Skip to content

20 let geomatiky Traditional Geocache

This cache has been archived.

The Baku: archiv

More
Hidden : 10/30/2015
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Keška vytvořená k příležitosti 20 let geomatiky v Plzni.


Co je geomatika

Geomatika je studijní obor na Fakultě aplikovaných věd (zkráceně FAV) Západočeské univerzity v Plzni zabývající se sběrem, distribucí, ukládáním, analýzou, zpracováním a prezentací geografických dat a geografických informací. Zahrnuje v sobě široký okruh oborů, mezi které patří zejména zeměměřictví (geodézie a kartografie), dálkový průzkum Země (včetně fotogrammetrie), globální určování prostorové polohy na zemském povrchu a geografické informační systémy.

EDIT: Od 1. dubna 2016 není již geomatika pod katedrou matematiky, ale má na FAV svojí vlastní katedru. :-)

Historie

Již v roce 1994 bylo uvažováno o přenesení odborného magisterského studia matematické kartografie z katedry geografie z Pedagogické fakulty (FPE) na katedru matematiky Fakulty aplikovaných věd především s odůvodněním potřebného matematického zázemí této vědní disciplíny. Ke zlomu došlo po náhlé smrti garanta programu na FPE doc. Ing. Jiřího Pyška, CSc. Pouze díky prof. RNDr. Stanislavu Míkovi, CSc., tehdejšímu děkanovi FAV, bylo studentům na jejich žádost umožněno přestoupit a dokončit standardně svá studia. Záměrem nového studijního programu bylo ve studiu výrazně akcentovat problematiku geografických informačních systémů s důrazem na teoretické zázemí, které FAV svými akreditovanými předměty poskytovala, bylo rozhodnuto rozvíjet nový mezioborový program geomatika. Po úspěšné akreditaci pětiletého magisterského studia geomatika v prezenční i kombinované formě, první studenti nastupovali do prvního ročníku v akademickém roce 1997/98. Většina studentů absolvovala pětileté magisterké studium, protože dle prováděcí vyhlášky č. 31/1995, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, je magisterský program Geomatika vyjmenován jako program, jehož absolventi po složení odborné zkoušky jsou oprávněni k ověřování výsledků zeměměřických činností. V roce 2005 se podařilo akreditovat společně s Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým (VÚGTK) doktorský studijní program Geomatiky nejprve jako tříletý, později jako čtyřletý studijní program v prezenční i kombinované formě. Vedle pedagogických činností se oddělení geomatiky úspěšně v uplynulých dvaceti letech účastnilo řešení řady rozvojových i vědeckých projektů. (upraveno podle odkaz)

Pokud budete mít zájem, více informací naleznete na stránce: http://gis.zcu.cz/

Abyste lépe pochopili, o čem geomatika je, doporučuji také kešku FAV - jsem z toho PAF a Nečtinské geopeklo. Na své si tu přijdou jak příznivci (trochu) složitějšího luštění, tak (trochu) náročnějšího terénu. :-D


Ke keši:

Samotná schránka je tematická a je ukryta u nové budovy FAV. Za pomocnou ruku při ukládání schránky bych tímto rád poděkoval Honzovi.

Přeji příjemný lov!

Additional Hints (Decrypt)

cerzlfyrw, arav an ohqbir / mirqav zr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)