Skip to Content

<

Holesovicka pristavni draha a kolejove krizeni

A cache by FlyingBottle Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 6/18/2015
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Zvu vás na procházku po části trati zaniklé vlečky z nádraží Bubny do Holešovického přístavu, tzv. Holešovické přístavní dráhy. Cestou mineme dvě již zaniklé tramvajové zajímavosti.

Pozor, od 6.6.2017 další nová poloha finálky a nový hint. V listingu je nový výpočet finálních souřadnic, indicie a mezivýpočty zůstávají stejné.

Nechci nikoho unavovat louskáním dlouhého listingu. Pokud nemáte zájem číst si listing, není to potřeba, můžete rovnou přeskočit na odstavec "Jak na keš", tam je vše potřebné pro odlov. V oddílu Jak na keš jsou obrázky , které nejsou úplně potřeba pro odlov keše, uvedeny jako odkaz, aby ti, co si listing tisknou, nespotřebovali zbytečně mnoho papíru a toneru či inkoustu.

Historie

Myšlenka na vznik holešovického vodního přístavu se objevila v roce 1888. Se stavbou začala firma Lanna roku 1892. Přístav se stavěl nejdříve jako ochranný a zimní (1892 - 1894), v dalších letech probíhaly dokončovací práce a úpravy na přístav obchodní (1896 - 1910). Celý přístav byl hlouben uměle, v délce 750 m a šířce 100 m, hloubka přístavu je 4,8 m. Celkem bylo vytěženo 513 900 krychlových metrů zeminy. Nový přístav se na železniční síť napojil až 6.6.1910, kdy zahájila provoz nová vlečka, tzv. Holešovická přístavní dráha, vedená z nádraží Bubny.
Železniční vlečka sloužila zejména nákladní dopravě z holešovického přístavu a napojeno na ni bylo také množství vleček jednotlivých průmyslových a potravinářských závodů. Počátkem osmdesátých let vlečka v Jankovcově ulici obsluhovala vlečky podniků Pergamenka, Hutní odbytová základna, Správa spojů, SUPRO, Pražské pekárny a mlýny a Čisticí stanice osiv (OSEVA). Z bubenského zhlaví ještě vedla odbočka pod most Barikádníků do panelárny Prefa. Na druhém zhlaví končilo holešovické "přístavní" nádraží úvratí pod Libeňským mostem, která dříve ještě pokračovala jako vlečka do podniků Tesla Holešovice, Rybena a Domácí potřeby.

vlak pred OSEVOU Nákladní vlak na vlečce před Čistící stanicí osiv (OSEVA), dnes je u budovy ze západní strany (ta bez oken) moderní přístavba.

Při stavbě nového nádraží Praha-Holešovice v osmdesátých letech minulého století (do provozu uvedeno v roce 1985) byla vystavěna také nová spojovací trať, která vlečku napojila na kolejiště nového nádraží. Po dokončení této spojovací tratě holešovického přístavu do nového holešovického nádraží v roce 1986 začal být úsek vlečky přes Argentinskou a Plynární ulici využíván již jen minimálně a brzy byly koleje vlečky překryty asfaltem. Vlečky do jednotlivých podniků v Jankovcově ulici východně od Argentinské byly pak obsluhovány jen ze strany holešovického přístavu. K poslednímu využití staré části vlečky z roku 1910 došlo v roce 1991, kdy na ní byl u Plynární ulice v rámci Všeobecné Československé výstavy vystaven salónní vůz prezidenta republiky T.G.Masaryka.

Na své cestě vlaky na vlečce dvakrát křížily tramvajové koleje. Časově první z těchto křížení bylo v Plynární ulici. Tramvajová trať v Plynární ulici byla v provozu několik let před stavbou vlečky, takže vlečka ji křížila od svého vzniku. Tramvajová trať byla do provozu uvedena 2. července 1900 a vedla z Letné, přes Bubenské nábřeží a Plynární ulicí k vozovně a Ústředním dílnám Elektrických drah v holešovické vozovně Centrála. Bohužel jsem nikde nenašel staré obrázky tohoto křížení, nejstarší jsou 33 let staré - nicméně křížení je krásně vidět a stav je pravděpodobně podobný době vzniku.

krizeni v Plynarni I
Křížení v Plynární ulici. Stav z roku 1982, vozovka je ještě dlážděná a okolo kolejí jsou pěkné výtluky. Pohled od severu směrem do ulice Železničářů.

