Skip to content

Zichovice Traditional Geocache

This cache has been archived.

Sopdet Reviewer: Archivace listingu keše

Sopdet Reviewer - Reviewer pro ČR (především kraje Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský)

More
A cache by 095 Message this owner
Hidden : 09/11/2015
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato keška vás zavede na hezké klidné místo s výhledem do krajiny.

Něco o Žichovicích - ZÁMEK :Elegantní renesanční zámek vzniklý přestavbou starší tvrze je ozdobou naší obce. Není sice veřejnosti t.č. přístupný, jeho návštěvu a obhlídku z přilehlého parku přesto doporučujeme. Žichovický zámek je dvoukřídlá budova s fasádami zdobenými obdélnými renesančními sgrafity. Starší je křídlo severní, které svou východní, nižší částí pohltilo starší tvrz Jana Kavky z Říčan. Jinak dvoupatrová obdélná budova je kryta vysokou sedlovou střechou s renesačním štítem na západní straně. Okna jsou – stejně jako v případě křídla západního – obdélná jednoduchá i zdvojená v jednoduchých rámech. Na jižní, nádvorní straně severního křídla se dochovaly barokní sluneční hodiny. Západní křídlo, menší obdélná budova, se ke křídlu severnímu připojuje pouze svým severovýchodním nárožím. Je to rovněž dvoupatrová budova s vysokou sedlovou střechou a renesančními štíty nad oběma kratšími průčelími. Ve východní části vybíhá ze střechy západního křídla hranolová schodišťová věž s hodinami, zakončená stanovou stříškou. K zámku přiléhá na severu a západě menší park. Po zániku staré tvrze v Žichovicích žádné panské sídlo téměř dvě sta let nebylo. Novou tvrz zde postavil až Jan Kavka Říčanský z Říčan, který r. 1563 koupil Žichovice spolu s několika dalšími obcemi a vytvořil z nich samostatný statek. Poprvé je nová tvrz písemně doložena r. 1577. R. 1603 žichovický statek koupil Jindřich Libštejnský z Kolovrat, který tvrz přestavěl na renesanční zámek. Poté, co Jindřichův syn František zemřel r. 1650 bezdětný, přešel veškerý jeho majetek na příbuzné. Žichovice získala jeho matka Alžběta z Lobkovic, která před svou smrtí (1663) statek odkázala Albrechtu Vilémovi Krakovskému z Kolovrat. Albrecht Vilém (zemř. 1689) nechal v r. 1680 na zámku vybudovat raně barokní kapli sv. Františka. Jeho syn Jan František zadlužil žichovický statek natolik, že byl r. 1707 donucen prodat jej pasovskému biskupovi hraběti Janu Filipovi z Lamberka. Ten pak r. 1716 Žichovice zahrnul do nově vzniklého lamberskému fideikomisu, k němuž náležely až do konfiskace r. 1948. Stavební úpravy objektu v 18. století za Lamberků nebyly nijak zásadní. Ve druhé polovině 20. století sloužil místní zámek bytovým účelům a jako domov důchodců; v nedávné době pak byl opraven a dnes slouží potřebám obce. V současné době je celý zámek předělán na obecní byty. Místnosti v přízemí severního křídla mají valené klenby s výsečemi, v patře se dochoval velký sál s bohatou štukovou výzdobou tzv. "Bílý sál" a raně barokní kaple sv. Františka z r. 1680. V západním křídle sál s lunetovou valenou klenbou (tzv. Modrý sál). Nízký přístavek skrývá pozdně gotickou plastiku narození Páně, která sem byla přemístěna z hradní kaple na Rabí. Zámek i zámecká zahrada jsou obehnány vysokou kamennou zdí s kovanými vraty. SLUNEČNÍ HODINY Barokní sluneční hodiny se nacházejí na jižní straně severního křídla zámku. Doba vzniku se datuje přibližně na rok 1888. Umístěny jsou ve výšce 5 metrů na zemí, velikost 2 x 2,2 m. Je k nim volný přístup z cesty kolem zámku. PANSKÝ PIVOVAR- později mlékárna Majitelé pivovaru 1603 - 1920 Bohdan Švihovský z Riesenburka královská komora Jindřich Libšteinský z Kolovrat Vilém Albrecht Krakovský hrabě z Kolovrat Jan František Krakovský hrabě z Kolovrat Jan Filip kníže Lamberk rod hrabě Lamberk František hrabě Lamberg Jindřich hrabě Lamberg Právovarečný pivovar ve Strakonicích Roku 1914 zastavena výroba. V roce 1943 přestavěn na mlékárnu Mlékárna v Žichovicích patřila k velkostatku hrabat Lamberkových a vyráběla mimo jiné romadúry, později holandskou cihlu a jiné druhy sýrů. Po roce 1945 se stala filiálkou klatovské mlékárny, avšak brzy se osamostatnila jako samostatné družstvo OTAVA 8. ÚNORA 1948. 