Skip to content

View to Macedonia Traditional Geocache

Hidden : 06/10/2015
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

hint

Keš je umístěna na skalnatém útesu Ohridského jezera, které leží na hranicích jihozápadní Makedonie a severovýchodní Albánie. Jezero vzniklo před 3 až 4 miliony let a pojmenované je podle města Ohrid, které se nachází na jeho severním okraji. Zatímco východní a západní břehy (kde se nachází i tato keš) jsou strmé a členité, severní a jižní jsou mírné a pozvolné. Jezero leží v nadmořské výšce 695 m, má rozlohu 348 km², je 30 km dlouhé, až 15 km široké a dosahuje maximální hloubky 285 m. Ohridské jezero je jedním z nejhlubších a nejstarších jezer v Evropě a je součástí světového dědictví UNESCO.

Ke keši vedou dvě cesty. První je značená turistická trasa od nedalekého hotelu, která vede přes reference point R2. Druhá vede z opačné strany, z vesnice Lin (reference point -R1), a tu Vám osobně doporučuji.


The cache is located on a rocky cliff over the Lake Ohrid, which lies on the border between southwestern Macedonia and northeastern Albania. The lake was created 3-4 million years ago and was named after the city of Ohrid, which is located on its northern edge. While the eastern and western shores (where is also this cache) are steep and rugged, the northern and southern are mild and gentle. The lake lies at an altitude of 695 m, covers an area of 358 km², is 30 km long by 15 km wide and reaches a maximum depth of 285 m. The Lake Ohrid is one of the deepest and oldest lakes in Europe and was inscribed as a UNESCO World Heritage site.

You can reach the cache by two ways. The first is a marked trail from a nearby hotel, which runs through the reference point R2. The second leads from the opposite side, from the village Lin (reference point -R 1), and this I personally recommend.
Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

Ceniá fgenan úgrfh, irqyr znyéub fgebzxh, ivm sbgbuvag / Gur evtug fvqr bs gur pyvss, arkg gb n fznyy gerr, frr sbgbuvag

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)