Skip to content

Hjärtat av Påskallavik? / The heart of Paskallavik Traditional Geocache

Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Här finns något både för den naturintresserade, hungrige och geocaching intresserade.

[ENG] Here is something for both the nature interested, hungry and geocaching enthusiasts.

Här i Påskallavik finns det mycket vacker skärgårdsmiljö. Man kan ta en liten promenad nere vid vattnet och titta på båthamnen och se ut mot Röde Gubben. Längre in i Påskallavik kan man även se stora skulpturer av Arvid Källström på Källströmsgården. I närheten finns Påskallaviks kyrka och även den är värd ett besök. Påskallavik växte fram mellan gårdarna Emmekalv, Älvehult, Nötö och Vånevik, vilka kan härledas till medeltiden. Platsen anlades som marknadsplats och fick sedermera en bofast befolkning under senare delen av 1600-talet och 1689 blir Påskallavik en lydköping under Kalmar stad. Samhället växte fram kring området i hamnen och växte senare längre upp och på ömse sidor av den så kallade "Strandavägen" som är den gamla vägen mellan Kalmar och Västervik. Under senare delen av 1800-talet gick gränsen mellan gårdarna Älvehult och Emmekalv mitt i samhället. Påskallavik var belägen i Döderhults socken och ingick efter kommunreformen 1862 i Döderhults landskommun. Orten ingår sedan 1971 i Oskarshamns kommun. Gömman är en enkel park & grab (nästan i alla fall).

I cachen finns ingen penna, så medtag egen.

[ENG] Here in Påskallavik there is a very beautiful archipelago. One can take a little walk down by the water and watch the harbor and looking out toward the Red Old man. Further into the Paskallavik can also see large sculptures by Arvid Kallstrom on Källström farm. Nearby are Påskallaviks church and also worth a visit. Paskallavik emerged between the farms Emmekalv, Älvehult, Nötö and Vånevik, which can be traced to the middle ages. It was established as a marketplace and was later a resident population in the late 1600s and in 1689 becomes Påskallavik a lydköping in Kalmar. The community grew up around the area of the harbor and grew later further up on both sides of the so-called "Strandavägen" which is the old road between Kalmar and Västervik. During the latter part of the 1800s was the boundary between the farms Älvehult and Emmekalv middle of society. Paskallavik was located in Döderhult parish and was included after the municipal 1862 Döderhult rural municipality. The resort is included since 1971 in the municipality of Oskarshamn. The cache is a simple park & Grab (in nearly all cases)

The cache has no pen, so bring your own.

Additional Hints (Decrypt)

Zntargvfx, 2107 BOF: vatn irexglt xeäif. [ENG] Zntargvp, 2107 Ab gbbyf erdhverq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)