på øen foreløbig, idet man venter på afvandingens fuldførelse. Først når arealet er helt afvandet, og pløjning skal til at finde sted, vil man efter planen gå i gang med en nærmere undersøgelse af stenalderbopladsen ved Lindholm.
Der er iøvrigt også under afvandingsarbejdet fundet rester af et skib i Slivsøen, men endnu har man ikke kunnet datere dette fund nærmere. I umiddelbar nærhed af dette - i søens vestlige ende - er der endvidere fundet rester af en pælerække og en stensætning, samt knogler, formentlig af dyr, og også det vil man fra museets side have opmærksomheden henledt på under den fortsatte afvanding.


Historien kort:

Ved slutningen af sidste istid for hen ved 14.000 år siden lå det nuværende Slivsøområde som en dyb fjordarm ind i landet. I fjorden aflejredes dynd og planter, som Hoptrup Å førte med sig. Gradvist blev fjorden mere og mere lavvandet. Havstrømmene i Diernæs Bugt opbyggede med tiden en strandvold, som lukkede havvandet ude, og fjorden blev til en ferskvandssø.

Efter 2. verdenskrig kunne Danmark sælge alle de landbrugsprodukter, som vi kunne frembringe. Nu kunne det betale sig at indvinde nyt landbrugsland. Derfor opstod tanken om at dræne Slivsø for vand og omskabe søbunden til frugtbar agerjord.

Afvandingsprojektet tog form gennem 1950'erne. Der blev gravet kanaler og opført pumpestationer. Søvandet blev pumpet op i Hoptrup Å og løb derfra til Diernæs Bugt.

Landvindingslag Slivsø blev stiftet i slutningen af 1950'erne og har indtil 2003 varetaget afvandingen af søområdet.


The area's history

At the end of the last Ice Age about 14,000 years ago the current Slivsø-area was a deep fjord into the country. In the fjord silt and plants was deposited - materials from Hoptrup Å. Gradually the area more and more shallow. The Ocean at Diernæs Bay built up - over time - a barrier beach that closed the sea water out, and the fjord became a freshwater lake.

After the 2nd World War Denmark could sell all the agricultural products, which we could produce. Now it was an advantage to reclaim new agricultural land. Therefore, the idea was set to draining Slivsø and transform the lake bottom into fertile land. The drainage project took shape during the 1950s.

There was dug canals and built pumping stations. The seawater was pumped into Hoptrup Å and ran away to Diernæs Bay.

A local association "Landvindingslag Slivsø" was founded at the end of 1950s and until 2003 it handled drainage of the lake area.Additional Hints (Decrypt)

[DK] Ont geærg
[GB] Oruvaq gur gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

209 Logged Visits

Found it 206     Publish Listing 1     Owner Maintenance 2     

View Logbook

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.