Skip to content

Antamåla rör by Canonym EarthCache

Hidden : 07/22/2015
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Antamåla rör är en åsliknande ansamling av stora stenblock med en längd på ca 150 meter, bredd på 50 meter och högsta höjd på ca 11 meter. Stenblocken som röret är uppbyggt av har en medeldiameter på ungefär 1 meter och de största blocken har en diameter på ungefär 3 meter.


En vanlig rullstensås uppkommer när inlandsisen drar sig tillbaka. När den upp till ett par kilometer höga isen breder ut sig över landskapet drar den med sig stenar, grus och sand som bakas in i isen. Detta material flyttas med isen och finns kvar inuti den. När istäcket sedan börjar smälta och drar sig tillbaka bildas floder när vattnet strömmar fram inuti isen, dessa floder kallas isälvar och där de flyter fram mellan isen och marken bildas tunnlar, dessa tunnlar kallas isälvstunnlar. Isälven transporterar med sig det lösa materialet som finns inne i isen och stenarna, gruset och sanden transporteras ut med vattnet. Stenarna som tumlar runt i vattnet slipas och rundas ofta när de slår mot varandra. När isälven mynnar ut ur isälvstunneln och ut i det fria landskapet minskar trycket och hastigheten på vattenflödet, de tyngsta stenarna faller då till botten och allteftersom strömhastigheten minskar faller de mindre stenarna ner till botten på och vid sidan av de större. Inlandsisen fortsätter att dra sig tillbaka och rullstensåsen byggs upp med grövre material i botten och finare högre upp.

 

Antamåla rör skiljer sig dock från en vanlig rullstensås genom att nästan inget finare material finns i åsen. Stenblockens runda form tyder på bearbetning, transport och avsättning i rinnande vatten, det är därför sannolikt att de har transporterats i en isälv med mycket stor vattenföring.

 

För att logga cachen måste följande frågor besvaras (eftersom det är en Earthcache finns ingen burk eller loggbok):

1. Vad skiljer Antamåla rör från en vanlig rullstensås? Vad tror du skiljer sig i bildandet av Antamåla rör och en vanlig rullstensås?

2. När du står vid GZ i södra änden av stensamlingen, hur stora är de stösta stenarna i röret som du kan se och hur stora är de minsta? Vilka spår av rinnande vatten kan du se på dessa?

3. När du tittar på stensamligen, kan du se någon skilnad på storleken på stenarna beroende på hur högt i ansalingen som de ligger? Varför tror du att det är så?

Skicka gärna en bild av dig från toppen av Antamåla rör i loggen (frivilligt)

Svaren på fråga 1-3 ska skickas till mig via meddelandecentret (vänta inte på svar utan skicka loggen direkt så reder vi ut eventuella frågor i efterhand)

Additional Hints (No hints available.)