1. ledna 1957 vznikl nový podnik ŠUMAVSKÉ MLÉKÁRNY, n.p. KLATOVY, pod který mlékárna spadla. Po roce 1989 mlékárna byla zprivatizována, avšak špatným hospodaření dospěla po několika letech ke krachu. BAROKNÍ MOSTY- Stojí tu starý kamenný silniční most se dvěma segmentovými klenbami. Zdivo je lomové, pilíř s břitem z kvádrového kamene, a mostovku odvodňují žlaby. Pochází už z počátku 17. století, přezdívá se mu také Dolní most, a překonává říčku v obci směrem k Rabí. Druhý kamenný most v obci je nyní už jen zčásti dvouobloukový s téměř půlkruhovými klenbami, které v západní - v nové době stržené - části doplnily železobetonové přímé nosníky. Most pochází z 18. století, jeho nepříliš zdařila úprava proběhla v polovině 20. století. Nazývá se také Horní most a překonává říčku v obci směrem k nádraží Českých drah. Dnes je u zámku v obci barokní socha sv. Jana Nepomuckého z první poloviny 18. století, která stávala na mostě, s velkou pravděpodobností právě na Horním. BAROKNÍ SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO - Původně stála na mostě do zámku. Po povodni roku 1890 byla umístěna před mostem a posléze roku 1912 před zámek. Vjezd do nádvoří pivovaru (původně lihovaru) byl přes barokní bránu. Ta stála šikmo od rohu č.p. 58 směrem k současné hale – č.p. 59. Barokní brána byla pobořena někdy po roce 1960, neboť ji nikdo nechtěl opravovat. Před domem č.p. 58 stála socha sv. Jana na mohutném podstavci. Po té stála na mostě do zámku. Po povodni roku 1890 byla umístěna před mostem a posléze roku 1912 před zámek. Tam je socha stále jako součást nemovité kulturní památky zakreslena (od r. 1956). Je zcela evidentní, že vlastníci zámku tuto sochu nechali zhotovit a umístnit před své majetky v duchu tehdejších (barokních zvyklostí). Navíc není bez povšimnutí, že vlastníci poskytovali různé finanční a naturální dávky například: pro nemocné v nemocnici v Nezamyslicích, závazek roční 45 zlatých rýnské měny pro kostelní hry v Nezamyslicích, 20 zlatých rýnské měny pro faráře v Nezamyslicích za sloužení mší, 10 zlatých rýnské měny pro učitele v Nezamyslicích za zpívání při mších, 15 zlatých rýnské měny pro kostel v Nezamyslicích.Také i závazek naturálních či peněžních dávek pro: Nezamyslického faráře, učitele, nemocnici, Kapucíny v Sušici, kostel v Nezamyslicích. ŽICHOVICE leží na pravém břehu řeky Otavy asi 8 km jihozápadně od Horažďovic a 1 km jižně od hradu Rabí v nadmořské výšce 450 m. Historie obce zasahuje do období panování knížete Břetislava. Tehdy patřila k hradu Prácheň. V roce 1043 ji kníže daroval břevnovskému klášteru. V jeho majetku zůstala až do roku 1420. Pak patřila k hradu Rabí a ve druhé polovině 16. století se stala samostatnou obcí. Obec nabízí řadu možností kulturního, sportovního i rekreačního vyžití. Dominantou obce je elegantní renesanční zámek, vzniklý přestavbou starší tvrze. V současné době není sice plně veřejnosti přístupný, v jeho prostorách se však nachází galerie a pohled na zámek z jeho parku jistě každého potěší. Žichovice nejsou jen zámek. Jsou to stará památná rýžoviště zlata, vápenkářská tradice, Otava s bohatou historií voroplavby, perel a lososů. Žichovice jsou pojmem pro mnoho drobných uměleckých památek stejně jako pro krásnu přírodu a pohostinný přívětivý kraj.Omlouvám se těm co našli finálku Žichovické série,protože keška leží na místě kde byla finální keška ukryta.Lovu zdar !!!

Additional Hints (Decrypt)

cbq xhcbh xnzrah

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)