Skip to Content

This cache has been archived.

Rico Reviewer: Archivace listingu keše pro nezájem ownera. Odarchivace se v těchto případech neprovádí.


Rico Reviewer - Comunity Volunteer Reviewer
Česká republika: Hlavní město Praha a Středočeský kraj

More
<

Travnik

A cache by Misa & Tom Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/16/2015
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Keška je umístěna v severní polovině Střeleckého ostrova. Je to jedno z míst v Praze, kde je možné se zastavit, posadit a jen tak se kochat nádhernými výhledy na Pražský hrad, Karlův most atd.

Cache is located on the north part of Střelecký ostrov (Shooter's island). It's one of the places in Prague where you can stop, sit back and just look around (for example on Prague Castle, Charles Bridge etc.).


Velmi lehká keška na příjemném místě. Přes den je možné sejít po schodech z mostu nebo sjet výtahem. Nezapomeňte si prohlédnout smíchovskou plavební komoru ze západní strany ostrova.

Střelecký ostrov je dle návštěvního řádu přístupný následovně:
Duben - Říjen: od 6:00 do 22:00
Listopad - Březen: od 8:00 do 19:00

Krabičku vracejte přesně na původní místo (pár cm severně od středu geoobjektu, samozřejmě zespoda), jinde magnet nedrží. Velikost magnetického místa je jen cca 12x4 cm. Děkujeme.

Easy cache in a nice place. During the day you can go down the stairs from the bridge or take the lift down. Be sure to check the Smíchov lock chamber from the western side of the island.

Opening hours of Střelecký ostrov are:
April - October: 6:00 - 22:00
November - March: 8:00 - 19:00

Return the cache exactly to its original place (a few centimeters north of the middle of the object, of course below the object), elsewhere magnet does not hold. The size of the magnetic space is only about 12x4 cm. Thank you.

Trávník

Střelecký ostrov je vltavský ostrov v Praze. Leží zhruba uprostřed řeky a je spojen s oběma břehy mostem Legií. Katastrálně patří celý ke Starému Městu. Jeho výměra činí asi 2,5 ha, délka asi 750 metrů a šířka v nejširším místě, u mostu Legií, kolem 140 metrů.

Historie

První zmínky o něm pocházejí již z 12. století. Tehdy se ostrov nazýval Trávník. Nejprve byl v majetku johanitů a fungoval jako zahrada, ti jej roku 1393 prodali lékárníku Augustinovi. Za Karla IV. měli pražští střelci privilegium se zde cvičit ve střelbě z luků a kuší a konaly se zde soutěže ve střelbě „ku ptáku“, tedy na maketu ptáka na tyči.

Roku 1472 ostrov zakoupilo Staré Město. Po neúspěšném odboji jej roku 1547 zabavil král Ferdinand I. Habsburský.

Roku 1562 vrátil polovinu městu, druhou dal k užívání městským střelcům. Sám ostrov má strategickou pozici, v letech 1648, 1740 a 1742 byly střelbou odraženy různé armády, které se chtěly zmocnit Starého Města. Za třicetileté války ostrov zpustl, v 18. a 19. století opět sloužil střelcům, ale konaly se zde i různé lidové veselice. Střílení zde bylo zakázáno roku 1913, ale v roce 1937 pro pražskou Národní gardu bylo opět povoleno.

Od 18. století se zde konaly svatojánské oslavy, spojené se střelbou a ohňostroji. V roce 1882 zde probíhal I. všesokolský slet. Byl využit ostrostřelecký areál o rozloze 2400 m² včetně přilehlé budovy s velkým společenským sálem, využité i jako šatny. Cvičiště mělo rozlohu 1200 m², na přilehlých tribunách se tísnilo 2500 diváků. Roku 1890 se zde poprvé v Čechách slavil 1. máj (Svátek práce). Roku 1926 zde byl slavnostně zakončen VIII. sokolský slet.

Za Protektorátu užíval ostrov pražský oddíl Hitlerjugend.

Ostrov byl původně přírodního charakteru, s přírodní bylinnou a později i stromovou vegetací. Na Hergetově plánu z roku 1791 je patrná pozdně barokní urbanizace, kubus čtyřadého stromořadí vázaného na budovu střelnice ve středu ostrova. Po požáru dřevěné střelnice Sbor pražských ostrostřelců postavil v roce 1812 na ostrově novou, zděnou podsklepenou patrovou empírovou budovu s hostincem, navrženou architektem J. K. Zobelem (dnes č. p. 336, orientační číslo nemá). V roce 1842 byla budova opravena, v letech 1935–1937 byla podle návrhu architektů Jana Zázvorky a J. Libánského rozšířena o terasu, kavárnu a lodžii. V patře byl vybudován i kinosál.

Dnes je budova chráněna jako kulturní památka. Na průčelí hostince se nachází nápis Nobis et posteritati (Nám i potomkům). V polovině 19. století bylo stromořadí rozšířeno a na ostrově byla vybudována zděná restaurace (dosud stojící).

Krajinářská úprava severní části ostrova je doložena na polohopisném plánu Malé Strany a Hradčan z roku 1891. V 60. letech 20. století byl zchátralý park obnoven. Jižní část ostrova i s budovou restaurace byla v druhé polovině 20. století přidělena Tělovýchovné jednotě Start Praha která si za restaurací vybudovala několik hřišť.

Budova hostince, ač stojí napříč směru toku řeky, přežila povodně v roce 1890 i velkou povodeň v roce 2002. Povodeň roku 2002 přinesla na ostrov velké nánosy písku, znovu zpřístupněn byl 16. května 2003. V červnu roku 2013 ostrov opět zatopila velká povodeň na Vltavě.

Doprava

Do roku 1841 zajišťoval spojení s břehy přívoz. V letech 1839–1841 byl přes ostrov postaven řetězový most císaře Františka I..

V letech 1898–1901 jej nahradil nový most Legií. Z jižní strany mostu sestupuje na ostrov monumentální, bohatě zdobené schodiště.

Od 1. srpna 2008 u pravé (východní) strany ostrova staví sezonní malokapacitní přívoz P4, který jej spojuje se Smetanovým nábřežím a se Slovanským a Dětským ostrovem.

Od roku 2014 je k dispozici výtah ze severní strany mostu Legií. Výtah jezdí jen přes den.

zdroj: cs.wikipedia.org

Additional Hints (Decrypt)

PM: Zntarg. Frqav fv an zr n qryrw wnxb ol avp. / Xenovpxh ienprwgr cerfar an chibqaí zífgb (cáe pz frirear bq fgerqh trbbowrxgh, fnzbmerwzr mrfcbqn), wvaqr zntarg arqeží. Iryvxbfg zntargvpxéub zífgn wr wra ppn 12k4 pz. Qrxhwrzr.

RA: Zntargvp. Fvg ba zr naq qb yvxr lbh ner qbvat abguvat. / Erghea gur pnpur rknpgyl gb vgf bevtvany cynpr (n srj pragvzrgref abegu bs gur zvqqyr bs gur bowrpg, bs pbhefr orybj gur bowrpg), ryfrjurer zntarg qbrf abg ubyq. Gur fvmr bs gur zntargvp fcnpr vf bayl nobhg 12k4 pz. Gunax lbh.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.