Skip to Content

<

Hurdal

A cache by GeoCacheLauget Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/23/2015
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


HURDAL

Geocachelauget gratulerer oivthar med FTF


Hurdal kommune ligger på Romerike i Akershus, rundt den nordre delen av Hurdalssjøen. Administrasjonssenteret heter Torget. Kommunen er den minste i Akerhus etter folketall, men den femte største etter areal. Det er en jord- og skogbrukskommune, med høyest andel sysselsatte i primærnæringene i fylket. Mathiesen Eidsvold Værk eier mer enn 3/4 av skogen.


Kommunen grenser i nord til Vestre og Østre Toten, i øst mot Eidsvoll, i sør mot Nannestad og i vest mot Gran.


Geocachelauget.no


Bygdenavnet
Navnet uttales tradisjonelt /hu:`daṛṇ/, men i nyere tid brukes også skriftspråkpåvirka varianter som /hu:r`daṛṇ/ og /hu:'rdal/. Bygdenavnet Hurdal er først nevnt i 1346, og fram mot 1400 brukes formene Hurdardalr, Urdudalr og Urdadalr. I Norsk stadnamnleksikon skriver Jørn Sandnes at «ein nok skal rekne med at den rette gammalnorske forma er Hurdðardalr, der førsteleddet er genitiv av eit elvenavn Hurð, som det også er spor etter andre stader i landet». Sandnes mener at dette elvenavnet helst har sammenheng med verbet hverfa, å kverve eller snu. Han mener dette er mer sannsynlig enn at forleddet er substantivet Hurð, som betydde dør i gammalnorsk tid.

En person fra Hurdal kalles hurdøling, /hud`døļiŋ/.

Administrativ historie
Både Hurdal og nabobygda Feiring var i tida etter reformasjonen annekssogn til det rike Eidsvoll prestegjeld, men i 1777 ble Hurdal skilt ut som eget prestegjeld. Feiring fulgte med som anneks. De to bygdene danna imidlertid ingen naturlig enhet, både fordi et større skogparti skilte dem og fordi Feiring var mest vendt mot Mjøsa, som hadde stor betydning som kommunikasjonsåre. Dessuten var Feiring, som annekssogn, en «lillebror» som tenderte til å komme i skyggen av hovedsognet Hurdal. Disse faktorene spilte sannsynligvis inn da Bernt Gulbrandsen Bjørndal i 1868 foreslo for herredsstyret i Hurdal at Feiring skulle bli et eget formannskapsdistrikt. Staten hadde ingen innvendinger mot forslaget, og Feiring ble 1. januar 1870 skilt ut fra Hurdal som egen kommune.

Befolkningsutvikling
Hurdal har gjennom etterkrigstida hatt svært stabil befolkningsutvikling. I 1951 var det 2212 innbyggere i bygda, mens folketallet i 1985 så vidt passerte 2500 (2509). I motsetning til de mer sentrale kommunene på Romerike har ikke Hurdal hatt befolkningsøkning etter at Oslo lufthavn Gardermoen åpna i 1998.

Økonomisk historie
Hurdals Verk nord for kommunesenteret Torget ble drevet som glassverk i perioden 1755–1895. Rundt 1800 var det landets største glassverk med drøyt 300 arbeidere.

Basisdata
Kommunenummer : 0239
Fylke: Akershus
Kommunesenter: Torget
Areal: 284.95  km²
Areal land: 261.36  km²
Areal vann : 23.59  km²
Folketall: 2 675 (2012)
Grunnlagt: 1837
Målform: Bokmål

Kilde: lokalhistoriewiki.noCachen inneholder logg, blyant og muligheter for små bytteting.

Ikke tilgjengelig vinterstid ved snø og is.           

Additional Hints (Decrypt)

Cå vaafvqra

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.