Skip to content

Molybdengruva på Flottorp Traditional Geocache

Hidden : 09/10/2015
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Denne cachen er èn av en serie på 7 cacher som tilsammen danner en rundtur over Ørnemyrfjellet, Audnedals høyeste fjelltopp. Du kan lese mer om turen på Godtur.no.
Turen starter på  parkeringsplassen på Øvre Flottorp og rundturen kan gåes begge veier men anbefales å starte med molybdengruva. Turen tar 3-4 timer og det er litt bratt opp på Ørnemyrfjellet, men det er greitt å gå på mye svaberg. I hver av de sju cachene er det en bonuskode som til slutt gir deg koordinatene til en bonuscache på Øvre Flottorp. De sju cachene som inngår i serien er :
          GC5XEBX  Molybdengruva på Flottorp
          GC5XEXP  Brudledet ved Gråstadmyra
          GC62G19   Hustuftene på Gråstad
          GC62G1F  På vei til Ørnemyrfjellet
          GC62G1Q   Kvævehei
          GC62G1W  Heddehei
          GC62G26  Kleivestemmen
Når alle bokstavkodene er hentet inn vil du kunne regne ut koordinatene til bonuscachen GC62G2R Øvre Flottorp - Bonus

  

 På slutten av 1600-tallet reiste Bjellandspresten Søren Schive presteveien mellom Øvre Flottorp og Åseral. Han hvilte på toppen av Flottorpsheia og spådde at her på Gullsmedberget var det rikdom å hente i fjellet. Og siden den tid har folk på Flottorp snakket om Gullsmedberget og drømt om rikdommen som skulle bli dem til del.

    Og på begynnelsen av 1900-tallet så det ut til at drømmen endelig skulle gå i oppfyllelse. Det ble påvist molybden i fjellet, gruvedrift ble satt i gang, den 1. verdenskrigen raste og behovet for molybden var stor og prisene høye. Gruveganger ble sprengt ut, knuseverk, vaskeri og en rekke brakker og bygninger ble reist. Gruveselskapet kjøpte 9 hester for transport opp og ned Mandalen. Da en tung maskin til knuseverket på flere tonn skulle fraktes fra Mandal, ble det benyttet 15 hester foran vogna. Men da de kom i de bratte bakkene opp til Øvre Flottorp, var svingene så krappe at de fremste hestene dro de bakerste i grøfta. Da ble det hentet 80 mann fra gruvene som dro lasset opp med liner.

   
Men krigen tok slutt, og det ble også begynnelsen på slutten av eventyret her på Gullmedberget. Etterspørselen og prisen på molybden sank som en stein. Selskapet gikk konkurs og gruvene ble nedlagt og bygninger og inventar og utstyr ble solgt på auksjon og spredt for alle vinder. Et dieselaggregat havnet på Island, ei brakke ble folkets hus i Eiken og ei anna brakke ble bedehus på Sveindal. Men nå hadde lastebilen tatt over for hesten. Utstyr og materiell som for få år siden var fraktet opp dalen med hest, ble nå fraktet ned dalen med lastebil. Det var jo et slags framskritt i det.

    Men selv om skogen er i ferd med å ta tilbake området, kan vi fremdeles, 100 år senere, se sporene etter virksomheten. Gruvegangene og steintippene vitner om arbeidet og slitet som ble lagt ned her gjennom de tre årene det var drift i gruva, og restene etter det store vaskeriet står og kneiser som et digert forsvarsverk av noe slag. Mer enn 150 mann jobbet her dag og natt og produserte omlag 37 tonn ren molybdenglans.

    Det store eventyret på Gullsmedberget startet da AS Undalens Molybdengruver ble etablert i 1916 med en aksjekapital på 500.000 kr. Dette selskapet overtok etter Flaatorper Molybdengruben Gesellschaft som hadde drevet prøvedrift her et snautt år med en arbeidsstokk på 4-5 mann. Nå ble det satset stort og fra 1. september og ut året 1916 jobbet 60 mann med montasje av anlegg og maskiner. Noe malm ble også tatt ut men ingenting ble oppredet.

