Skip to content

This cache has been archived.

Silesian Reviewer: Witaj,

Nie otrzymałem żadnej odpowiedzi od właściciela skrytki, więc jestem zmuszony zarchiwizować tę skrytkę.

Silesian Reviewer
Geocaching.com Volunteer Cache Reviewer for Poland

More
<

Glorietta

A cache by Edyta_K Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/10/2015
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Skrytka zawiera logbook i ołówek.  Prosimy o dyskretne podejmowanie i odkładanie na miejsce.
The cache contains a logbook and pencil.  Please discrete-making and deposition into place.


Umiejscowiona w parku miejskim glorietta to pomnik wzniesiony ku czci poległych w czasie I Wojny Światowej mieszkańców Kluczborka. Został odsłonięty 30 października 1927 roku.

Budowlę przykrytą kopulastym dachem i wspartą na czterech filarach zaprojektował Hans Muhlfeld z Lippstad w Westfalii. Początkowo kopuła wieńcząca obiekt była kryta miedzią i ozdobiona złoconą kulą z żelaznym krzyżem. Wewnątrz umieszczono cztery, wykonane z piaskowca tablice. Na dwóch wyryto 448 nazwisko poległych, a na dwóch pozostałych inskrypcje. Wewnątrz pod kopułą biegł napis w języku niemieckim „W walkach i cierpieniach, w trudach i czynach to jest i będzie wasze dziedzictwo, taka jest potrzeba”. W 2010 roku została przeprowadzona renowacja całego parku miejskiego, w tym gloriety, w której wymieniono posadzkę, odnowiono tablice z nazwiskami i inskrypcjami oraz naprawiono sklepienie. W łukach gloriety wstawiono stylizowane kraty.

 

[ENG] google translate

Located in the city park Gloriette monument erected in honor of the fallen in World War I Kluczborka residents. It was unveiled on 30 October 1927 year.

The building was covered with a domed roof and resting on four pillars designed by Hans Muhlfeld of Lippstad in Westphalia. Initially, the dome crowning the building was covered with copper and decorated with gilded ball with an iron cross. Inside are four, made of sandstone plates. On two inscribed with the name 448 killed, and two other inscriptions. Inside, under the dome ran the inscription in German "The fighting and suffering, the hardships and the deeds it is and will be your legacy, this is a need." In 2010, the renovation was carried out all over the city park, the Gloriette, which lists the floor, renovated plaques with the names and inscriptions and the fixed ceiling. The curves Gloriette inserted stylized grating.

Additional Hints (Decrypt)

Bfgngav fgbcvra / Gur ynfg fgrc

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)