Skip to content

This cache has been archived.

caroanns: Denna får somna in.

More
<

Bra minne

A cache by caroanns Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/09/2015
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:  regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

My first multicache, enjoy!

 


There is an English version below.

 

Steg 1: För att få de rätta koordinaterna till nästa steg måste du roa dig här en stund.

 • Hur många vanliga gungor (ej baby) finns det = A
 • Hur många lite större steg är två av sandlådans sidor = BB
 • Vad är det för siffra som är målad med vit färg på ett av lekredskapen +5 = C
 • Hur många vita lekredskap finns det = D
 • Hur många trappsteg måste du ta för att åka rutchkanan 15 gånger -1 = EEE
 • Hur många olika lekredskap finns på lekplatsen = F
 • Hur många plankor består picknickbordets sittyta och bordsskiva av = G

Sätt in svaren så här: N 58 AB.BCD E 012 EE.EFG

Steg 2:

I detta steg kan du förstås använda lite olika hjälpmedel, men det vore roligt om du utmanade dig själv och bara använde minnet. Du ska följa stigen söderut, på lyktstolparna kommer du se fem små svartvita märken som du ska lägga på minnet. På elskåpet i slutet av stigen (höger sida) hittar du rätt rad, och tre felaktiga, rätta raden ger dig finalkoordinaterna.

Lycka till!

Step 1: To get the right coordinates for next step you have to "play" here for a moment.

 • How many swings (not baby) = A
 • How many big steps is two sides of the sandpit = BB
 • Which number is painted in white on one of the playground equipments +5 = C
 • How many of the playground equipments are white = D
 • How many steps do you have to take to go by slide 15 times -1 = EEE
 • How many different kind of playground equipments are on the playground = F
 • How many planks is there on the picnic table sitting surface and table top = G

Fill in the answers like this: N 58 AB.BCD E 012 EE.EFG

Step 2: 

In this step, you can of course use some various methods, but it would be fun if you challenged yourself and just used your memory. You must follow the trail south, on lampposts you will see five small black and white symbols that you should remember. On the cabinet at the end of the trail (right side) you will find the correct set, and three incorrect, the correct set gives you the final coordinates.

Good luck!

Additional Hints (No hints available.)