    Det neste året økte arbeidsstokken til 122 mann. Det ble arbeidet både dag- og nattskift. Det ble oppført en rekke brakker og bygninger, deriblant et stort vaskeri på fem etasjer. Vaskeriet sto klart til bruk 6. august 1917. To dieselaggregater på hhv 150 og 100hk sørget for nok kraft til å drive gruveanlegget.


        I det store vaskeriet på fem etasjer, som vi ser restene etter i gruveområdet, var det montert 4 stk såkalte Elmore-flotasjonsanlegg i tillegg til en steinknuser med kapasitet på 10 tonn pr time og 2 stk møllekverner som finmalte den knuste malmen til fine korn som så ble tilført vaskeriet for å skille nyttig molybdenglans fra unyttig steinpartikler. Det er rimeliog å anta at prossessen var lik den som ble brukt i Knaben gruver på denne tida, og som vi ser en beskrivelse av her:


    Det trengtes naturlig nok store mengder vann til denne prosessen, og for å skaffe nok vann ble et lite tjern ovenfor anlegget demmet opp og vann derfra ført til vaskeriet.

    Av en eller annen grunn ønsket gruveselskapet å skifte ut dieselaggregatene med elektrisk kraft. Aksjekapitalen var blitt styrket til 2.500.000 kr og siden det ble vanskelig å komme til eninghet med kommunen om et felles kraftanlegg, bygde gruveselskapet sitt eget kraftverk på 500hk nede ved Tungefoss i Mandalselva. Alle gårdene som lå langs kraftlinja fikk anledning å kople seg til, og i november 1918 kunne kraftverket levere elektrisk kraft til hele gruveanlegget.

    Arbeidsstokken var etterhvert økt til 165 personer, administrasjonen ibergnet og det ble fortsatt jobbet bådet dag og natt.

    Men selskapet skulle ikke få lang glede  av det nye kraftverket. Omtrent samtidig med at kraftverket kunne levere kraft, tok krigen slutt og med det også den store etterspørselen etter molybden. Prisene sank og det var ikke lenger økonomisk mulig å holde hjulene i gang i molybdengruva, her som i mange andre gruver på den tida. Den 19. juli 1919 stanset arbeidet inne i gruvene og den 31. juli ble også arbeidene ute i dagbruddet lagt ned. Da var det totalt tatt ut over 70.000 tonn malmholdig og unyttig berg  og utført over 100.0000 dagsverk på de tre årene driften varte. Tilsammen bled det produsert over 70 tonn molybdenglans med litt varierende molybdeninnhold, det meste rundt 72% .    Direktørboligen som var bygd nede i bygda til en pris av over 350 000 kr var så ny at direktøren hadde ikke rukket å flytte inn før gruvene ble stengt og konkursen var et faktum. Da eventyret var over ble boligen tatt i bruk som hotell, men i 1968 slo lynet ned i bygningen og den brant ned til grunnen.

   
    I 1921 ble de avholdt frivillige auksjoner den 4. juni og 17. oktober til bortsalg av materialer, redskap og handelsvarer. Og den 16, september 1922 ble boet til A/S Undalens Molybdengruver tatt under konkursbehandling,

    I 1941-42 foretok "Raffineringsverket AS" et svært omfattende undersøkelsesarbeide med tanke på gjenopptakelse av driften, men det kom ikke igang noen drift.


Kilder:
"Kultursoga for Bjelland og Grindheim" - Magnus Breilid
Artikkel i avisen "Lindesnes" fredag 11. august 1978, signert K.H.
Norges Bergverksdrift, årsberetning fra årene 1911-1922
"Oppredning av primære og sekundære råstoffer" - Knut L. Sandvik


Cachen befinner seg på et trygt område utenfor sikringsgjerdet. Ha gjerne med en lommelykt hvis du vil inn i gruvene. Du trenger ikke lommelykt for å finne cachen.
Cachen består av en liten L&L-boks inneholdende loggbok, blyant, små bytteting og et FTF-bevis. I tillegg finner du bonuskoden fremst i loggboken. Bonuskoden trenger du for å regne ut riktige koordinater for Bonuscachen-

Additional Hints (Decrypt)

Irq sbgra ni fgbeg tnzzryg ger. UHFX Å ABGRER OBAHFXBQRA!!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)