krizeni v Plynarni II
Křížení v Plynární ulici. Stav z roku 1982, je zde vidět uzávěra kvůli stavbě metra, tramvaje tu už rok nejezdí, všimněte si přerušeného trolejového vedení. Dlážděná vozovka bude po skončení stavby vyměněna za asfaltovou, koleje budou uloženy ve velkoplošných panelech. Pohled od severovýchodu směrem na roh ulic Železničářů a Plynární.

krizeni v Plynarni IIb
Křížení v Plynární ulici. Stav z roku 1995, skoro stejný pohled jako na minulém obrázku. Vozovka - asfalt, pod kolejemi velkoplošné panely a rohový dům zmizel. V pozadí stanice metra Fučíkova, dnes Nádraží Holešovice.

krizeni v Plynarni III
Křížení v Plynární ulici. Stav z roku 1995, kdy byly koleje překryté asfaltem, ale stále ještě byly v zemi. Pohled od západu směrem k Argentinské ulici.

krizeni v Plynarni IV
Pohled od jihu na sever, koleje vlečky jsou vidět i za Plynární ulicí.

krizeni v Plynarni V
Křížení v Plynární ulici, stejný pohled jako na minulém obrázku. Aktuální stav z června 2015, po kolejích ani stopa, ale praskliny ukazují, kde byly koleje vlečky. Za Plynární ulicí je oplocené parkoviště a pak autobazar, kde již není patrné, že zde někdy vedly koleje.

Časově druhé křížení bylo v Argentinské ulici od roku 1936. Tramvajová trať v Argentinské ulici byla projektována již od roku 1924, kdy se stavěl Trojský most (od roku 1946 Most Barikádníků). Od roku 1929 byly na mostě položeny koleje, ale používat se začaly až roku 1936, kdy začaly tramvaje jezdit z Holešovic (konkrétně z křižovatky Plynární a Argentinské ulice), přes Trojský most a dále ulicí V Holešovičkách na Vychovatelnu. Jak vypadalo místo odbočky v době otevření je vidět zde (pohled z východu, rovně Plynární, vpravo Argentinská). Aktuální pohled na toto místo je zde (dle mapy.cz, rovně Plynární, vpravo Argentinská) a zde (dle mapy.cz, pohled od západu, vpravo Plynární, vlevo Argentinská, po kolejích ani stopa).
Vlečka se křížila s tramvajovou tratí v místě, kde se dnes mimoúrovňově kříží Argentinská s ulicí Vrbenského. Tramvajová trať přes Most Barikádníků byla zrušena 15.1.1975, kdy se začal bourat starý Most Barikádníků. Historický obrázek, kde by bylo vidět křížení kolejí, se mi bohužel nepodařilo najít. Pokud někdo nějaký máte/najdete, rád ho přidám do listingu.

krizeni v Argentinske I
Místo křížení v Argentinské ulici. Stav mezi lety 1975 (spíš o něco později, protože tu již není patrná tramvajová trať) a 1986, pohled od jihu.

krizeni v Argentinske II
Pohled na totéž místo v roce 2004, všimněte si toho, co je (spíš není) za ulicí, dnešní stav je úplně jiný.

krizeni v Argentinske III
Stav z nedávné doby (google streetview), za Argentinskou ulicí nejsou sloupky, ale cca 2m vysoká zeď a nahoře oplocené parkoviště kde nemůže být po kolejích ani stopa.

krizeni v Argentinske IV
Pohled z druhé strany, od severu, aktuální stav bývalého křížení. Za Argentinskou ulicí je vlevo od Jankovcovy ulice vidět již zmiňovaný autobazar.

mezi krizenimi
A tady je totéž místo mezi oběma kříženími vlečky s tramvají na sklonku své slávy. Foceno z nadhledu, tedy zřejmě z ulice Vrbenského.

Od začátku provozu na vlečce musel obě křižovatky s tramvajovými tratěmi střežit železniční zřízenec, který praporkem nebo za zhoršené viditelnosti lucernou zastavoval pouliční provoz, aby měl vlak zajištěnou přednost. Kvůli zvyšující se frekvenci pouliční dopravy střežili časem každou z křižovatek následně dokonce dva železniční zřízenci a to až do druhé poloviny šedesátých let, kdy byly křižovatky opatřeny světelnými signalizacemi.

