Skip to content

<

Kustjärns Putta - EarthCache

A cache by Coland Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/13/2015
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Kustjärns Putta - EarthCache

Kustjärns Putta

Detta flyttblock har den inlandsis, som en gång täckt hela Sverige, brutit loss ur berggrunden och fört med sig tillsammans med allt övrigt moränmaterial (block, stenar, sand och lera). Blocket består av gnejsgranit.

När isen i denna trakt smälte cirka 7 600 år f.Kr. så avsatte blocket sig tillsammans med den övriga moränen och inlagrades delvis i den.

Blocket ligger strax under HK (Högsta kustlinjen) och havet var på denna nivå så stort och mäktigt, att vågorna med stor kraft slog emot stranden. Detta medförde att allt, förutom de stora, tunga blocken, sköljdes bort från detta område.

Blocket frilades och kom att framträda i terrängen som det nu gör, vilande på en ytterst liten yta direkt på det frisköljda urberget.

Flyttblock

Flyttblock är stora stenblock som har blivit transporterade med hjälp av is, det kan vara glaciärer eller inlandsisar. Man anser att de flesta flyttblocken i Sverige har blivit transporterade under den senaste istiden. Flyttblocken transporteras i och på inlandsisar och glaciärer och förflyttas sedan i isens rörelseriktning. Då isen sedermera smälte undan så hamnade flyttblocken på den underliggande markytan. Flyttblock kan även ha transporterats i kringflytande isberg och därför ha hamnat långt ifrån sina ursprungliga områden, det vill säga de berg som flyttblocken ursprungligen har kommit ifrån.

Flyttblock speglar den regionala berggrundsgeologin ifrån deras ursprungsområde. Svenska flyttblock består därför framförallt av magmatiska och metamorfa bergarter som granit och gnejs, bergarter som är vanliga i Sveriges berggrund.

Flyttblock är mycket vanliga i alla delar av Sverige. De förekommer också i de delar av norra Europa (Norge, Finland, Ryssland, Polen, norra Tyskland, Nederländerna och Schweiz), samt Nordamerika, som under någon av de senaste istiderna har varit täckta av is. Blocken kan ha varierande storlek och vara upp till tiotals meter i genomskärning och i princip kan de hittas överallt. De allra största är svåra att urskilja från berggrunden, eftersom de kan vara 30 meter höga och ha en yta på över en kvadratkilometer.

Inlandsisen smälter: 1) Isberg som brutits loss från den smältande isen, 2) Isens rörelseriktnig, 3) Morän, 4) Isälv som bildas av smältvatten från isen, 5) Dalgång i berggrunden, 6) Isälvssediment som i detta fall bildar en rullstensås.

Inlandsisen

Inlandsis är en domformad  glaciär som täcker en landareal på mer än 50 000 kvadratkilometer. Inlandsisar över låglandsområden kan ha en tjocklek på 2-3 kilometer, men den senaste inlandsis som fanns i Sverige hade en tjocklek på 3-4 kilometer. Världens största inlandsis finns i Antarktis. Under kvartärperiodens istider täckte inlandsisar stora delar av norra Europa och Nordamerika. Den senaste inlandsisen i Sverige hette Weichsel och varade från cirka 115 000 år sedan till cirka 11 700 år sedan.

Weichsel

Weichsel var den senaste av de fyra stora nedisningarna (istiderna) under Pleistocen (en geologisk epok som började för cirka 65 miljoner år sedan till nutiden). Namnet kommer från det tyska namnet på floden Wisła i Polen. Nedisningen under Weichsel-istiden sträckte sig vid maximum ända ner till norra Tyskland och täckte hela Skandinavien utom de västra delarna av Jylland som var förbundna med Brittiska öarna via en landbrygga över det som idag är Nordsjön. En ytterligare orsak till benämningen Weichsel är det faktum att glaciären under sin maximala utsträckning nådde floden Weichsel.

Weichsel-istiden började för ungefär 115 000 år sedan, med en period av gradvis nedkylning som för cirka 70 000 år sedan resulterade i utbredning av inlandsis över stora delar av Skandinavien. Weichselnedisningen nådde sitt maximum för ungefär 20 000 år sedan och övergången till den postglaciala tiden, holocen skedde för cirka 11 600 år sedan. Det tog dock ytterligare ca 3000 år innan all is var bortsmält från Skandinavien. Innan Weichsel-istiden inträffade en så kallad interglacial (en period mellan två nedisningar) som benämns Eem då Skandinavien också var helt fritt från is. Stora delar av Skandinavien har bevisligen varit isfria även under stora delar av Weichsel-istidens utbredning, eftersom man har hittat mammutar och andra djur så långt upp som i västra Finland som är ungefär 30 - 40 000 år gamla. Stora delar av Skandinavien var även isfria under den första delen av Weichsel-istiden mellan ca 115 000 och 70 000 år sedan, framförallt under interstadialerna Brørup och Odderade.

EarthCachen

För att få logga denna earthcache som hittad så måste du besöka de ovanstående koordinaterna.  Du ska även skicka dina svar på de nedanstående frågorna och skicka dem till mig via epost. Skriv namn och GC-kod på cachen samt hur många ni är som loggar den om ni är flera som skickar in svar. Skriv inga svar i din logg. Loggar som inte uppfyller dessa krav kommer att raderas.

Frågorna:

1. Beskriv formen på flyttblocket. Varför tror du att den är formad så som den är? Förklara.

2. Nära flyttblocket så ligger det en stor sten (dock mycket mindre än flyttblocket). Tror du att stenen har suttit ihop med flyttblocket? Ifall ja, hur tror du att stenen har lossnat från flyttblocket? Motivera.

3. Beskriv området och stenarna runtomkring flyttblocket. Hur tror du att de har påverkats av inlandsisen och havets vågor? Motivera.

4. Obs! Frivilligt: Ladda upp en bild på dig och/eller din GPS vid koordinaterna till din logg. Detta är helt frivilligt och är inget krav för att få logga.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.