Skip to content

Kulltorp slätt Traditional Geocache

Hidden : 03/05/2016
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


                                           Kulltorp slätt
På den öppna platsen mittför gårdarna i Kulltorp står en reslig minnessten med inskriptionen:
”Kungl. Kalmar regementes värnpliktiga ungdom från Södra och Norra Möre härader samt Öland vapenövades här åren 1844 – 1883. Bygdens folk reste stenen 1934”.
Detta är en minnesruna över Kalmar regementes exercisplats här under nämnda år. 

Kalmar regementes egentliga exercisplats var Hultsfred slätt, även om man under tidigare århundraden varit förlagda såväl vid Mariannelund som på Staby ängar. Men till Hultsfred var det lång väg härifrån södra länet. Åren kring 1840 görs flera framställningar till myndigheterna, speciellt från ölänningarna som klagar över att 20-milamarschen till och från  Hultsfred tog lika lång tid som själva övningarna, som då varade i 12 dagar. 

Än finns det historier i behåll som ger en glimt av livet på Kulltorp slätt. Sven Nilsson i Yxneberga, som tillhörde en av de sista årgångarna där, berättade på 1910-talet för min far att den längsta marsch man gjorde det året han var där, var till Lovers bro. Där hölls slut-övningen. Hela dagen låg två styrkor på varsin sida om ån och sköt på varandra med lös-ammunition – talgpluggar. När marschen hemåt anträddes på kvällen var de blåa uniformerna fullkomligt nersölade med gul talg.


En annan rolig episod är också bevarad. Två styrkor skulle öva strid neråt Hagbyhamn. Huvudstyrkan låg där, men ingenting hände. Soldaterna började bli otåliga. Allt fler och fler tog av sig kläderna och började bada. Snart var alla ute i sjön och hade hjärtans roligt. Men fiendestyrkan hade spanat ut vad som försiggick. De smög sig nu fram och lade beslag på kläder och utrustning, varefter de under skallande skratt försvann.
De badande fick under mycken nesa ta sig hem till Kulltorp spritt nakna.

 

Den gamla exercisplatsen besåddes med skog. Första generationen är nu avverkad och nästa är på gång. Det mesta av vad som hände här är glömt, men på den öppna platsen mittför gårdarna står minnesstenen och påminner om vad som varit.

                Lars LarssonGömman ligger på övningsområdet.Glöm ej egen penna!

 

 


Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

Gnyy

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)