Ulice, ve které vlečka většinu své trasy vedla, se od svého vzniku v roce 1905 jmenovala Okružní – tento název dobře vyjadřoval její polohu a trasu v rámci vltavského poloostrova. Ke změně názvu došlo v roce 1948, kdy došlo na přejmenování po Volfgangu Jankovcovi (1896 – 1944), sociálním demokratovi, profesorovi angličtiny na obchodní akademii a jednom z hlavních představitelů odbojové organizace Petiční výbor "Věrni zůstaneme“. V prosinci 1941 byl zatčen gestapem a v roce 1944 popraven.

Keš byla inspirována olomouckou keší Kde vlak se krizi s tramvaji. V Olomouci mají na rozdíl od Prahy několik aktivně využívaných křížení tramvají s vlakem, na nejnovějším z nich jsou dokonce tramvaje zastavovány závorami, foto zde (s laskavým svolením ownera).

V Praze jsou i další místa, kde se křížily tramvajové koleje s železnicí (vlečkou) - například na Smíchově (Na Knížecí), na Zlíchově (vlečka do lihovaru), na Českomoravské ulici, v Evropské ulici.

Letterbox hybrid

Keš je letterbox hybrid. Letterbox hybrid musí obsahovat prvky geocachingu s použitím GPS nejméně v jedné části odlovu. Pro získání krabičky se používá popis cesty nebo fotografie, zde je kombinováno obojí. Krabička pro Letterbox hybrid musí obsahovat razítko, tato obsahuje razítko s obrázkem (netematickým, sry, razítko s vláčkem nebo tramvají nikde nemají), které zůstává v keši a je možné ho využít k orazítkování vlastního letterboxového sešitku. Letterbox není nutné logovat pomocí razítka a ani se nemusí razítko z keše použít, takže kdo sešitek nemá, může si razítko obtisknout jen tak pro radost, třeba na ruku ;-)

Jak na keš

Fotka poklopu je zde a mezi obrázky. Podívejte se tam, okolo poklopu se staví a často není vidět.

Nečekejte žádné krásné výhledy, keš se věnuje vlečce v průmyslové části města. Ani finálka není na palouku mezi vzrostlými stromy se štěbetajícími ptáky. Kdo čeká krásy přírody nebo výhledy, není to keš pro vás, nicméně pokud skousnete absenci výhledů a podobně, budu rád za každého návštěvníka :-)

Stage 1
Procházku začneme na úvodních souřadnicích = waypointu START, kde se nachází vrata, za kterými není z pohledu zaniklé vlečky nic zajímavého, po kolejích tam není ani stopa. Dříve to tam ale vypadalo takto:
start - vrata

Před vraty ale začíná zhruba 65 metrů dlouhý úsek kolejí, které vedou šikmo zhruba do poloviny šířky ulice Jankovcova. Za povšimnutí stojí, že na druhé straně ulice je taky několik desítek metrů již nepoužívané koleje.
Malý kousek od startovních souřadnic stojí sloupek na placení parkovného. Pod displejem je v bílém rámečku text "Praha 7 KLMN". Prý to neni vidět a lepší už to asi nebude, takže KLMN = 1108. Na nejbližší lampě (je zhruba tam jako na obrázku) je číslo P0R001.
A = N - K - L
B = P - R

Stage 2
Jankovcovou ulicí se přesuneme ve směru kolejí na místo, odkud je pořízena tato fotografie. Je na ní opět krásně vidět, kudy vedly koleje vlečky.
plot

Za zády máme plot. Na tomto plotě jsou zevnitř zhruba ve výši očí tři dvoumístná čísla označující parkovací stání. Sečtěte číslice nejvyššího čísla a dostanete C.

Stage 3
Vstoupíme do areálu parkoviště a projdeme ho na druhou stranu, až k Argentinské ulici (tudy vedly koleje vlečky). Na konci parkoviště sejdeme po schůdkách do Argentinské. V případě, že by bylo zavřeno, lze parkoviště obejít po chodníku, na konci odbočit vlevo a pokračovat až ke schůdkům.
Parkoviště je na této straně oplocené plotem se zelenými sloupky, sloupky jsou k zídce přichycené šroubem v hmoždince, viz foto.
Na rozdíl od obrázku z většiny spojů hmoždinka kouká a má barvu:
bílošedou: D = 9
šedočernou: D = 4
červenooranžovou: D = 8
zelenomodrou: D = 6
žlutohnědou: D = 1

Nyní se nacházíme nejblíže mladšího kolejového křížení, pohledem pod most se můžeme přesvědčit, že tam z kolejí už není vůbec nic. Uvidíme to, co je na obrázku. Ulici zde přecházet nebudeme, nemá smysl riskovat.

Mezistage Plynární - Argentinská
Dále se vydáme Argentinskou na jih, až na křižovatku s Plynární, kde byla odbočka tramvajové trati přes most Barikádníků. Dnes to tam vypadá tak jako na tomto obrázku (dle mapy.cz), po odbočce kolejí není ani památky.

Stage 4
Pokračovat budeme Plynární na západ, za domem mineme zajímavé plastiky a dojdeme na křižovatku s Jankovcovou ulicí, která zde křižovatkou s Plynární končí. A právě tady bylo starší z dvou křížení vlečky s tramvajovými kolejemi. Prohlédneme si okolí billboardu za plotem (foto zde), kde není po kolejích ani stopa, i praskliny na vozovce Plynární ulice - viditelnější jsou na jižní straně ulice.
Přesuneme se na jižní stranu ulice (přechod je případně cca 80 m na západ, nicméně auta zde většinou stojí na semaforech) a za chodníkem najdeme opět kousek obou kolejí. pár metrů od kolejí je kovový poklop. Je na něm odlitý nápis CSN S00 x T00 0U A.
E = S
F = U + 2

Fotka poklopu je zde a mezi obrázky. Podívejte se na něj, okolo poklopu se staví a často není vidět.

Stage 5
Čeká nás poslední delší úsek vlečky - tady je zřejmé, kudy koleje vedly, jsou tu ještě zřetelné pražce - tráva mezi nimi roste v pruzích - viz foto, pak se dokonce objeví postupně obě koleje.
Dojdeme až na konec kolejí, pak kus kolejí chybí a poslední co je z vlečky vidět, je jedna kolej koukající z asfaltu. Dále vlečka pokračovala za vraty.
konec koleji
Poslení viditelný kus kolejí.

Nejbližší lampa má číslo VWXYZ2. Vzhledem k tomu, ze poslední kus kolejí zmizel pod asfaltem, aspoň jak tu někteří píší, tak raději uvádím, že VWXYZ2 = 702382.
G = V + X
H = Z - Y - Y

Keš najdete na souřadnicích N 50° 0A.EH(E-C) E 014° 2F.(B+H)(G-D)(F-E).
Místo s keší je takové, jaké je. Lepší jsem nenašel, těžko se tu hledá volná "parcela" pro keš, původní dvě místa osídlili bezdomovci, na třetím vydržela keš jen měsíc / 4 nálezy. Tak zkusím další umístění. Není tu moc "zaminováno" a místo není pod přímým trvalým dohledem mudlů, i když se v okolí často vyskytují. Krabička visí na stromku, který je tu v okolí nejmenší, pominu-li nálety, které pravděpodobně padnou s prvním sekáním trávy.

Razítko nyní není připevněno k logbooku, ale neodnášejte ho, prosím, je to součást keše.

Velké poděkování patří Rico Rewierovi za pomoc s výběrem místa pro kešku.

Historie keše:
2015/06/18 - zalozeni
2015/07/22 - presun krabky na nekolizni misto
2015/07/23 - publikace
2015/07/23 - presun startovnich souradnic na startovni waypoint
2016/01/21 - oprava po vymudleni
2016/07/02 - oprava po vymudleni
2016/09/16 - oprava po vymudleni, přesun o kousek vedle
2017/04/27 - oprava po vymudleni, přesun o kus jinam
2017/05/29 - oprava po vymudleni, přesun o další kus jinam
2017/06/06 - změna listingu, znovuspuštění
2018/01/18 - doplnění razítka, které někdo odnesl

Zdroje:
www.prazsketramvaje.cz, kromě informací jsem s laskavým dovolením mohl použít i fotky
www.nasepraha7.cz
aktuální fotografie jsou dílem ownera keše
další zdroje uvedeny v textu

Additional Hints (Decrypt)

fgebzrx, zrgecnqrfng ilfbxb

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

602 Logged Visits

Found it 572     Didn't find it 8     Write note 5     Temporarily Disable Listing 2     Enable Listing 2     Publish Listing 1     Needs Maintenance 3     Owner Maintenance 8     Update Coordinates 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 83 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.